36137
Book
In basket
ISBN: : 978-83-200-4390-7
Część 1. Zagadnienia ogólne 1. Godność dziecka a wybrane dylematy etyczno-moralne – Grażyna Cepuch; 2. Choroba i hospitalizacja jako sytuacja trudna dla dziecka i rodziny – Mieczysława Perek 2.1. Reakcje dziecka na chorobę i hospitalizację; 2.2. Zjawisko jatropatogenii; 2.3. Komunikowanie się z dzieckiem i rodziną; 2.3.1. Komunikacja werbalna; 2.3.2. Komunikacja niewerbalna; 2.4. Problem krzywdzenia instytucjonalnego; 2.5. Ochrona prawna dziecka i rodziny; 2.5.1. Regulacje prawne dotyczące rodziny i dziecka; 2.5.2. Prawa dziecka w szpitalu; 3. Ból u dziecka – Grażyna Cepuch; 3.1. Psychologiczne uwarunkowania bólu – emocjonalny wymiar bólu; 3.2. Ból a lęk; 3.3. Działania pielęgniarki skierowane na przeciwdziałanie bólowi lub walkę z nim; 4. Model Dorothei Orem w opiece nad dzieckiem w chorobach ostrych i zagrażających życiu – Grażyna Cepuch; Część 2. Modele pielęgnowania dzieci w wybranych chorobach ostrych i zagrażających życiu; 5. Schorzenia układu krążenia – Grażyna Cepuch; 5.1. Zapalenie wsierdzia; 5.1.1. Etiopatogeneza bakteryjnego zapalenia wsierdzia; 5.1.2. Opis przypadku dziecka z zapaleniem wsierdzia; 5.1.3. Model opieki nad dzieckiem z zapaleniem wsierdzia; 6. Choroby otolaryngologiczne; 6.1. Ostre zapalenie ucha środkowego – Mieczysława Perek; 6.1.1. Etiopatogeneza zapalenia ucha środkowego; 6.1.2. Opis przypadku dziecka z ostrym obustronnym zapaleniem ucha środkowego; 6.1.3. Model pielęgnowania dziecka z obustronnym ostrym bakteryjnym zapaleniem ucha środkowego; 6.2. Ostre zapalenie jamy nosowej i zatok przynosowych – Grażyna Cepuch; 6.2.1. Etiopatogeneza ostrego zapalenia jam nosowych i zatok przynosowych; 6.2.2. Opis przypadku dziecka z ostrym zapaleniem zatok przynosowych; 6.2.3. Model opieki nad dzieckiem z ostrym zapaleniem zatok przynosowych; 7. Ostre choroby układu oddechowego; 7.1. Ostre podgłośniowe zapalenie krtani – Mieczysława Perek; 7.1.1. Etiopatogeneza ostrego podgłośniowego zapalenia krtani; 7.1.2. Opis przypadku dziecka z podgłośniowym zapaleniem krtani; 7.1.3. Model opieki nad dzieckiem z podgłośniowym zapaleniem krtani; 7.2. Ostre zapalenie oskrzelików – Krystyna Twarduś; 7.2.1. Etiopatogeneza ostrego zapalenia oskrzelików; 7.2.2. Opis przypadku dziecka z zapaleniem oskrzelików; 7.2.3. Model opieki nad dzieckiem z zapaleniem oskrzelików; 7.3. Zapalenie płuc i opłucnej – Mieczysława Perek; 7.3.1. Etiopatogeneza zapalenia płuc i opłucnej; 7.3.2. Opis przypadku dziecka z lewostronnym płatowym zapaleniem płuc oraz wysiękowym zapaleniem opłucnej; 7.3.3. Model opieki nad dzieckiem z zapaleniem płuc i opłucnej; 8. Schorzenia układu moczowego; 8.1. Pierwotne kłębuszkowe zapalenie nerek – Mieczysława Perek; 8.1.1. Etiopatogeneza pierwotnego kłębuszkowego zapalenia nerek; 8.1.2. Opis przypadku dziecka z ostrym popaciorkowcowym kłębuszkowym zapaleniem nerek; 8.1.3. Model opieki nad dzieckiem z ostrym popaciorkowcowym kłębuszkowym zapaleniem nerek; 8.2. Zakażenie układu moczowego – Mieczysława Perek; 8.2.1. Etiopatogeneza zakażeń układu moczo-wego; 8.2.2. Opis przypadku dziecka z zakażeniem układu moczowego; 8.2.3. Model opieki nad dzieckiem z zakażeniem układu moczowego; 9. Ostre schorzenia układu pokarmowego; 9.1. Ostre zapalenie trzustki – Krystyna Twarduś; 9.1.1. Etiopatogeneza ostrego zapalenia trzustki; 9.1.2. Opis przypadku dziecka z ostrym zapaleniem trzustki; 9.1.3. Model opieki nad dzieckiem z ostrym zapaleniem trzustki; 9.2. Ostra biegunka infekcyjna – Krystyna Twarduś; 9.2.1. Etiopatogeneza ostrej biegunki infekcyjnej; 9.2.2. Opis przypadku dziecka z ostrą