Form of Work
Książki
(29)
Czasopisma
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(31)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(11)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(8)
Czytelnia Czasopism
(12)
Author
Herbst Jan
(3)
Augustyn Justyna
(2)
Cierpiał-Wolan Marek
(2)
Grochowski Mirosław
(2)
Grzech Piotr
(2)
Makarinska Małgorzata
(2)
Sokołowski Andrzej
(2)
Zajdel-Ostrowska Mariola (1962- )
(2)
Zgłobicki Bartosz
(2)
Bajura Ewa
(1)
Bartosiewicz Bartosz
(1)
Czapiewski Konrad
(1)
Dmochowska Halina
(1)
Dąbrowska Anna (nauki ekonomiczne)
(1)
Gajewski Andrzej
(1)
Gawęcka-Olszewska Joanna
(1)
Giełbaga Edyta
(1)
Gozdek Nina
(1)
Hryniewicka Agnieszka
(1)
Hryniewiecka Agnieszka
(1)
Janc Krzysztof
(1)
Kiejna Andrzej
(1)
Komornicki Tomasz (1963- )
(1)
Kotarski Jan (1949- )
(1)
Kucińska Małgorzata
(1)
Kusińska Alicja (1934- )
(1)
Marszał Tadeusz (1952- )
(1)
Moskalewicz Jacek
(1)
Nitka Anna
(1)
Pander Wojciech
(1)
Pielesiak Iwona
(1)
Polz-Dacewicz Małgorzata Anna (1951- )
(1)
Rauzer Agata
(1)
Roeske-Słomka Iwona
(1)
Rozpędowska-Matraszek Danuta
(1)
Sawicki Maciej (nauki historyczne)
(1)
Skarżyńska Aldona
(1)
Staręga-Piasek Joanna (1939- )
(1)
Szajewska Natalia
(1)
Trojanek Radosław
(1)
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
(1)
Witek Jolanta
(1)
Wojtyniak Bogdan
(1)
Wysocka Malwina
(1)
Zegar Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(24)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(29)
English
(1)
Audience Group
Pracownicy socjalni
(1)
Subject
Dane statystyczne
(4)
Opieka społeczna
(4)
Spożycie
(3)
Analiza danych
(2)
Jakość życia
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Analiza danych statystycznych
(1)
Bezdomność
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czytelnictwo książek
(1)
Epidemiologia
(1)
Euroregion Karpacki
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Kształcenie
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mieszkania
(1)
Migracje
(1)
Młodzież
(1)
Nadwyżka bezpośrednia z działalności rolniczej
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Obszary transgraniczne
(1)
Ogladanie telewizji
(1)
Organizacje religijne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polacy za granicą
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Praca
(1)
Prawo
(1)
Prognozowanie statystyczne
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przejścia graniczne
(1)
Psychiatria
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Religia
(1)
Rolnictwo
(1)
Ruch graniczny
(1)
Ryzyko zdrowotne
(1)
Sektor prywatny
(1)
Siła robocza
(1)
Stopa życiowa
(1)
Słuchanie radia
(1)
Służba zdrowia
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczęszczanie do do instytucji widowiskowych
(1)
Uprawnieni do pomocy społecznej
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Wydatki gospodarstw domowych na kulturę-dane statystyczne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
2001-
(9)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(6)
Polska
(3)
Województwo podkarpackie (1999- )
(2)
Podkarpackie, województwo
(1)
Łódzkie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Dane statystyczne
(21)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(1)
