Nowości
Prognozowanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas początkowych na podstawie badań międzynarodowym testem dysleksji
No cover
Sprawy o szpiegostwo przed sądami wileńskimi w okresie II RP : przyczynek do historii zmagań polskiego wywiadu i kontrwywiadu z wywiadem sowieckim i litewskim
Instytucje doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego rolnictwa w warunkach integracji europejskiej
Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień
Edukacja zdrowotna : systemowa analiza zagadnień
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.