New items
No cover
Recepcja idei pedagogicznych Marii Montessori we współczesności
Zamiast edukacji : warunki do uczenia się przez działanie
No cover
Projektowanie z podstaw konstrukcji maszyn : skrypt
Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : II etap edukacyjny
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.