31 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: Polityka zatrudnienia w opiece zdrowotnej; 1. Wpływ uwarunkowań demograficznych na zatrudnienie w podmiotach opieki zdrowotnej; 2. Mechanizmy rynkowe w kreowaniu polityki zatrudnienia; Rozdział 2: Ewolucja zatrudnienia w polskiej opiece zdrowotnej; 1. Wpływ uwarunkowań zewnętrznych na rynek pracy w ochronie zdrowia; 2. Wpływ uwarunkowań wewnętrznych na rynek pracy w ochronie zdrowia; 3. Charakterystyka pewnych form zatrudnienia w opiece zdrowotnej; Rozdział 3: Analiza przestrzenno-czasowa zatrudnienia w ochronie zdrowia z zastosowaniem metody przesunięć udziałów i modeli SSANOVA; 1. Założenia metodologiczne; 2. Charakterystyka danych statystycznych zastosowanych w badaniu; 3. Zróżnicowanie struktury leczonych pacjentów w przekroju województw; Rozdział 4: Zatrudnienie personelu medycznego ogółem w województwach; 1. Zatrudnienie personelu medycznego ogółem według 5 grup zawodowych; 2. Zatrudnienie personelu medycznego według 7 zawodów; Rozdział 5: Zatrudnienie lekarzy specjalistów; 1. Lekarze specjaliści zatrudnieni w latach 1999-2009; 2. Lekarze zatrudnieni w poradniach specjalistycznych na podstawie umowy zlecenia w latach 2003-2009; 3. Lekarze zatrudnieni w poradniach specjalistycznych na podstawie umowy cywilno-prawnej w latach 2003-2009; Rozdział 6: Personel medyczny zatrudniony w szpitalach ogólnych; 1. Personel medyczny zatrudniony na podstawie stosunku pracy w latach 2007-2009; 2. Personel medyczny zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej w latach 2007-2009; Rozdział 7: Personel medyczny zatrudniony w podstawowej opiece zdrowotnej; 1. Personel medyczny zatrudniony na podstawie umowy o pracę w latach 2004-2009; 2. Personel medyczny zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej w latach 2004-2009. [JK]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46763/XXV/P czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47486/XXV/P/A czyt. (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 19)
Rozdział 1: Wprowadzenie; 1. Znaczenie układu bipolarnego Łódź–Warszawa dla rozwoju województw łódzkiego i mazowieckiego oraz Makroregionu Polski Centralnej; Rozdział 2: Źródła informacji i metody badawcze; Rozdział 3: Ogólna charakterystyka obszaru; 1. Sytuacja ludnościowa; 2. Działalność gospodarcza i kondycja ekonomiczna; 3. Potencjał akademicki; 4. Rynek pracy; Rozdział 4: Sektor wiedzy i kreatywności; 1. Sektor wiedzy i kreatywności w dokumentach strategicznych szczebla regionalnego i ponadregionalnego; 2. Diagnoza poziomu rozwoju i powiązań w sektorze wiedzy i kreatywności; Rozdział 5: Sektor owocowo‑warzywny; 1. Sektor owocowo‑warzywny w dokumentach strategicznych szczebla regionalnego i ponadregionalnego; 2. Diagnoza poziomu rozwoju i powiązań w sektorze owocowo‑warzywnym; Rozdział 6: Wnioski z badań i sugerowane działania na rzecz budowania powiązań funkcjonalnych w obszarze bipolarnym Łodzi i Warszawy . [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
No cover
Journal
CD
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 18)
I. Zbiór rekomendacji; 1. Gospodarka; 2. Infrastruktura; 3. Innowacje i B+R; 4. Kultura, edukacja, turystyka; 5. Przestrzeń publiczna; 6. Realizacja polityk publicznych; 7. Rynek pracy i przedsiębiorczość; 8. Społeczeństwo; 9. Środowisko; II. Ewaluacja rekomendacji; 1. Gospodarka; 2. Infrastruktura; 3. Innowacje i B+R; 4. Kultura, edukacja, turystyka; 5. Przestrzeń publiczna; 6. Realizacja polityk publicznych; 7. Rynek pracy i przedsiębiorczość; 8. Społeczeństwo; 9. Środowisko. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 10)
1. Kapitał ludzki a rozwój społeczno-ekonomiczny ; 1.1. System edukacji w Polsce (ogólna charakterystyka); 1.2. Edukacja w województwie mazowieckim (podstawowe informacje); L.3. Rynek edukacji a rynek pracy na Mazowszu; 2. Potrzeby, preferencje i plany życiowe młodzieży regionu Mazowsza; 2.1. Charakterystyka populacji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych objętej badaniem; 2.2. Plany dotyczące kontynuacji nauki; 2.3. Atrakcyjność miejsca-zamieszkania; 2.4. Szanse na realizację aspiracji i planów życiowych; 2.5. Plany na przyszłość związane z miejscem obecnego zamieszkania; 3. Wnioski i rekomendacje. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49281 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49280 inf. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 17)
