Nowości
Brak okładki
Kryptonim "Borsuki" : konspiracja wojskowa Polskiego Państwa Podziemnego na terenie powiatu łańcuckiego (1939-1945)
Wybrane problemy zarządzania stosunkami i warunkami pracy w przedsiębiorstwie
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy determinantą ochrony dóbr przyrodniczych i kulturowych oraz rozwoju turystyki = Sustainable socio-economic development determinant for the protection of natural and cultural goods and tourism development
Brak okładki
Silne i słabe strony podsystemu obronnego systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : monografia
Brak okładki
Interdyscyplinarność współczesnej medycyny = Interdisciplinary nature of modern medicine
 
Biblioteka współpracuje z portalem e-usług bibliotecznych »w.bibliotece.pl« - zapraszamy do odwiedzenia profilu biblioteki i skorzystania z dodatkowych możliwości.