Source
Katalog księgozbioru
(13)
Status
only on-site
(12)
available
(10)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(13)
Author
Wysocka Ewa
(2)
Borsich Szymon
(1)
Chojak Małgorzata
(1)
Deptuła Maria (pedagog)
(1)
Franczyk Anna
(1)
Fuks Agata
(1)
Gruszczyk-Kolczyńska Edyta (1940- )
(1)
Jarosz Ewa
(1)
Krajewska Katarzyna (nauki pedagogiczne)
(1)
Luszczynski Hubert (1948- )
(1)
Michalska-Niedenthal Dorota
(1)
Niemierko Bolesław
(1)
Potorska Alicja
(1)
Przybysz-Zaremba Małgorzata
(1)
Riebisch Roswitha (1955- )
(1)
Skałbania Barbara
(1)
Stepaniuk Joanna
(1)
Stokowska-Zagdan Elżbieta
(1)
Tomczak Joanna
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Włoch Agnieszka
(1)
Włoch Stanisława
(1)
Zielińska Ewa (pedagog)
(1)
Ziętara Renata
(1)
Zubrzycka-Maciąg Teresa
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(10)
13 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7587-644-4
Część 1; Rozdział 1: Diagnoza i jej znaczenie w pedagogice i naukach społecznych; Rozdział 2: Założenia teoretyczno-metodologiczne procesu diagnozowania w pedagogice; Rozdział 3: Metodologia badawcza - warsztat diagnostyczny pedagoga; Część 2; Rozdział 4: Diagnoza środowiska rodzinnego w ujęciu teoretyczno-metodologicznym; Rozdział 5: Znaczenie diagnozy we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka; Rozdział 6: Poznawanie środowiska szkolnego - wybrane zagadnienia diagnostyczne; Rozdział 7: Uczeń w środowisku szkolnym - ocena procesu przystosowania i zachowań problemowych uczniów; Rozdział 8: Proces uczenia jako przedmiot diagnozy pedagogicznej; Rozdział 9: Rozpoznawanie zdolności uczniów w obszarze edukacyjnym. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37366 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37365/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Nauce i Praktyce)
ISBN: : 978-83-7587-909-4 ; 978-83-7587-905-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44861/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole / Małgorzata Chojak. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2021. - 181, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
(Engram)
ISBN: : 978-83-66491-07-6 (oprawa miękka)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 67424, 67423, 67083, 67082, 66912 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 66911/X czyt.
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-491/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-491/1/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-01-15749-4
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. P-488/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-488/1/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 67441 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 67440/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48673 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48672/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-62015-04-7
Rozdział 1: Współczesne problemy edukacji dziecka; Rozdział 2: Uwarunkowania rozwoju w okresie dzieciństwa; Rozdział 3: Diagnoza w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; Rozdział 4: Metody diagnozowania i sposoby ich wykorzystania w praktyce; Rozdział 5: Metody diagnozowania środowiska dziecka. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35057 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35056/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35781 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35780/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42589, 42588 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42587/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7587-572-0
Część 1: Diagnoza i terapia uczniów - wybrane zagadnienia; 1. Barbara Kalinowska-Witek: Diagnoza i terapia ucznia dyslektycznego; 2. Magdalena Barabas: Diagnoza i praca z uczniem zdolnym; 3. Aneta Rita Borkowska: Diagnoza i terapia ucznia z ADHD; 4. Jolanta M. Wolińska: Diagnoza i terapia ucznia agresywnego; 5. Anna Marzec-Tarasińska: Diagnoza i praca z uczniem zagrożonym uzależnieniami; 6. Anna Grabowiec: Diagnoza i praca z uczniem - ofiarą przemocy domowej; Część 2: Rozwijanie wybranych umiejętności psychospołecznych uczniów; 7. Danuta Wasik-Kawala: Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów; 8. Teresa Zubrzycka-Maciąg: Rozwijanie asertywności u uczniów; 9. Agnieszka Lewicka, Ewelina Tymoszuk: Rozwijanie empatii uczniów; Część 3: Wybrane metody terapii w pracy z dziećmi i młodzieżą; 10. Danuta Wosik-Kawala: Teatroterapia i techniki parateatralne w pracy z dziećmi i młodzieżą; 1: Teresa Lewandowska-Kidoń: Muzykoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą; 12: Marzena Okrasa: Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37450 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37449/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-01-20377-1
