36137
Książka
W koszyku
Socjologia pracy w zarysie / Monika Budnik. - Warszawa : Difin, 2019. - 282 strony : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
(Engram)
ISBN: : 978-83-8085-614-1
Rozdział 1: Socjologia pracy jako socjologia szczegółowa; 1.1. Socjologia pracy w Polsce; 1.2. Definicja i funkcje pracy; 1.3. Metody i techniki badań społecznych w socjologii pracy; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę; Rozdział 2 : Wiodące problemy badawcze współczesnej socjologii pracy; 2.1. Problem przemian podmiotowości człowieka pracującego w ponowoczesności; 2.2. Problem dematerializacji i dekoncentracji pracy; 2.3. Problem destandaryzacji form pracy; 2.4. Problem biednych pracujących i pojęcie prekariatu; 2.5. Problem niepewności wobec niestabilnych form pracy zarobkowej; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę; Rozdział 3: Zawód i kariera – pojęcia i klasyfikacje; 3.1. Zagadnienia karier zawodowych; 3.2. Problem płynności pojęcia kariery i zawodu; 3.3. Predyspozycje do zawodu; 3.4. Teorie dotyczące życia zawodowego człowieka; 3.5. Klasyfikacje zawodowe; 3.6. Stratyfikacja zawodowa i struktura zawodowa w Polsce; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę; Rozdział 4 : Rynek pracy i segmentacja rynku pracy; 4.1. Teorie rynku pracy; 4.2. Instytucje rynku pracy; 4.3. Sektor ekonomii społecznej w zatrudnieniu wspomaganym; 4.4. Mobilność zawodowa i pojęcie ruchliwości społecznej; 4.5. Bezrobocie typy i modele; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę; Rozdział 5: Na peryferiach zatrudnienia; 5.1. Usługi i formy wsparcia kierowane do osób poszukujących pracy; 5.2. Pojęcie grup zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy; 5.3. Formy jawnej i ukrytej dyskryminacji na rynkach pracy; 5.4. Pojęcie dialogu społecznego, zagadnienie konfliktów i negocjacji; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę; Rozdział 6 : Organizacja procesów pracy – perspektywa pracy ludzkiej; 6.1. Adaptacja w życiu zawodowym; 6.2. Zespoły w miejscu pracy i praca indywidualna; 6.3. Praca z ludźmi: dobór pracowników; 6.4. Budowanie profili stanowisk pracy; 6.5. Motywacja i jej znaczenie w pracy; 6.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy; 6.7. Bezpieczeństwo socjalne; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę; Rozdział 7: Zagrożenia psychospołeczne związane z wykonywaniem pracy; 7.1. Wypalenie zawodowe, prezentyzm, stres; 7.2. Pracoholizm – i inne zachowania ryzykowne; 7.3. Zagrożenia relacyjne – mobbing; 7.4. Narzędzia diagnozowania zagrożeń psychospołecznych; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę; Rozdział 8. Kultura organizacyjna; 8.1. Kulturowe modele organizacji pracy; 8.2. Pojęcie zmiany wobec pracy; 8.3. Czas w pracy w perspektywie kulturowej; 8.4. Filozofia równowagi Life WorkBalance; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę. [K]
Status dostępności:
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 59995 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 59994/XII/PS czyt. (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga dotycząca bibliografii
Bibliografia, netografia na stronach [269]-280.
Recenzje:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej