38978
No cover
Book
In basket
Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu / Zdzisław Gołba. - Wydanie 4, stan prawny na 1 stycznia 2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. - 284 strony ; 21 cm.
ISBN: : 978-83-8187-394-9

Rozdział 1: Służebności gruntowe; 1. Historia służebności; 1.1. Regulacje prawne służebności stosowane w prawie rzymskim; 1.2. Służebności na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym; 1.3. Służebności na ziemiach dzielnicowych; 2. Normy ogólne ograniczonych praw rzeczowych (art. 244–251 k.c.); 3. Rodzaje i funkcje służebności gruntowych; 3.1. Ustanowienie służebności gruntowych; 3.1.1. Umowne ustanowienie służebności gruntowych; 3.1.2. Postępowanie sądowe; 3.1.3. Postępowanie administracyjne; 3.2. Służebności czynne i bierne; 3.3. Funkcja gospodarcza (art. 285 § 2 k.c.); 4. Wykonywanie służebności; 4.1. Ograniczenia w wykonywaniu służebności; 4.2. Uprawnienie właściciela nieruchomości obciążonej do żądania zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności (art. 291 k.c.); 4.3. Zniesienie służebności gruntowej za wynagrodzeniem i bez niego (art. 294–295 k.c.); 5. Podział nieruchomości władnącej i służebnej; 6. Utrzymanie urządzeń; 7. Zasiedzenie służebności gruntowej (art. 292 k.c.); 8. Wygaśnięcie służebności gruntowej; Rozdział 2: Sytuacja polityczna państwowych przedsiębiorstw przesyłowych i właścicieli nieruchomości w latach tzw. władzy ludowej; 1. Korzystanie bez tytułu prawnego przez przedsiębiorstwa państwowe z cudzych nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych; 2. Stanowisko ustawodawcy; 3. Sytuacja polityczno-ekonomiczna rolników w okresie PRL; 4. Bariera świadomości społecznej; 5. Powody niepozwalające na stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowych na rzecz Skarbu Państwa do 31.01.1989 r.; Rozdział 3: Droga konieczna; 1. Regulacja służebności drogi koniecznej; 1.1. Ustawowa regulacja służebności drogowej; 1.2. Inna czynność prawna; 1.3. Interes społeczno-gospodarczy; 1.4. Odpowiedni dostęp do drogi publicznej; 2. Ustanowienie służebności drogowej; 3. Wynagrodzenie za ustanowienie drogi koniecznej; 4. Utrzymanie urządzeń drogi koniecznej; 5. Zmiana treści i sposobu wykonywania służebności drogowej; 6. Zniesienie służebności drogowej; 7. Zasiedzenie służebności drogi koniecznej; 8. Wygaśnięcie służebności drogowej; 7 9. Droga konieczna dla urządzeń przesyłowych; 10. Sprawy proceduralne; Rozdział 4: Służebności osobiste; 1. Różnice między służebnościami osobistymi a gruntowymi; 2. Odpowiednie stosowanie przepisów o służebnościach gruntowych (art. 297 k.c.); 3. Źródła powstania służebności osobistych; 4. Treść służebności osobistych; 4.1. Zmiana treści i sposobu wykonywania służebności osobistych; 4.2. Niezbywalność służebności osobistych; 5. Służebność mieszkania; 5.1. Unormowania szczególne; 5.2. Odpowiednie stosowanie przepisów o użytkowaniu; 5.3. Zamiana na rentę; 5.4. Wygaśnięcie służebności osobistej; Rozdział 5: Nielegalna służebność gruntowa o treści odpowiadającej służebności przesyłu; Rozdział 6: Służebność przesyłu; 1. Nowelizacja art. 49 k.c.; 2. Regulacja ustawowa służebności przesyłu; 3. Ustanowienie służebności przesyłu; 3.1. Umowa stron; 3.2. Postanowienie sądowe; 3.3. Postanowienia o ustanowieniu służebności przesyłu bez uwzględnienia służebności biernej; 3.4. Wynagrodzenie; 3.5. Zmiana treści lub sposobu wykonywania służebności przesyłu; 4. Zasiedzenie; 4.1. Różnice funkcjonalne „urządzeń” na tle zasiedzenia służebności gruntowej o treści przesyłu; 4.2. Zasiedzenie służebności przesyłu; 5. Wygaśnięcie, zniesienie służebności przesyłu; 6. Kwestie proceduralne; Rozdział 7: Kontrowersyjne orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach o zasiedzenie służebności gruntowych o treści przesyłu; 1. Urządzenia przesyłowe; 2. Trwałe i widoczne urządzenie; 3. Transformacja nieruchomości władnącej; 4. Skutki posiadania służebności w sferze imperium lub w sferze dominium; 5. Zaniechanie wymogu samoistnego posiadania służebności; 6. Nierozpoznanie istoty sprawy czy istoty służebności otreści odpowiadającej służebności przesyłu; 7. Zasiedzenie służebności gruntowej o treści służebności przesyłu na podstawie decyzji wydanej w trybie art. 35 ust. 1 i 2 u.z.t.w.n. i wykluczenie możliwości jej zasiedzenia. [JK]
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63938 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63936/XXXI czyt. (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na stronach 281-284.
Reviews:
Other editions:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again