Form of Work
Książki
(46)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje naukowe
(4)
Status
only on-site
(41)
available
(40)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(41)
Czytelnia - Magazyn
(22)
Czytelnia - Wolny dostęp
(16)
Czytelnia Czasopism
(3)
Książki niedostępne
(1)
Author
Dobija Mieczysław
(4)
Nesterak Janusz
(3)
Nowak Edward
(3)
Vollmuth Hilmar J
(3)
Goliszewski Jacek
(2)
Janik Wiesław
(2)
Kadysz Piotr
(2)
Kowalski Michał Jerzy
(2)
Krupski Rafał
(2)
Marciniak Stanisław
(2)
Niedbała Bogusław
(2)
Nowak Edward (1951- )
(2)
Nowak Marta
(2)
Sierpińska Maria
(2)
Sierpińska Maria (1950- )
(2)
Stabryła Adam (1942- )
(2)
Świderska Gertruda Krystyna (1942- )
(2)
Bednarek Piotr
(1)
Cieśliński Wojciech (1960- )
(1)
Czubakowska Ksenia
(1)
Dobija Mieczysław (1943- )
(1)
Dyczkowski Tomasz
(1)
Długosz Agnieszka
(1)
Jabłoński Marek (ekonomista)
(1)
Janczyk-Strzała Elżbieta
(1)
Kulińska-Sadłocha Ewa
(1)
Leszczyński Zbigniew
(1)
Major Arkadiusz
(1)
Nita Bartłomiej
(1)
Nowak Marta (ekonomia)
(1)
Nowosielski Stanisław
(1)
Sanenko Lucjan
(1)
Sierpińska-Sawicz Agata
(1)
Stabryła Adam
(1)
Wilczewski Sebastian
(1)
Wilk Józef
(1)
Wnuk Tomasz
(1)
Wrzód Maciej
(1)
Węgrzyn Ryszard
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(28)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(45)
Language
Polish
(44)
Audience Group
Szkoły wyższe
(5)
Dyrektorzy finansowi
(1)
Główni księgowi
(1)
Menedżerowie
(1)
Pracodawcy
(1)
Specjaliści ds. controllingu
(1)
Subject
Controlling
(42)
Rachunkowość zarządcza
(16)
Przedsiębiorstwo
(8)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(5)
Controlling personalny
(3)
Zarządzanie
(3)
Controlling strategiczny
(2)
Kontrola zarządzania
(2)
Personel
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Rachunek kosztów
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Analiza finansowa
(1)
Arkusze kalkulacyjne
(1)
Audyt w firmie
(1)
Banki
(1)
Budżetowanie
(1)
Controlling operacyjny
(1)
Excel
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inwestycje
(1)
Kadry
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Kariera zawodowa
(1)
Komputerowe wspomaganie zarządzania
(1)
Kontrola kosztów
(1)
Kontrola zarządcza
(1)
Koszty
(1)
Marketing
(1)
Modele ekonometryczne
(1)
Outsourcing logistyczny
(1)
Produkcja
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Ryzyko
(1)
Samorząd gminny
(1)
Strategia konkurowania
(1)
System zarządzania BHP
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Zarządzanie finansami
(1)
Zarządzanie finansowe
(1)
Zarządzanie kompetencjami
(1)
Zarządzanie personelem
(1)
Zarządzanie pracą
(1)
Zarządzanie procesami biznesowymi
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Podręcznik
(5)
Materiały pomocnicze
(2)
Monografia
(2)
Podręczniki
(2)
Podręczniki akademickie
(2)
Opracowanie
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(6)
Zarządzanie i marketing
(4)
46 results Filter
Book
In basket
Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa / pod redakcją Gertrudy Krystyny Świderskiej. - Wydanie 2. zmienione i rozszerzone. - Warszawa : MAC Consulting : Difin, 2017. - 607 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-8085-355-3
Cześć 1: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym; Rozdział: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa; Część 2: Rachunek kosztów; Rozdział 2: Pomiar i prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym; Rozdział 3: Koszty w problemowych rachunkach decyzyjnych; Rozdział 4: Rachunek kosztów zmiennych; Rozdział 5: Nowoczesny rachunek kosztów; Część 3: Rachunkowość zarządcza zorientowana na pomiar i zrozumienie tworzenia wartości dla klienta; Rozdział 6: Wykorzystanie informacji o kosztach dla potrzeb podejmowania decyzji kształtujących rentowność portfela produktów i klientów; Rozdział 7: Wykorzystanie informacji o kosztach dla potrzeb optymalizacji kosztów w łańcuchu wartości; Rozdział 8: Zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii; Rozdział 9: Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do pomiaru efektywności oraz podejmowania decyzji w krótkim okresie; Część 4: Rachunkowość zarządcza w procesie pomiaru i komunikowania wyników działalności; Rozdział 10: Balanced scorecard; Rozdział 11: Budżety jako instrumenty zarządzania; Rozdział 12: Decyzje inwestycyjne w rachunkowości zarządczej – budżetowanie kapitałowe; Rozdział 13: Rachunkowość zarządcza jako baza informacyjna dla raportowania zintegrowanego. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60759 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60758/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Idea i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie; 2. Controlling działalności badawczo-rozwojowej; 3. Controlling projektów; 4. Controlling logistyki; 5. Controlling produkcji; 6. Controlling kosztów produkcji; 7. Controlling personalny; 8. Controlling marketingu i sprzedaży; 9. Eko-controlling przedsiębiorstwa; 10. Controlling finansowy; 11. Controlling inwestycji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24599, 24598 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24597/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-63391-89-8
