Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(12)
Forma i typ
Książki
(12)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(11)
dostępne
(9)
wypożyczone
(1)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(12)
Autor
Wysocka Ewa
(2)
Borsich Szymon
(1)
Chojak Małgorzata
(1)
Deptuła Maria (pedagog)
(1)
Franczyk Anna
(1)
Fuks Agata
(1)
Gruszczyk-Kolczyńska Edyta (1940- )
(1)
Jarosz Ewa
(1)
Krajewska Katarzyna (nauki pedagogiczne)
(1)
Luszczynski Hubert (1948- )
(1)
Michalska-Niedenthal Dorota
(1)
Niemierko Bolesław
(1)
Potorska Alicja
(1)
Riebisch Roswitha (1955- )
(1)
Skałbania Barbara
(1)
Tomczak Joanna
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Włoch Agnieszka
(1)
Włoch Stanisława
(1)
Zielińska Ewa (pedagog)
(1)
Ziętara Renata
(1)
Zubrzycka-Maciąg Teresa
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(4)
Okres powstania dzieła
2001-
(3)
Kraj wydania
Polska
(12)
Język
polski
(9)
Odbiorca
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Psycholodzy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Terapeuci zajęciowi
(1)
Temat
Diagnoza pedagogiczna
(12)
Dziecko
(4)
Dojrzałość szkolna
(2)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(2)
Niepowodzenia szkolne
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Arteterapia
(1)
Bezradność
(1)
Biblioterapia
(1)
Diagnoza
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko trudne
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Pedagogika
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Profilaktyka pedagogiczna
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Socjometria
(1)
Typologia psychologiczna
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zapobieganie
(1)
Zwalczanie
(1)
Gatunek
Poradniki dla nauczycieli
(2)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(3)
Psychologia
(1)
12 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Część 1; Rozdział 1: Diagnoza i jej znaczenie w pedagogice i naukach społecznych; Rozdział 2: Założenia teoretyczno-metodologiczne procesu diagnozowania w pedagogice; Rozdział 3: Metodologia badawcza - warsztat diagnostyczny pedagoga; Część 2; Rozdział 4: Diagnoza środowiska rodzinnego w ujęciu teoretyczno-metodologicznym; Rozdział 5: Znaczenie diagnozy we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka; Rozdział 6: Poznawanie środowiska szkolnego - wybrane zagadnienia diagnostyczne; Rozdział 7: Uczeń w środowisku szkolnym - ocena procesu przystosowania i zachowań problemowych uczniów; Rozdział 8: Proces uczenia jako przedmiot diagnozy pedagogicznej; Rozdział 9: Rozpoznawanie zdolności uczniów w obszarze edukacyjnym. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37366 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37365/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 44861/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole / Małgorzata Chojak. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2021. - 181, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
(Engram)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 67083, 67082, 66912 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 66911/X czyt.
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-491/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-491/1/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. P-488/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-488/1/X czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 48673 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 48672/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Współczesne problemy edukacji dziecka; Rozdział 2: Uwarunkowania rozwoju w okresie dzieciństwa; Rozdział 3: Diagnoza w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; Rozdział 4: Metody diagnozowania i sposoby ich wykorzystania w praktyce; Rozdział 5: Metody diagnozowania środowiska dziecka. [k]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35057 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35056/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 42589, 42588 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 42587/X czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35781 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35780/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część 1: Diagnoza i terapia uczniów - wybrane zagadnienia; 1. Barbara Kalinowska-Witek: Diagnoza i terapia ucznia dyslektycznego; 2. Magdalena Barabas: Diagnoza i praca z uczniem zdolnym; 3. Aneta Rita Borkowska: Diagnoza i terapia ucznia z ADHD; 4. Jolanta M. Wolińska: Diagnoza i terapia ucznia agresywnego; 5. Anna Marzec-Tarasińska: Diagnoza i praca z uczniem zagrożonym uzależnieniami; 6. Anna Grabowiec: Diagnoza i praca z uczniem - ofiarą przemocy domowej; Część 2: Rozwijanie wybranych umiejętności