Nowości
Wybrane problemy zarządzania stosunkami i warunkami pracy w przedsiębiorstwie
Brak okładki
Scalenia gruntów determinantem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy determinantą ochrony dóbr przyrodniczych i kulturowych oraz rozwoju turystyki = Sustainable socio-economic development determinant for the protection of natural and cultural goods and tourism development
Problemy strategii rozwoju terytorialnego oraz rewitalizacji infrastrukturalnej i społecznej
Interdyscyplinarność współczesnej medycyny = Interdisciplinary nature of modern medicine
 
Biblioteka współpracuje z portalem e-usług bibliotecznych »w.bibliotece.pl« - zapraszamy do odwiedzenia profilu biblioteki i skorzystania z dodatkowych możliwości.