38350
Book
In basket
Część 1. Podstawy działalności pielęgniarskiej na rzecz pacjenta w systemie opieki zdrowotnej; 1. Kierowanie procesem kształtowania umiejętności pielęgniarskich – Violetta Mianowana; 1.1. Uwarunkowania procesu kształtowania umiejętności pielęgniarskich; 1.2. Znaczenie samokształcenia w procesie kształcenia praktycznego; 1.3. Ewaluacja efektów kształcenia; 2. Wdrażanie dowodów naukowych do praktyki pielęgniarskiej – Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka; 2.1. Kliniczne studium przypadku; 2.2. Etapy praktyki opartej na dowodach; 2.3. Znaczenie praktyki opartej na dowodach w pielęgniarstwie; Część 2. Pomiar i ocena parametrów funkcji organizmu – Zofia Sienkiewicz, Józefa Czarnecka; 3. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 3.1. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki; 3.2. Trendy praktyki oparte na dowodach; 3.3. Uwarunkowania kulturowe; 4. Temperatura ciała; 4.1. Metody pomiaru i zakresy interpretacji wyników; 4.2. Rodzaje termometrów pomiarowych; 5. Oddech; 5.1. Zakres oceny i interpretacji wyników; 5.2. Sposób pomiaru oddechów; 6. Tętno; 6.1. Cechy tętna; 6.2. Metody i miejsca badania tętna; 6.3. Interpretacja wyników pomiaru tętna; 7. Ciśnienie tętnicze krwi; 7.1. Metody pomiaru ciśnienia tętniczego krwi; 7.2. Rodzaje ciśnieniomierzy; 7.3. Interpretacja wyników pomiarów ciśnienia tętniczego krwi; 8. Pomiary antropometryczne i obliczanie wskaźników; 8.1. Pomiary antropometryczne – podział; 8.2. Techniki pomiarów podstawowych cech antropometrycznych; 8.3. Metody badań antropometrycznych; 9. Diureza; 9.1. Ocena diurezy; 9.2. Zaburzenia diurezy; 9.3. Dobowa zbiórka moczu, diureza godzinowa; 10. Saturacja krwi;10.1. Ocena saturacji krwi; 10.2. Interpretacja wyników saturacji krwi; 10.3. Pulsoksymetria; 11. Ośrodkowe ciśnienie żylne; 11.1. Metody pomiaru; 11.2. Interpretacja wyniku pomiaru OCŻ; 12. Szczytowy przepływ wydechowy (PEF); 12.1. Istota i zasady pomiaru PEF ; 12.2. Obliczanie wartości należnych PEFR; 12.3. Postępowanie w przypadku nieprawidłowych wyników; Część 3. Kontrola zakażeń; 13. Postępowanie higieniczne – Agnieszka Gniadek; 13.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 13.2. Higiena rąk; 13.3. Postępowanie aseptyczne i antyseptyczne; 13.4. Dekontaminacja płynów zakaźnych; 13.5. Postępowanie z niebezpiecznymi ostrymi narzędziami; 14. Sterylne techniki – Lucyna Ścisło; 14.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 14.2. Przygotowanie pielęgniarki do instrumentowania; 14.3. Chirurgiczne mycie rąk; 14.4. Zakładanie rękawic jednorazowych jałowych (sterylnych); 14.5. Zakładanie fartucha chirurgicznego i innych elementów stroju operacyjnego; Część 4. Aktywność i przemieszczanie pacjenta; 15. Bezpieczne przemieszczanie pacjenta – Beata Haor, Mariola Rybka; 15.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 15.2. Deficyt w przemieszczaniu się pacjenta; 15.3. Metody i techniki przemieszczania pacjentów; 15.4. Ręczne przemieszczanie pacjentów a obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pielęgniarek; 15.5. Sprzęt stosowany w przemieszczaniu/przenoszeniu pacjentów; 15.6. Ogólne zasady dotyczące przemieszczania/przenoszenia pacjentów; 15.7. Pomaganie pacjentowi przy wstawaniu i pionizacji; 15.8. Przemieszczanie/przenoszenie pacjenta bez użycia sprzętu; 15.9. Przemieszczanie/przenoszenie pacjenta za pomocą sprzętu; 15.10. Transport/transfer pacjenta; 16. Aktywność pacjenta – Teresa Stawińska, Gustaw Wójcik; 16.