Sortowanie
Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(18)
Dostępność
tylko na miejscu
(18)
dostępne
(13)
wypożyczone
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Autor
Kosakowski Edward
(3)
Krzywda Danuta
(2)
Micherda Bronisław
(2)
Capiga Mirosława
(1)
Ciupek Bożena
(1)
Dudek Józef
(1)
Dudycz Tadeusz
(1)
Dziawgo Danuta
(1)
Famulska Teresa
(1)
Harasim Janina
(1)
Kozłowska Hanna
(1)
Kozłowski Tomasz
(1)
Kołaczyk Zdzisław
(1)
Messner Zbigniew (1929- )
(1)
Misterska-Dragan Barbara
(1)
Pfaff Józef
(1)
Skoczylas Wanda
(1)
Szustak Grażyna
(1)
Turzyński Mikołaj
(1)
Walasik Artur
(1)
Wieczorek Ireneusz
(1)
Zadora Halina
(1)
Świderska Gertruda Krystyna
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(17)
Kraj wydania
Polska
(18)
Język
polski
(18)
18 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Temat
Instytut: ZiM
Indeks ISBN: 83-7228-164-5
Rozdział 1: System bankowy w Polsce; Rozdział 2: Instytucje wspomagające system bankowy w Polsce; Rozdział 3: Operacje bankowe; Rozdział 4: Ryzyko działalności banku; Rozdział 5: Zarządzanie finansami banku. [Z]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-42/2, 25954, P-42/1 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 25953/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Indeks ISBN: 83-7228-180-7
Cz.1: Podmiotowy i przedmiotowy zakres sektora finansów publicznych; Rozdział 1: Sektor finansów publicznych w Polsce; Rozdział 2: Źródła gromadzenia i kierunki rozdysponowania środków publicznych; Rozdział 3: Dyscyplina finansów publicznych; Cz.2: Budżet państwa; Rozdział 4: Tryb przygotowania i uchwalania ustawy budżetowej; Rozdział 5: Treść i zawartośc ustawy budżetowej; Rozdział 6: Zasady wykonania budżetu państwa; Rozdział 7: Kasowe wykonanie budżetu państwa; Cz.3: Budżet jednostki samorządu terytorialnego; v 8: Tryb uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; Rozdział 9: Zasady wykonywania i kontroli wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 25965, 25966, 25968 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 25964/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Indeks ISBN: 978-83-7228-234-7
Część 1: Sprawozdawczość finansowa jako źródło badań analitycznych; Rozdział 1: Rachunkowość jako podstawowe źródło informacji na potrzeby analizy finansowej; Rozdział 2: Zakres sprawozdawczości finansowej oraz jej wartość poznawcza w badaniach analitycznych; Rozdział 3: Kierunki rozszerzenia informacji na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz rozwój technologii informatycznych wspomagających ten proces; Część 2: Narzędzia analizy sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Istota i podstawowe metody analizy sprawozdania finansowego; Rozdział 5: Wstępna ocena wyników finansowych i położenia finansowego przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Instrumenty oceny rentowności przedsiębiorstw; Rozdział 7: Zakres oceny i instrumentarium badania płynności finansowej; Rozdział 8: Metody analizy sprawności działania; Rozdział 9: Podejście i metody oceny zadłużenia i niezależności finansowej; Część 3: Wybrane zastosowania analizy sprawozdań finansowych przedsiębiorstw; Rozdział 10: Prognozowanie i planowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i sprawozdanie pro forma; Rozdział 11: Wartość poznawcza analizy sprawozdań finansowych w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa; Rozdział 12: Analiza symptomów zagrożenia upadłością; Rozdział 13: Analiza sprawozdawczości finansowej w bankowej analizie ryzyka kredytowego; Rozdział 14: Wykorzystanie wskaźników sektorowych w analizie sprawozdawczości finansowej. [g]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 34465 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34464/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Indeks ISBN: 978-83-7228-213-2
Rozdział 1. Istota rynku finansowego; Rozdział 2. Instrumenty finansowe w obrocie gospodarczym; Rozdział 3. Instytucje rynku finansowego; Rozdział 4. Obrót papierami wartościowymi na rynku giełdowym. [I]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 30872 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30871/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1. Organizacja ewidencji księgowej w zakresie wynagrodzeń; 1.1 Pojęcie wynagrodzeń i ich struktura; 1.2. Ogólne wymogi stawiane organizacji wynagrodzeń; 1.3. Wymiar czasu pracy, jego pomiar oraz udokumentowanie efektów pomiaru; 1.4. Dokumentacja księgowa w zakresie wynagrodzeń; 1.5. Wymogi stawiane ewidencji syntetycznej i analitycznej w zakresie wynagrodzeń; Rozdział 2. Świadczenia na rzecz pracowników; 2.1. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; 2.2. Rozliczenia z ZUS; 2.3. Inne świadczenia; 2.4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; Rozdział 3. Księgowanie operacji gospodarczych dotyczących wynagrodzeń; 3.1. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; 3.2. Ewidencja księgowa ubezpieczeń spolecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników rozliczanych z ZUS; Rozdział 4. Wykaz schematów; Rozdział 5. Bibliografia; Rozdział 6. Normy prawne. [I].
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30817 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30815/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Indeks ISBN: 83-7228-182-3
Rozdział 1: Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem VAT; Rozdział 2: Podatnicy podatku VAT i ich rejestracja; Rozdział 3: Miejsce świadczenia i moment powstania obowiązku podatkowego; Rozdział 4: Podstawa opodatkowania i wysokość podatku; Rozdział 5: Ewidencja i dokumentacja dla potrzeb VAT; Rozdział 6: Odliczanie i zwroty podatku naliczonego; Rozdział 7: Zasady i tryb rozliczeń podatku VAT z budżetem;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26094 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26093/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33396, 33395 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33394/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Temat
Indeks ISBN: 83-7228-166-1
Rozdział 1: Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych; Rozdział 2: Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta; Rozdział 3: Produkt rewizji sprawozdań finansowych; Rozdział 4: Aspekty, metody i rodzaje badania; Rozdział 5: Procedury badania zgodności i wiarygodności; Rozdział 6: Etapy badania; Rozdział 7: Analiza finansowa w badaniu sprawozdań finansowych; Rozdział 8: Wykorzystanie metod statystycznych w badaniu sprawozdań finansowych; Rozdział 9: Badanie sprawozdań finansowych w środowisku informatycznym; Rozdział 10: Badanie sprawozdania finansowego; Rozdział 11: Badanie sprawozdań finansowych jednostek powiązanych; Rozdział 12: Inne usługi biegłego rewidenta;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26164 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26163/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1017/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1017/1/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Indeks ISBN: 9788372281968
Rozdział 1: Koszty i budowa ich rachunku; Rozdział 2: Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności; Rozdział 3: Rozwój rachunku kosztów i jego wykorzystanie; Rozdział 4: Produkty i ich sprzedaż; Rozdział 5: Rachunek elementó obliczeniowych wyniku; Rozdział 6: Pomiar wyniku finansowego; Rozdział 6: Rozliczanie i podział wyniku finansowego; Rozdział 8: Zamykanie ksiąg rachunkowych i kierunki interpretacji sprawozdań finansowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26150, 26151 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26149/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
CD
W koszyku
Temat
Indeks ISBN: 83-7228-174-2
Rozdział 1: Cele i metody analizy finansowej; Rozdział 2: Modelowe aspekty analizy finansowej i kierunki jej ewolucji; Rozdział 3: Przygotowanie danych analitycznych; Rozdział 4: Ocena wstępna i wskaźnikowa sytuacji jednostki gospodarczej; Rozdział 5: Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26189, 27540 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26188/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Leasing w prawie cywilnym; 2. Umowy leasingu w prawie podatkowym; 3. Wprowadzenie do rachunkowości leasingu; 4. Rachunkowość umów leasingu;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26024 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26023/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 36376/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Indeks ISBN: 83-7228-162-9
Rozdział 1: Przedsiębiorstwo jako wartość i przedmiot wyceny; Rozdział 2: Teoretyczne podstawy wyceny przedsiębiorstw; Rozdział 3: Przegląd metod wyceny przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Przykłady i okoliczności wyceny przedsiębiorstw; 5. Wartość firmy jako konsekwencja nabycia i wyceny przedsiębiorstwa. Zamiast zakończenia;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29743, 29744, 26227, 29742, 26226 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26225/XXXI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych; Rozdział 2; Kapitał własny spółek osobowych; Rozdział 3: Kapitał własny spółek kapitałowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26002 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26001/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Indeks ISBN: 9788372281975
Rozdział 1: Znaczenie materiałów i towarów w działalności gospodarczej; Rozdział 2: Gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie; Rozdział 3: Charakterystyka obrotu towarowego; Rozdział 4: Dokumentacja obrotu materiałowego i towarowego; Rozdział 5: Wycena materiałów i towarów; Rozdział 6: Ogólna charakterystyka organizacji ewidencji materiałów i towarów; Rozdział 7: Inwentaryzacja materiałó i towarów; Rozdział 8: Ewidencja materiałó; Rozdział 9: Ewidencja towaró;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26157, 26156 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26155/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1. Zasady opodatkowania i formy prowadzenia działalności gospodarczej; Rozdział 2. Podmioty opodatkowania podatkiem dochodowym; Rozdział 3. Przedmiot opodatkowania; Rozdział 4. Przychody podatkowe z dzałalności gospodarczej; Rozdział 5. Koszty przychodów z działalności gospodarczej; Rozdział 6. Wysokośc podatku i podstawa opodatkowania; Rozdział 7. Pobór podatku, Tryb i Terminy jego rozliczania; Rozdział 8. Odpowiedzi na pytania; Rozdział 9. Wykaz podstawowych Aktów Prawnych. [I]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30773/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1. Zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej; Rozdział 2. Podmioty podatkowe i przedmiotowy zakres opodatkowania dochodów; Rozdział 3. Przychody podatkowe z działalności gospodarczej; Rozdział 4. Koszty uzyskania przychodów; Rozdział 5. Dochód jako podstawa opodatkowania i wysokość podatku; Rozdział 6. Pobór podatku, Tryb i Terminy jego rozliczania oraz inne obowiązki podatkowe; Rozdział 7. Wykaz podstawowych aktów prawnych. [I]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30774/XVII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej