New items
No cover
Technologia GNSS i jej zastosowanie w pomiarach realizacyjnych i kontrolnych
Silne i słabe strony podsystemu obronnego systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : monografia
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy determinantą ochrony dóbr przyrodniczych i kulturowych oraz rozwoju turystyki = Sustainable socio-economic development determinant for the protection of natural and cultural goods and tourism development
W stulecie powrotu odrodzonego państwa polskiego na mapę Europy i świata : polska myśl geopolityczna i sprawy międzynarodowe w XX wieku
No cover
Współczesne procesy badawcze w naukach o zarządzaniu : uwarunkowania metodyczne i metodologiczne
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.