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 16.2. Rehabilitacja przyłóżkowa; 16.3. Kinezyterapia miejscowa; 16.4. Usprawnianie ruchowe – pionizacja; 16.5. Zaopatrzenie ortopedyczne wykorzystywane w pionizacji i lokomocji; 16.6. Techniki wspomagania lokomocji pacjenta; 17. Pozycje ułożeniowe pacjenta – Honorata Piasecka, Grzegorz Nowicki; 17.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 17.2. Rodzaje pozycji ułożeniowych; 17.3. Udogodnienia stabilizujące pozycje ułożeniowe; Część 5. Bezpieczeństwo i komfort pacjenta; 18. BezpieczeŃstwo pacjenta – Maria Cianciara; 18.1. Prawa pacjenta w systemie opieki zdrowotnej; 18.2. Bezpieczne otoczenie pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej; 18.3. Zapobieganie upadkom pacjentów; 18.4. Stosowanie przymusu bezpośredniego; 18.5. Zapobieganie zdarzeniom niepożądanym; 19. Komfort i wygoda pacjenta – Katarzyna Augustyniuk, Daria Schneider-Matyka, Joanna Owsianowska; 19.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 19.2. Pacjent w łóżku; 19.3. Ergonomia pracy pielęgniarki; 19.4. Prześcielenie łóżka pacjentowi leżącemu; 19.5. Zmiana bielizny pościelowej i osobistej pacjentowi leżącemu; Część 6. Higiena osobista pacjenta – Marta Czekirda; 20. Higiena całego ciała; 20.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 20.2. Higiena osobista człowieka; 20.3. Toaleta ciała pacjenta: kąpiel w wannie/pod natryskiem oraz mycie w łóżku; 20.4. Mycie włosów; 20.5. Wszawica włosów i sposoby jej zwalczania; 21. Toaleta pacjenta; 21.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 21.2. Toaleta jamy ustnej; 21.3. Golenie pacjenta; 21.4. Pielęgnacja paznokci; Część 7. Metody i techniki pielęgnowania dziecka – Anna Bednarek, Alina Trojanowska; 22. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 22.1. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki; 22.2. Trendy praktyki oparte na dowodach; 22.3. Uwarunkowania kulturowe; 23. Pomiary masy, długości i obwodów ciała dziecka; 23.1. Pomiar długości ciała; 23.2. Pomiar wysokości ciała; 23.3. Pomiar masy ciała; 23.4. Pomiar obwodu głowy i klatki piersiowej; 23.5. Interpretacja wyników pomiarów; 24. Metody zapewnienia komfortu dziecku; 24.1. Kąpiel dziecka; 24.2. Przewijanie dziecka; 24.3. Karmienie dziecka; Część 8. Podawanie leków; 25. Metody terapii – udział pielęgniarki – Anna Majda, Joanna Zalewska - Puchała, Anna Nawalana, Stanisław Manulik, Bartosz Uchmanowicz; 25.1. Zasady realizacji zleceń lekarskich przez pielęgniarkę; 25.2. Zasady wypisywania zleceń i recept oraz ordynowania leków przez pielęgniarkę; 25.3. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 26. Podawanie leków przez układ pokarmowy – Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Anna Nawalana; 26.1. Podawanie leków doustnie; 26.2. Podawanie leków podjęzykowo; 26.3. Podawanie leków okołopoliczkowo; 26.4. Podawanie leków doodbytniczo; 27. Podawanie leków przez układ oddechowy – Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Anna Nawalana; 27.1. Podawanie leków wziewnie; 27.2. Podawanie tlenu; 28. Podawanie leków na skórę i błonę śluzową – Joanna Zalewska-Puchała, Anna Majda, Anna Nawalana; 28.1. Podawanie leków do worka spojówkowego; 28.2. Podawanie leków do ucha; 28.3. Podawanie leków do nosa; 28.4. Podawanie leków dopochwowo; 28.5. Podawanie leków na skórę; 29. Podawanie leków dotkankowo – Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Anna Nawalana; 29.1. Wytyczne dotyczące przygotowywania i podawania leków; 29.2. Procedura postępowania po ekspozycji na materiał zakaźny; 29.3. Wstrzyknięcia podskórne; 29.4. Wstrzyknięcia śródskórne; 29.5. Wstrzyknięcia domięśniowe; 29.6. Kroplowy wlew dożylny; Część 9. Zabiegi przeciwzapalne; 30. Umiejętności kliniczne i techniki zabiegów przeciwzapalnych – Joanna Zalewska-Puchała, Joanna Łatka; 30.