38826
No cover
Book
In basket
Controlling w działalności przedsiębiorstwa / redakcja naukowa Edward Nowak. - Wydanie 2 zmienione. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - 382 strony : rysunki, wykresy ; 24 cm.
Form of Work
Audience Group
Subject
Genre/Form
ISBN: : 978-83-208-1909-0

1.System controllingu w przedsiębiorstwie : 1.1. Geneza i istota controllingu; 1.2. Koordynacja w systemie controllingu; 1.3. Controlling strategiczny i operacyjny; 1.4. Uwarunkowania systemu controllingu; 1.5. Controlling w ujęciu funkcjonalnym; 1.6. Controlling zorientowany na procesy klientów; 2. Controlling produkcji (Robert Kowalak); 2.1. Zakres controllingu produkcji; 2.2. Planowanie produkcji; 2.2.1. Planowanie produkcji przy braku „wąskiego gardła”; 2.2.2. Ocena bieżącej produkcji i sprzedaży za pomocą rachunku kosztów pełnych; 2.2.3. Ocena bieżącej produkcji i sprzedaży za pomocą rachunku kosztów zmiennych; 2.2.4. Planowanie produkcji przy jednym „wąskim gardle”; 2.2.5. Ustalanie planu produkcji według rachunku kosztów pełnych; 2.2.6. Ustalanie planu produkcji według rachunku kosztów zmiennych; 2.2.7. Planowanie produkcji przy kilku „wąskich gardłach”; 2.3. Optymalizacja planu produkcji; 2.4. Analiza „wąskich gardeł”; 2.5. Kontrola produkcji; 3. Controlling logistyki (Robert Kowalak); 3.1. Rola logistyki w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa; 3.2. Zadania i organizacja controllingu logistyki; 3.3. Budżetowanie kosztów logistycznych; 3.4. Metody oceny efektywności procesów logistycznych; 3.5. Narzędzia controllingu logistyki; 4. Controlling działalności marketingowej (Marta Nowak); 4.1. Działalność marketingowa przedsiębiorstwa; 4.1.1. Produkt i cykl jego życia; 4.1.2. Marka jako odpowiedź na potrzeby nabywców 4.2. Specyfika controllingu marketingowego; 4.3. System informacji marketingowej 4.4. Ośrodki odpowiedzialności i controller marketingowy; 4.5. Budżetowanie w marketingu; 4.6. Analiza wskaźnikowa i audyt marketingowy; 5. Controlling projektów (Marcin Klinowski); 5.1. Zakres controllingu projektów; 5.2. Strategiczna karta wyników projektów; 5.3. Planowanie sieciowe w controllingu projektów; 5.4. Metoda wartości zrealizowanej w kontroli projektów; 6. Controlling jakości (Małgorzata Markowska); 6.1. Jakość i systemy zarządzania jakością; 6.2. Istota i zakres controllingu jakości; 6.3. Wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności za jakość; 6.4. Rachunek kosztów jakości; 6.5. Zadania i miejsce controllera jakości w przedsiębiorstwie; 7. Controlling personalny (Maria Nieplowicz); 7.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi; 7.2. Istota controllingu personalnego; 7.3. Controlling personalny w zarządzaniu zasobami ludzkimi; 7.4. Instrumenty controllingu personalnego; 7.4.1. Mierniki ilościowe i jakościowe; 7.4.2. Strategiczna karta wyników; 8. Controlling kosztów (Marcin Wierzbiński); 8.1. Wprowadzenie do controllingu kosztów; 8.2. Struktura budżetu kosztów oraz kontrola jego wykonania; 8.3. Rachunek kosztów zmiennych w controllingu kosztów; 8.4. Budżetowanie w układzie działań i idea ciągłego doskonalenia w controllingu kosztów; 9. Controlling podatkowy (Paweł Markowski); 9.1. Przesłanki stosowania controllingu podatkowego; 9.2. Istota i cele controllingu podatkowego; 9.3. Umiejscowienie controllingu podatkowego w przedsiębiorstwie; 9.4. System informacji podatkowej; 9.5. Wpływ controllingu podatkowego na wartość przedsiębiorstwa; 9.6. Minimalizacja nieprawidłowości podatkowych; 9.7. Maksymalizacja korzyści podatkowych; 10. Controlling inwestycyjny (Edward Nowak); 10.1. Inwestowanie jako przedmiot controllingu; 10.2. Informacje niezbędne dla controllingu inwestycyjnego; 10.3. Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych; 10.4. Wybór wariantu inwestycji; 10.5. Rachunek odpowiedzialności i kontrola realizacji projektów inwestycyjnych; 11. Controlling finansowy (Magdalena Chmielowiec-Lewczuk); 11.1. Istota controllingu finansowego i jego miejsce w systemie controllingu; 11.2. Cele i zadania controllingu finansowego; 11.3. Instrumentarium strategicznego controllingu finansowego; 11.3.1. Metody doboru strategii finansowych; 11.3.2. Budżetowanie kapitałowe; 11.3.3. Wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności; 11.3.4. Długookresowe plany finansowe; 11.3.5. Analiza możliwości; 11.3.6. Analiza konkurencji; 11.3.7. Analiza portfelowa; 11.4. Instrumentarium operacyjnego controllingu finansowego; 11.4.1. Krótkoterminowy rachunek wyników; 11.4.2. Budżetowanie i analiza odchyleń; 11.4.3. Rachunek odpowiedzialności; 11.4.4. Rachunek przepływów pieniężnych; 11.4.5. Analiza kosztów; 11.4.6. Analiza wskaźnikowa; 12. Controlling w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa (Bartłomiej Nita); 12.1. Istota kreowania wartości; 12.2. Źródła wartości i koszt kapitału; 12.2.1. Koszt kapitałów obcych; 12.2.2. Koszt kapitałów własnych; 12.3. Struktura systemu controllingu zorientowanego na tworzenie wartości; 12.4. Mierniki kreowania wartości; 12.4.1. Ekonomiczna wartość dodana; 12.4.2. Rynkowa wartość dodana; 12.4.3. Wartość dodana dla akcjonariuszy; 12.4.4. Całkowity zwrot dla akcjonariuszy; 12.5. Organizacja controllingu w zarządzaniu wartością; 12.6. Wdrażanie controllingu w zarządzaniu wartością.[K]
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56291, 56290 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56289/XIX czyt. (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia strony 374-382.
Reviews:
Other editions:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again