New items
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy determinantą ochrony dóbr przyrodniczych i kulturowych oraz rozwoju turystyki = Sustainable socio-economic development determinant for the protection of natural and cultural goods and tourism development
Struktura kapitału małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w świetle badań empirycznych
Silne i słabe strony podsystemu obronnego systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : monografia
No cover
Islandia : wybrane współczesne wyzwania gospodarcze
Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju turystyki = Problems of the natural and cultural environment protection of the Dynowskie Foothills in the aspect of sustainable tourism development
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.