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 30.2. Charakterystyka zabiegów przeciwzapalnych; 30.3. Zastosowanie worka z lodem/zimnego kompresu żelowego; 30.4. Zastosowanie okładu chłodzącego; 30.5. Zastosowanie okładu wysychającego; 30.6. Zastosowanie okładu rozgrzewającego; 30.7. Zastosowanie termoforu/ciepłego kompresu żelowego; 30.8. Zastosowanie baniek leczniczych; Część 10. Procedury diagnostyczne; 31. Regulacje prawne udziału pielęgniarki w diagnostyce pacjenta – Joanna Zalewska-Puchała, Alicja Kamińska, Joanna Łatka; 32. Pobieranie materiałów do badań diagnostycznych – Joanna Zalewska-Puchała, Alicja Kamińska, Joanna Łatka; 32.1. Wstęp; 32.2. Pobieranie krwi żylnej do badania; 32.3. Pobieranie krwi włośniczkowej do badań i diagnostyczne testy paskowe; 32.4. Pobieranie moczu do badania i diagnostyczne testy paskowe; 32.5. Pobieranie plwociny do badania; 32.6. Pobieranie wymazów do badania; 32.7. Pobieranie kału do badania; 33. Procedury przygotowania pacjenta do badań diagnostycznych – Alicja Kamińska, Joanna Zalewska-Puchała, Grażyna Puto; 33.1. Procedury przygotowania pacjenta do badań obrazowych; 33.2. Procedury przygotowania pacjenta do badań endoskopowych; 34. Wykonywanie badań diagnostycznych – Małgorzata Starczewska, Beata Kropornicka, Joanna Łatka; 34.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 34.2. Elektrokardiografia; 34.3. Spirometria; 34.4. Skórne testy alergiczne; 35. Asystowanie pielęgniarki przy badaniach diagnostycznych – Iwona Bodys-Cupak, Anna Majda; 35.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 35.2. Asystowanie pielęgniarki podczas kaniulacji żył centralnych; 35.3. Asystowanie pielęgniarki podczas nakłucia tętnicy; 35.4. Asystowanie pielęgniarki podczas nakłucia szpiku; 35.5. Asystowanie pielęgniarki podczas nakłucia lędźwiowego; 35.6. Asystowanie pielęgniarki podczas nakłucia opłucnej; 35.7. Asystowanie pielęgniarki podczas nakłucia otrzewnej; Część 11. Oddychanie; 36. Wspomaganie oddychania u pacjenta – Marta Czekirda; 36.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 36.2. Podstawy utrzymania wentylacji płuc; 36.3. Ćwiczenia oddechowe; 36.4. Wspomaganie odkrztuszania wydzieliny z dróg oddechowych; 36.5. Drenaż ułożeniowy; 36.6. Toaleta drzewa oskrzelowego; Część 12. Równowaga płynów ustrojowych; 37. Utrzymanie równowagi płynowej organizmu w zaburzeniach zdrowia – Grzegorz Nowicki, Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka; 37.1. Bilans płynów ustrojowych; 37.2. Zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej; 37.3. Płynoterapia parenteralna; 37.4. Dokumentowanie bilansu płynów; Część 13. Odżywianie; 38. Wspomaganie odżywiania pacjenta – Sylwia Wieder-Huszla, Anna Jurczak, Marzanna Stanisławska, Małgorzata Szkup; 38.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 38.2. Podstawy odżywiania i karmienia pacjenta; 38.3. Karmienie doustne; 38.4. Karmienie przez zgłębnik żołądkowy; 38.5. Karmienie chorego przez gastrostomię; 38.6. Karmienie chorego przez mikrojejunostomię igłową; Część 14. Wydalanie; 39. Metody wspomagające wydalanie kału – Anna Jurczak, Marzanna Stanisławska, Sylwia Wieder-Huszla ; 39.