biegunką infekcyjną; 9.2.3. Model pie-lęgnowania dziecka z ostrą biegunką infekcyjną; 9.3. Martwicze zapalenie jelit – Grażyna Cepuch; 9.3.1. Etiopatogeneza nekrotycznego zapalenia jelit; 9.3.2. Opis przypadku dziecka z martwiczym zapaleniem jelit; 9.3.3. Model opieki nad dzieckiem z martwiczym zapaleniem jelit, leczonym zachowawczo; 10. Ostre stany układu endokrynnego – Bożena Krzeczowska; 10.1. Kwasica ketonowa u dziecka z cukrzycą typu 1; 10.1.1. Etiopatogeneza kwasicy ketonowej u dzieci z cukrzycą typu 1; 10.1.2. Opis przypadku dziecka z kwasicą ketonową w przebiegu cukrzycy typu 1; 10.1.3. Model opieki nad dzieckiem z kwasicą ketonową z powodu cukrzycy typu 1; 11. Ostre schorzenia układu nerwowego – Grażyna Cepuch; 11.1. Zespół Guillaina–Barrégo; 11.1.1. Etiopatogeneza zespołu Guillaina–Barrégo; 11.1.2. Opis przypadku dziecka z zespołem Guillaina–Barrégo; 11.1.3. Model opieki nad dzieckiem z zespołem Guillaina–Barrégo; 11.2. Stan padaczkowy – Grażyna Cepuch; 11.2.1. Etiopatogeneza padaczki i stanu padaczkowego; 11.2.2. Opis przypadku dziecka w napadzie padaczkowym; 11.2.3. Model opieki nad dzieckiem w napadzie padaczkowym i stanie padaczkowym; 12. Schorzenia alergiczne; 12.1. Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy – Mieczysława Perek; 12.1.1. Etiopatogeneza ostrej pokrzywki i obrzęku naczynioruchowego; 12.1.2. Opis przypadku dziecka z ostrą pokrzywką i obrzękiem naczynioruchowym; 12.1.3. Model pielęgnowania dziecka z ostrą pokrzywką i obrzękiem naczynioruchowym; 12.2. Wstrząs anafilaktyczny – Iwona Fąfara; 12.2.1. Etiopatogeneza anafilaksji i wstrząsu anafilaktycznego; 12.2.2. Opis przypadku dziecka we wstrząsie anafilaktycznym; 12.2.3. Model opieki nad dzieckiem we wstrząsie anafilaktycznym; 13. Schorzenia immunologiczne – Grażyna Cepuch; 13.1. Zespół Schönleina–Henocha; 13.1.1. Etiopatogeneza zespołu Schönleina–Henocha; 13.1.2. Opis przypadku dziecka z zespołem Schönleina–Henocha; 13.1.3. Model opieki nad dzieckiem z zespołem Schönleina–Henocha; 14. Urazy u dzieci; 14.1. Uraz termiczny – Mieczysława Perek; 14.1.1. Etiopatogeneza zaburzeń w przebiegu urazu termicznego; 14.1.2. Opis przypadku dziecka z oparzeniem II stopnia; 14.1.3. Model opieki nad dzieckiem z urazem termicznym II stopnia; Część 3. Modele pielęgnowania dziecka w wybranych chorobach zakaźnych; 15. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – Mieczysława Perek; 15.1. Etiopato-geneza zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych; 15.2. Opis przypadku dziecka z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo- -rdzeniowych; 15.3. Model opieki nad dzieckiem z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo- -rdzeniowych; 16. Wirusowe zapalenie wątroby – Mieczysława Perek, Iwona Fąfara; 16.1. Etiopatogeneza wirusowego zapalenia wątroby; 16.2. Opis przypadku dziecka z wirusowym zapaleniem wątroby; 16.3. Model opieki nad dzieckiem z wirusowym zapaleniem wątroby; Część 4. Modele pielęgnowania noworodka matki uzależnionej; 17. Noworodek matki uzależnionej od alkoholu i narkotyków – Grażyna Cepuch; 17.1. Etiopatogeneza zaburzeń u noworodka matki uzależnionej; 17.2. Opis przypadku noworodka matki uzależnionej; 17.3. Model opieki nad noworodkiem matki uzależnionej. [JK]
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52221, 51940, 51908, 50276 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50275/XXV/P czyt. (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Target audience note
Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i pielęgniarek już pracujących.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again