1.Metodologia, cel i zakres badania; 2. Charakterystyka respondentów; 3. Aktywność zawodowa i sytuacja finansowa; 4. Sytuacja mieszkaniowa; 5. Samodzielność, mobilność, dostęp do komunikacji i usług publicznych; 6. Formy spędzania czasu wolnego; 7. Wykorzystanie nowoczesnych technologu (komputer, Internet i telefon komórkowy). [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47545 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47544/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 11)
1.Wstęp; 2. Metodologia badań; 1.1. Postępowanie badawcze; 2.2. Metody badań i źródła danych; 3. Dostępność do edukacji i jakość kształcenia; 3.1. Dostępność przestrzenna do edukacji; 3.2. Dostępność społeczna do edukacji; 3.3. Jakość kształcenia na podstawie efektów edukacyjnych uczniów; .4. Jakość kształcenia na podstawie zasobów technicznych szkół; 4. Zmiany poziomu wykształcenia ludności; 4.1. Poziom wykształcenia mieszkańców; 4,2. Poziom wykształcenia rolników; 4.3. Poziom wykształcenia radnych; 5. Poziom wykształcenia, kształcenie a rynki pracy Mazowsza; 5.1. Poziom wykształcenia a wybrane elementy rynku pracy; 5.2. Struktura kształcenia (profil absolwentów); 5.3. Struktura bezrobocia; 5.4. Aktywizacja zawodowa i kształcenie ustawiczne; 6. Kapitał intelektualny Mazowsza; 6.1. Struktura firm; 6.2. Najlepsze firmy Mazowsza; 7. Obszary problemowe edukacji na Mazowszu; 8. Podsumowanie i rekomendacje; Aneks Scenariusz Wywiadu z Dyrektorem Szkoły Ponadgimnazjalnej i Ankieta skierowana do Urzędów Gmin. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Rynek nieruchomości mieszkaniowych; 2. Indeksy cen nieruchomości mieszkaniowych; 3. Fluktuacje cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych; 4. Indeksy cen mieszkań w wybranych miastach w Polsce; 5. Wahania cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach w Polsce. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34538 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34537/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ISSN 1689-7374 133)
1. Jacek Kowalewski, Model optymalizacji badań statystycznych; 2. Iwona Roeske-Słomka, Krzysztof Szwarc, Zróżnicowanie struktur demograficznych ludności w województwie wielkopolskim; 3. Maria Chromińska, Przestrzenne zróżnicowanie urodzeń na terenie województwa wielkopolskiego w latach 1995-2007; 4. Monika Przygalińska, Syntetyczne mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego województw a migracje wewnętrzne w Polsce w 2004 roku; 5. Tomasz Szubert, Zastosowanie analizy sieciowej do opisu migracji wewnętrznych ludności Polski w latach 1999-2006; 6. Małgorzata Szczyt, Regiony umieralności niemowląt w Polsce w latach 1997-2004; 7. Krzysztof Szwarc, Przestrzenne zróżnicowanie głębokości ubóstwa w Poznaniu; 8. Iwona Roeske-Słomka, Ruch naturalny ludności w państwach Unii Europejskiej; 9. Alicja Jajko-Siwek, Metody kalkulacji świadczeń emerytalnych w krajach Unii Europejskiej; 10. Grazyna Dehnel, Źródła informacji o przedsiębiorstwie w krajach Unii Europejskiej; 11. Maria Sasin, Demograficzne uwarunkowania przemian w polskim szkolnictwie w latach 1995-2007; 12. Alicja Szuman, Najczęstsze motywy pracy zawodowej matek w fazie prokreacji; 13. Marek Witkowski, Próba oceny efektywności fuzji Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego za pomocą metody DEA.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again