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60765 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60764/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Controlling)
ISBN: : 978-83-01-20121-0
Rozdział 1: Controlling finansowy, jego idea i zadania; Rozdział 2: Instrumenty controllingu finansowego w przedsiębiorstwie; Rozdział 3: Narzędzia sterowania przepływami środków pieniężnych w grupach kapitałowych; 3.1. Funkcja treasure w podmiotach gospodarczych; 3.2. Budżet wpływów i wydatków; 3.3. Rola kompensat w rozliczeniach bezgotówkowych; 3.4. Netting i jego formy w rozliczeniach gospodarczych; 3.5. Cash pooling jako narzędzie sterowania przepływem gotówki w grupach kapitałowych; Rozdział 4: Wewnątrzkorporacyjne i zewnętrzne źródła finansowania spółek; 4.1. Systematyka źródeł finansowania spółek w grupie kapitałowej; 4.2. Czynniki kształtujące dobór źródeł finansowania spółek; 4.3. Akcje krzyżowe; 4.4. Emisja akcji jako źródło zasilania kapitałowego spółek; 4.5. Dopłaty do kapitału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością; 4.6. Pożyczki wewnątrzkorporacyjne, fasadowe i równoległe; 4.7. Kredyty bankowe jako źródło finansowania podmiotów gospodarczych; 4.8. Emisja obligacji jako forma uzupełniania kapitału; 4.9. Koszty finansowania dłużnego a podstawa opodatkowania; Rozdział 5: Korporacyjna polityka dywidend; Rozdział 6: Ryzyko finansowe. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60757 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60756/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 46293 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46292/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Controlling w kontekście modeli zarządzania gminą; 2. Doskonalenie procesów planowania i kontroli w gminie; 3. Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania w gminie; 4.System wskażników i zasady jego tworzenia w gminie;5. Obszary zastosowania controllingu w gminie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25931, 25930 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25929/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Pojęcie i elementy controllingu; 2. Rola budżetów w systemie controllingu; 3. Behawioralne aspekty budżetowania; 4. Zakres zastosowań metod budżetowania; 5. Informacyjno-kontrolne funkcje odchyleń w budżetowaniu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14137 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14136/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Organizacja działalności banku; 2. Definicja i specyfika controllingu bankowego; 3. Cele, funkcje i zadania controllingu bankowego; 4. Elementy controllingu bankowego; 5. Warunki efektywnego funkcjonowania controllingu bankowego; 6. Miejsce controllingu w strukturze organizacyjnej banku; 7. Wybrane instrumenty controllingu bankowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19943, 19942, 19941, 19940, 19939, 10102 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10101/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Controling w ujęciu teoretycznym; Rozdział 1: Co to jest controling?; Rozdział 2: Wymagania związane z wdrożeniem systemu controlingowego; Rozdział 3: Służba controlingowa; Rozdział 4: Instrumentarium controlingowe; Cz. 2: System controlingu w zastosowaniach praktycznych; Rozdział 5: Studia przypadków-wprowadzenie; Rozdział 6: Studia przypadków-systemy controlingowe w przedsiębiorstwach polskich; Rozdział 7: Studia przypadków-podsumowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14165, 14164 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14163/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Biznesmena)
1. Controlling jako instrument zarzadzania; 2. Składniki systemu controllingu; 3. Warunki wstępne dla funkcjonowania controllingu; 4. Stopniowy rozwój krótkookresowego rachunku wyników; 5. Jak możemy oceniać wyniki; 6. Wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania; 7. Budowa systemu wskaźników liczbowych; 8. Techniki prezentacji; 9. Programy komputerowe do rachunku kosztów i wyników oraz controllingu; 10. Wdrażanie controllingu; 11. Dalszy rozwój controllingu; 12. Postęp w controllingu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5317 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5316/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Biznesmena)