Część 1: Koncepcja wczesnej profilaktyki problemów w rozwoju psychospołecznym i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży; 1. Profilaktyka jako nauka i praktyka; 1.1. Profilaktyka i przedmiot jej badań; 1.2. Profilaktyka jako działalność praktyczna; 2. Zastosowanie wiedzy naukowej w praktyce profilaktycznej – budowanie systemu wzmacniania czynników chroniących; 2.1. Uzasadnienie wyboru społecznej psychologii rozwoju jako teoretycznej podstawy profilaktyki problemów w rozwoju psychospołecznym i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży; 2.2. Propozycja budowania systemu wczesnej profilaktyki problemów w rozwoju psychospołecznym i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży; Część 2: Dwa przykłady zastosowania w praktyce koncepcji wczesnej profilaktyki problemów w rozwoju psychospołecznym i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży; 3. Profilaktyka w okresie poniemowlęcym; 3.1. Przykłady dobrych praktyk w placówce wczesnej opieki i edukacji; 3.2. Propozycja diagnozowania warunków rozwoju psychospołecznego w placówkach wczesnej opieki i edukacji; 3.3. Zapobieganie krzywdzeniu dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa; 4. Profilaktyka w średnim wieku szkolnym; 4.1. Wybrane problemy dzieci z rodzin z niskim SES w rozwijaniu poczucia kompetencji i przykłady profilaktyki selektywnej; 4.2. Charakterystyka wybranych czynników zagrażających rozwijaniu przez dzieci poczucia kompetencji w realizacji zadań szkolnych; 4.3. Przykłady dobrych praktyk zwiększających szanse dzieci na rozwijanie swojego poczucia kompetencji w realizacji zadań szkolnych. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60235/X czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
ISBN: : 978-83-8095-369-7
Część 1. Diagnoza; 1. Wybrane narzędzia diagnostyczne (zabawy, ćwiczenia, karty pracy wykorzystywane podczas diagnozowania umiejętności i możliwości dziecka); 1.1. Poznajmy się Bawimy się razem; 1.2. Zabawy z klockami; 1.3. Zabawy manualne; 1.4. Zabawy z wykorzystaniem figur geometrycznych; 1.5. Zabawy ze zwierzętami; 1.6. Zabawy z literami; 2. Kwestionariusze obserwacyjne rozwoju dziecka; 2.1. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka - poziom zmysłów; 2.2. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka - poziom poznawczy; 2.3. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka - poziom odkrywczo-badawczy; 2.4. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – abstrakcyjno-symboliczny; Część 2. Wyniki diagnozy; 1. Przykładowy wzór opisu z zeszytu indywidualnej pracy terapeutyczne; 2. Opis przypadku - praca na poziomie zmysłowym; 3. Opis przypadku - praca na poziomie poznawczym z wybranymi elementami poziomu zmysłowego; 4. Opis przypadku - praca na poziomie poznawczy; 5. Opis przypadku - praca na poziomie poznawczym i odkrywczo-badawczym wzbogaconym o wybrane elementy zawarte na poziomie abstrakcyjno-symbolicznym; 6. Opis przypadku - praca na poziomie abstrakcyjno-symbolicznym z wybranymi elementami poziomu odkrywczo-badawczego; 7. Opis przypadku - praca na poziomie odkrywczo-badawczym i abstrakcyjno-symbolicznym; Część 3. Planowanie pracy dydaktyczno-terapeutycznej; 1. Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej - praca na poziomie zmysłowym; 1.1. Pierwszy czasookres; 1.2. Drugi czasookres; 1.3. Trzeci czasookres; 2. Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej - praca na poziomie poznawczym; 2.1. Pierwszy czasookres; 2.2. Drugi czasookres; 2.3. Trzeci czasookres; 3. Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej - praca na poziomie odkrywczo-badawczym; 3.1. Pierwszy czasookres; 3.2. Drugi czasookres; 3.3. Trzeci czasookres; 4. Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej - praca na poziomie abstrakcyjno-symbolicznym; 4.1.Pierwszy czasookres; 4.2. Drugi czasookres; 4.3.Trzeci czasookres; Część 4. Podsumowanie pracy dydaktyczno-terapeutycznej; 1. Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52588, 52564, 52530, 52510, 52458, 52426 (6 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52347/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again