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 39.2. Pomoc pacjentowi w samodzielnym korzystaniu z toalety; 39.3. Podawanie pacjentowi basenu i kaczki; 39.4. Wybrane metody wspomagania wydalania gazów; 39.5. Wybrane metody wspomagania wydalania kału ; 39.6. Zabiegi dorektalne; 40. Metody wspomagające wydalanie moczu – Anna Jurczak, Małgorzata Szkup; 40.1. Metody prowokowania wydalania moczu; 40.2. Cewnikowanie pęcherza moczowego; Część 15. Stosowanie opatrunków i leczenie ran; 41. Bandażowanie – Małgorzata Marć; 41.1. Podstawy desmurgii; 41.2. Tradycyjne metody bandażowania; 41.3. Alternatywne metody bandażowania; 42. Postępowanie z ranami – Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk; 42.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 42.2. Podstawy postępowania z ranami; 42.3. Zmiana opatrunku na ranie czystej oraz na ranie skażonej bez drenu; 42.4. Zmiana opatrunku na ranie skażonej z drenem; 42.5. Zaopatrzenie przetoki jelitowej (stomii); 43. Udział pielęgniarki w zabiegach płukania – Hanna Grabowska, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska; 43.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 43.2. Wprowadzenie; 43.3. Płukanie oka/worka spojówkowego; 43.4. Płukanie ucha; 43.5. Płukanie jamy ustnej i gardła; 43.6. Płukanie żołądka; 43.7. Irygacja przetoki; 43.8. Płukanie rany; Częśc 16. Odleżyny; 44. Profilaktyka i leczenie odleżyn – Joanna Rosińczuk, Izabella Uchmanowicz; 44.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 44.2. Charakterystyka następstw długotrwałego unieruchomienia pacjenta; 44.3. Profilaktyka odleżyn; 44.4. Dokumentacja pacjenta zagrożonego wystąpieniem odleżyn; 44.5. Procedura zapobiegania odleżynom; 44.6. Masaż klasyczny w profilaktyce powikłań u pacjenta; 45. Leczenie odleżyn – Joanna Rosińczuk, Izabella Uchmanowicz; 45.1. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki; 45.2. Klasyfikacja odleżyn; 45.3. Model klasyfikacji ran; 45.4. Rodzaje opatrunków specjalistycznych; 45.5. Lawaseptyka – fizyczne oczyszczanie ran; 45.6. Nowe kierunki w zaopatrywaniu ran trudno gojących się; 45.7. Zasady postępowania w poszczególnych fazach gojenia się odleżyn; 45.8. Infekcja w procesie leczenia; Część 17. Procedury przygotowania pacjenta do samokontroli stanu zdrowia; 46. Przygotowanie pacjenta do samokontroli w chorobach układu krążenia – Agnieszka Bartoszek, Agnieszka Wawryniuk; 46.1. Wprowadzenie; 46.2. Pomiar i ocena tętna przez pacjenta; 46.3. Pomiar i ocena ciśnienia tętniczego krwi przez pacjenta; 47. Przygotowanie pacjenta do samokontroli w cukrzycy – Bożena Baczewska, Cecylia Olszak, Elżbieta Nowicka; 47.1. Pomiar glukozy we krwi włośniczkowej; 47.2. Pomiar glukozy i acetonu w moczu; 47.3. Pielęgnowanie stóp w cukrzycy; 48. Samocewnikowanie pacjenta – Regina Lorencowicz; 48.1. Wprowadzenie; 48.2. Techniki przerywanego cewnikowania; 49. Samopielęgnowanie stomii jelitowej – Tadeusz Paweł Wasilewski, Katarzyna Smolińska; 49.1. Wprowadzenie; 49.2. Sprzęt stomijny; 49.3. Wykonanie irygacji stomii jelitowej. [ JK]
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52189, 52172, 51924 (3 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy częściach. Indeks.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again