1. Controlling jako instrument zarzadzania; 2. Składniki systemu controllingu; 3. Warunki wstępne dla funkcjonowania controllingu; 4. Stopniowy rozwój krótkookresowego rachunku wyników; 5. Jak możemy oceniać wyniki; 6. Wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania; 7. Budowa systemu wskaźników liczbowych; 8. Techniki prezentacji; 9. Programy komputerowe do rachunku kosztów i wyników oraz controllingu; 10. Wdrażanie controllingu; 11. Dalszy rozwój controllingu; 12. Postęp w controllingu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30766, 30765 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30764/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Teoria controllingu; Rozdział 1: Podstawy controllingu; Rozdział 2: Dylematy controllingu; Rozdział 3: Charakterystyka controllingu; Rozdział 4: Modele controllingu; Rozdział 5: Projektowanie systemów controllingu; Cz. 2: Zastosowanie controllingu; Rozdział 6: Charakterystyka odmian controllingu; Rozdział 7: Zastosowanie modeli controllingu operacyjnego; Rozdział 8: Zastosowanie modeli controllingu strategicznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32118, 32117 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32116/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1: Zastosowanie wybranych funkcji do analizy finansowej i nie tylko; 2: Adresy względne i bezwzględne; 3: Operacje finansowe z wykorzystaniem daty i czasu; 4: Funkcje zagnieżdżone; 5: Pobieranie danych finansowych z różnych źródeł; 6: Analiza finansowa; 7: Właściwa prezentacja danych finansowych; 8: Funkcje finansowe; 9: Zagadnienia optymalizacji danych; 10: Zarządzanie płynnością finansową oraz segmentami rynku; 11: Analiza inwestycji; 12: Praca wielu osób na jednym skoroszycie; 13: Wykorzystanie makra i własnych funkcji do usprawnienia analiz finansowych. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37378 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37377/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48236, 48235 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60515/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447; nr 773)
1. Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego; 2. Efektywnościowy wymiar kariery zawodowej; 3. Teoretyczne i praktyczne aspekty wdrażania controllingu personalnego; 4. Zarządzanie kompetencjami ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rekrutacji; 5. Strategia zarządzania personelem w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej; 6. Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym w zarządzaniu zasobami ludzkimi; 7. Miejsce kapitału intelektualnego w rozwoju organizacji XXI wieku; 8. Rola motywacyjna składników wynagrodzeń menedżerów; 9. Oczekiwania pracodawców w zakresie rozwoju pracowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447; nr 782)
1. Procedura kategoryzacji w ocenie efektu synergicznego firmy; 2. Strategia konkurowania czasem w systemach wytwórczych; 3. Złożone systemy adaptacyjne jako narzędzie modelowania synergii; 4. Strategie działania organizacji radia i telewizji w warunkach konwergencji medialnej; 5. Struktura sieciowa jako instrument realizacji strategii; 6. Analiza procesu wdrożenia audytu w firmie; 7. System zarządzania BHP jako narzędzie doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa; 8. System controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie; 9. Wybrane aplikacje komputerowego wspomagania zarządzania strategicznego; 10. Perspektywa strategiczna outsourcingu logistycznego; 11. Projektowanie systemu zarządzania jakością na poziomie strategicznym dla potrzeb urzędu gminy; 12. Strategie personalne urzędów administracji samorządowej.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60761 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60760/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Mechanizm sterowania ryzykiem; 2. Zarządzanie poprzez rachunek kosztów i wyników; 3. Sterowanie ryzykiem w systemie RZKD; 4. Heurysyczny model inwestycji; 5. Controlling finansowy i logistyczny; 6. Systemy informatyczne zarządzania;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6470/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Analiza i kontrola kosztów przedsiębiorstwa / Edward Nowak. - Wydanie I (dodruk). - Warszawa : CeDeWu, 2020. - 231 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Rozdział 1: Analiza kosztów w działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Kontrola kosztów w systemie kontroli zarządczej; Rozdział 3: Zakres analizy i kontroli kosztów przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Źródła informacji na potrzeby kontroli kosztów; Rozdział 5: Minimalizacja kosztów jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Analiza dynamiki kosztów; Rozdział 7: Analiza struktury kosztów; Rozdział 8: Zastosowanie wskaźników w kontroli kosztów; Rozdział 9: Przyczynowe badania kosztów; Rozdział 10: Badanie zależności kosztów od wielkości produkcji; Rozdział 11: Modele ekonometryczne w analizie i kontroli kosztów; Rozdział 12: Ośrodki odpowiedzialności a kontrola kosztów; Rozdział 13: Instrumenty rachunkowości zarządczej w kontroli kosztów. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62928, 62927, 62926, 60736 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60735/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again