psychospołecznych uczniów; 7. Danuta Wasik-Kawala: Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów; 8. Teresa Zubrzycka-Maciąg: Rozwijanie asertywności u uczniów; 9. Agnieszka Lewicka, Ewelina Tymoszuk: Rozwijanie empatii uczniów; Część 3: Wybrane metody terapii w pracy z dziećmi i młodzieżą; 10. Danuta Wosik-Kawala: Teatroterapia i techniki parateatralne w pracy z dziećmi i młodzieżą; 1: Teresa Lewandowska-Kidoń: Muzykoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą; 12: Marzena Okrasa: Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37450 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37449/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część 1: Koncepcja wczesnej profilaktyki problemów w rozwoju psychospołecznym i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży; 1. Profilaktyka jako nauka i praktyka; 1.1. Profilaktyka i przedmiot jej badań; 1.2. Profilaktyka jako działalność praktyczna; 2. Zastosowanie wiedzy naukowej w praktyce profilaktycznej – budowanie systemu wzmacniania czynników chroniących; 2.1. Uzasadnienie wyboru społecznej psychologii rozwoju jako teoretycznej podstawy profilaktyki problemów w rozwoju psychospołecznym i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży; 2.2. Propozycja budowania systemu wczesnej profilaktyki problemów w rozwoju psychospołecznym i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży; Część 2: Dwa przykłady zastosowania w praktyce koncepcji wczesnej profilaktyki problemów w rozwoju psychospołecznym i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży; 3. Profilaktyka w okresie poniemowlęcym; 3.1. Przykłady dobrych praktyk w placówce wczesnej opieki i edukacji; 3.2. Propozycja diagnozowania warunków rozwoju psychospołecznego w placówkach wczesnej opieki i edukacji; 3.3. Zapobieganie krzywdzeniu dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa; 4. Profilaktyka w średnim wieku szkolnym; 4.1. Wybrane problemy dzieci z rodzin z niskim SES w rozwijaniu poczucia kompetencji i przykłady profilaktyki selektywnej; 4.2. Charakterystyka wybranych czynników zagrażających rozwijaniu przez dzieci poczucia kompetencji w realizacji zadań szkolnych; 4.3. Przykłady dobrych praktyk zwiększających szanse dzieci na rozwijanie swojego poczucia kompetencji w realizacji zadań szkolnych. [A]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 60235/X czyt. (1 egz.)
Książka
CD
W koszyku
Część 1. Diagnoza; 1. Wybrane narzędzia diagnostyczne (zabawy, ćwiczenia, karty pracy wykorzystywane podczas diagnozowania umiejętności i możliwości dziecka); 1.1. Poznajmy się Bawimy się razem; 1.2. Zabawy z klockami; 1.3. Zabawy manualne; 1.4. Zabawy z wykorzystaniem figur geometrycznych; 1.5. Zabawy ze zwierzętami; 1.6. Zabawy z literami; 2. Kwestionariusze obserwacyjne rozwoju dziecka; 2.1. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka - poziom zmysłów; 2.2. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka - poziom poznawczy; 2.3. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka - poziom odkrywczo-badawczy; 2.4. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – abstrakcyjno-symboliczny; Część 2. Wyniki diagnozy; 1. Przykładowy wzór opisu z zeszytu indywidualnej pracy terapeutyczne; 2. Opis przypadku - praca na poziomie zmysłowym; 3. Opis przypadku - praca na poziomie poznawczym z wybranymi elementami poziomu zmysłowego; 4. Opis przypadku - praca na poziomie poznawczy; 5. Opis przypadku - praca na poziomie poznawczym i odkrywczo-badawczym wzbogaconym o wybrane elementy zawarte na poziomie abstrakcyjno-symbolicznym; 6. Opis przypadku - praca na poziomie abstrakcyjno-symbolicznym z wybranymi elementami poziomu odkrywczo-badawczego; 7. Opis przypadku - praca na poziomie odkrywczo-badawczym i abstrakcyjno-symbolicznym; Część 3. Planowanie pracy dydaktyczno-terapeutycznej; 1. Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej - praca na poziomie zmysłowym; 1.1. Pierwszy czasookres; 1.2. Drugi czasookres; 1.3. Trzeci czasookres; 2. Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej - praca na poziomie poznawczym; 2.1. Pierwszy czasookres; 2.2. Drugi czasookres; 2.3. Trzeci czasookres; 3. Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej - praca na poziomie odkrywczo-badawczym; 3.1. Pierwszy czasookres; 3.2. Drugi czasookres; 3.3. Trzeci czasookres; 4. Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej - praca na poziomie abstrakcyjno-symbolicznym; 4.1.Pierwszy czasookres; 4.2. Drugi czasookres; 4.3.Trzeci czasookres; Część 4. Podsumowanie pracy dydaktyczno-terapeutycznej; 1. Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 52588, 52564, 52530, 52510, 52458, 52426 (6 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 52347/X czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej