Sortowanie
Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(45)
Dostępność
tylko na miejscu
(45)
dostępne
(33)
Placówka
Wypożyczalnia
(33)
Czytelnia - Magazyn
(33)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Czytelnia Czasopism
(7)
Autor
Karpuś Piotr
(2)
Kotlorz Dorota
(2)
Monkiewicz Jan
(2)
Węcławski Jerzy
(2)
Aftyka Waldemar
(1)
Boda Michał
(1)
Borkowski Bolesław
(1)
Borys Grażyna
(1)
Błaszczyk Beata
(1)
Chmielewski Adam
(1)
Chudoba Łucja
(1)
Cieślik Barbara
(1)
Cimer Anna
(1)
Ciukaj Radosław
(1)
Czaplińska Anna
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Dolny Edward
(1)
Dąbrowska Barbara Jolanta
(1)
Famulska Teresa
(1)
Folwarski Mateusz
(1)
Gburczyk Sławomir
(1)
Gilejko Leszek
(1)
Gornowicz Mirosław
(1)
Gutkowska Krystyna
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Hajn Zbigniew
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
(1)
Januszek Henryk
(1)
Jarmołowicz Wacław
(1)
Jurkowska Aleksandra
(1)
Karaś Piotr (ekonomia)
(1)
Kałążna Klaudia
(1)
Kil Krzysztof
(1)
Kochaniak Katarzyna (ekonomia)
(1)
Krajewski Karol
(1)
Kundera Jarosław
(1)
Kłobukowska Justyna
(1)
Małecki Witold (1948- )
(1)
Miklaszewska Ewa (1956- )
(1)
Misiołek Krzysztof
(1)
Nawrot Wioletta
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Oręziak Leokadia
(1)
Pach-Gurgul Agnieszka
(1)
Pawlonka Małgorzata
(1)
Piskorz Paweł (ekonomia)
(1)
Pocztowski Aleksy
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Pszczółka Ireneusz
(1)
Puślecki Zdzisław Walenty (1947- )
(1)
Rymarczyk Jan (1944- )
(1)
Seremak-Bulge Jadwiga
(1)
Skórska Anna
(1)
Starczewska-Fiedorow Marlena
(1)
Starzyk Kazimierz
(1)
Styn Igor
(1)
Szopa Bogumiła
(1)
Szymaniak Adam
(1)
Szymla Zygmunt
(1)
Trojanowska Magdalena
(1)
Wach Krzysztof
(1)
Wiktor Jan W
(1)
Wiśniewski Zenon
(1)
Włodarczyk Robert Wojciech
(1)
Zombirt Jolanta
(1)
Łuczka-Bakuła Władysława
(1)
Żakowska-Biemans Sylwia
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(34)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(45)
Język
polski
(40)
45 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
Indeks ISBN: 83-88-597-96-5
Cz.1: Tworzenie unii celnej i wspólnego rynku; Rozdział 1:Unia celna krajów Wspólnoty Europejskiej; Rozdział 2: Wspólny rynek krajów Wspólnoty Europejskiej; Rozdział 3: Długookresowe efekty ekonomiczne; Cz. 2: Tworzenie jednolitego rynku europejskiego; Rozdział 4: Podstawowe założenia programu jednolitego rynku europejskiego; Rozdział 5: Efekty programu jednolitego rynku europejskiego; Rozdział 6: Regionalne dysproporcje jednolitego rynku europejskiego;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9863 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9862/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Indeks ISBN: 83-85946-53-5
Cz. 1: Proces tworzenia i zasady funkcjonowania jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej; Cz. 2: Instytucje na rynku finansowym UE; Rozdział 1: Banki i firmy inwestycyjne; Rozdział 2: Instytucje ubezpieczeniowe; Rozdział 3: Konglomeraty finansowe; Rozdział 4: Fundusze emerytalne; Cz. 3: Rynek finansowy UE jako kiejsce pozyskiwania i lokowania środków finansowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 5499 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5498/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Indeks ISBN: 978-83-7251-866-8
Rozdział 1: Przyczyny i etapy integracji europejskiej; Rozdział 2: Swoboda przepływu towarów; Rozdział 3: Swoboda przepływu usług; Rozdział 4: Swoboda przepływu kapitału; Rozdział 5:Swoboda przepływu osób; Rozdział 6: Polityka konkurencji-przedsiębiorstwa; Rozdział 7: Polityka konkurencji-państwa członkowskie; Rozdział 8: Pomoc regionalna w państwach członkowskich; Rozdział 9: Wspólna polityka regionalna do 2006 roku; Rozdział 10: Wspólna polityka regionalna w Nowej Perspektywie Finansowej 2007-2013; Rozdział 11: Programy operacyjne w Nowej Perspektywie Finansowej 2007-2013; Rozdział 12: Budżet Unii Europejskiej; Rozdział 13: Unia Gospodarcza i Walutowa;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28869 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 28868/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33669 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33668/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
( Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, ISSN 2083-8611 ; 112)
Forma i typ
Temat
Indeks ISBN: 978-83-7875-010-9
1. Eugeniusz Kwiatkowski, Cele zatrudnieniowe strategii lizbońskiej a rozwój gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii Europejskiej; 2. Dorota Kotlorz, Anna Skórska, Segmentacja rynku pracy a stosowane elastyczne formy zatrudnienia; 3. Chong-Ko Peter Tzou, Perspective ofe european integration: Europe 2020 strategy; 4. Janusz Rosiek, Dylematy polskiego rynku pracy w aspekcie polityk: ekologicznej i zatrudnienia Unii Europejskiej; 5. Izabela Ostoj, Rynki pracy krajów Unii Europejskiej po światowym kryzysie lat 2008-2009; 6. Jarosław Wąsowicz, Intensywność zatrudnieniowa wzrostu gospodarczego w nowych krajach członkowskich UE-10 w latach 2003-2011; 7. Małgorzata Gajda-Kantorowska, Wprowadzenie euro a reformy rynku pracy w aspekcie łagodzenia skutków szoków asymetrycznych; 8. Katarzyna Tarnawska, Europejska strategia zatrudnienia - efekty wdrożenia na poziomie krajowym i regionalnym; 9. Agnieszka Piekutowska, Specyfika rynku pracy w krajach rozwijających się; 10. Katarzyna Nagel, Ewolucja pasywnej polityki rynku pracy na przykładzie krajów środkowoeuropejskich; 11. Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Aktywność pracodawców na rynku pracowniczych programów emerytalnych w Polsce i Unii Europejskiej - studium porównawcze; 12. Jolanta Maj, Elastyczne formy zatrudnienia w kontekście europejskiej polityki równości płci. Analiza skuteczności stosowania elastycznych form zatrudnienia w niwelowaniu nierówności; 13. Tomasz Maciałek, Europejski fundusz społeczny jako źródło finansowania programów rynku pracy w krajach Unii Europejskiej; 14. Magdalena Rękas, Podatki a aktywność zawodowa kobiet - analiza rozwiązań wybranych krajów Unii Europejskiej; 15. Joanna Fila, Wykluczenie finansowe i społeczne - wyzwania dla instrumentów polityki rynku pracy w Niemczech; 16. Sylwia Dyrda-Maciałek, Grażyna Dyrda, Rola klasteringu w aktywizacji lokalnych rynków pracy na przykładzie wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 089/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
Indeks ISBN: 83-7205-320-0
Cz.1: Funkcjonowanie euro; Cz.2: Usługi bankowe; Cz.3: Rynek kapitałowy i inwestycje finansowe w Unii Europejskiej; Cz.4: Wykorzystanie metod ilościowych w pomiarach efektów integracji; Cz.5: Rynek usług ubezpieczeniowych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15063 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15062/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33515, 33514 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33513/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 216)
Indeks ISBN: 978-83-7252-601-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43052 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1552/1 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Temat
Indeks ISBN: 83-7299-303-3
1. Mleczarstwo w Polsce; 2. Mleczarstwo w Unii Europejskiej; 3. Zarządzanie rynkiem mleka w Unii Europejskiej i w Polsce; 4. Konkurencyjność polskiego mleczarstwa;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13223 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13222/XXVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz.1: Finanse publiczne, sektor publiczny, finanse publiczne ponadnarodowe; Rozdział 1; Fundusze jako forma dywersyfikacji środków publicznych; Rozdział 2: Dostosowanie fiskalne w krajach przystępujących do strefy euro; Rozdział 3: Miary deficytu budżetowego w kontekście fiskalnych kryteriów konwergencji; Rozdział 4: Samorząd terytorialny jako główny sektor rozwoju lokalnego i regionalnego; Rozdział 5: Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji podatków pośrednich; Rozdział 6: restrykturyzacyjna funkcja systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej; Rozdział 7: Znaczenie podatków w dochodach budżetu federacji w Niemczech i budżetu państwa w Polsce; Rozdział 8: Systemy finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej; Rozdział 9: New public management w sektorze publicznym - idea czy rzeczywistość? Rozdział 10: Wdrażanie środków funduszy strukturalnych w polsce na tle innych nowo przyjętych członków Unii Europejskiej; Rozdział 11: Gospodarka finansowa w wybranych regionach Unii Europejskiej; Rozdział 12: Budżet UE- kierunki reformy; Cz.2: System bankowy, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse podmiotów gospodarczych; Rozdział 13: System, gwarantowania depozytów w krajach UE - uwarunkowania działalnmości i propozycje zmian dla systemu polskiego; Rozdział 14; Wdrażanie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej w UE; Rozdział 15: Międzynarodowy rynek Private banking; Rozdział 16: Ewolucja systemu bankowego w Niemczech - wnioski dla Polski; Rozdział 17: Komparatystyka systemów finansowych; Rozdział 18: Inwestycje zagraniczne polskim rynku giełdowym w latach 2003-2005; Rozdział 19: Wpływ formy finansowania malłych i średnich przedsiębiorstw w UE; Rozdział 20: Zaangażowanie europejskich instytucji finansowych w finansowaniu rozwoju mikro-i małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Rozdział 21: Rola afiliacji banku Światowego a Polska; Rozdział 22: Nowa międzynarodowa architektura finanasowa z perspektywy UE; Rozdział 23: Rynki ubezpieczeniowe wybranych krajów UE - analiza porównawcza;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 27351, 27352 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 27350/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16564 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16563/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Rynek finansowy; 2. Monetarne instytucje finansowe na rynku papierów wartościowych strefy euro; 3. Niemonetarne instytucje finansowe na rynku papierów wartościowych strefy euro; 4. rynek dłożnych papierów wartościowych w strefie euro; 5. Rynek udziałowych papierów wartościowych w strefie euro; 6. Proces integracji rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26369, 26368 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26367/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Wzrost roli usług w gospodarce Unii Europejskiej; Rozdział 2: Budowa jednolitego rynku usług a wzrost konkurencyjności Unii Europejskiej; Rozdział 3: Usługi transportowe we wzroście konkurencyjności Unii Europejskiej; Rozdział 4: Specyfika i magistralne połączenia transportu przesyłowego; Rozdział 5: Wspólna polityka Transportowa i rozwój infrastruktury transportowej; Rozdział 6: Finansowanie budżetowe transportu Unii Europejskiej w latach 2000-2006; Rozdział 7: Finansowanie transportu Unii Europejskiej w latach 2007-2013; Rozdział 8: Wpływ handlu usługami na konkurencyjność globalną Unii Europejskiej; Rozdział 9: Offschoring usług Unii Europejskiej. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37617 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37616/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Europejski rynek pracy / Krzysztof Wach. - Kraków ; : Wolters Kluwer Polska, 2007. - 552 s. : il. ; 24 cm.
Temat
Indeks ISBN: 978-83-7526-161-5
1. Podstawy funkcjonowania europejskiego rynku pracy; 2. Waryunki podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej; 3. Praca i staże w instytucjach wspólnotowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26294, 26293 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26292/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
(Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611 ; 78.)
Forma i typ
Temat
Indeks ISBN: 978-83-7246-705-8
I. MAKROEKONOMICZNE ANALIZY RYNKU PRACY; 1. Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski, Konkurencyjność gospodarki a poziom rozwoju gospodarczego polskich województw; 2. Dorota Kota, Anna Skórska, Ranking krajów unii europejskiej według sytuacji na ich rynkach pracy w latach 2003-2009; 3. Janusz Rosiek, Wyzwania dla rynków pracy krajów UE-10 w aspekcie paradygmatu zrównoważonego rozwoju; 4. Jarosław Wąsowicz, Zagadnienie wymienności inflacji i bezrobocia w Polsce-analiza empiryczna; 5. Jan Acedański, Teorie poszukiwań na rynku pracy a makroekonomiczne modele DSGE; II. DETERMINANTY RYNKU PRACY; 1. Leszek Cybulski: Rynek pracy w nowej strategii gospodarczej UE "EUROPA 2020"; 2. Maria Balcerowicz-Szkutnik, Problemy bezrobocia w grupie państw-nowych członków UE; 3. Anna Organiściak-Krzykowska, Marek Piotrowski, Potrzeby zwiększania aktywności zawodowej osób wieku 45+; 4. Robert W. Włodarczyk, Zatrudnienie w sektorze wysokich technologii w Polsce i w krajach strefy euro; 5. Marian Gola, Uwarunkowania ekonomiczne, demograficzne i edukacyjne w procesie tworzenia miejsc pracy w sektorze MSP; III. WYBRANE PROBLEMY POLSKIEGO RYNKU PRACY; 1. Maciej Duszczyk. Małgorzata Szylko-Skoczny, Polska polityka imigracyjna; 2. Romuald Jończy, Diana Rokita-Poskart, Oczekiwania i zamiary absolwentów Uniwersytetu Opolskiego dotyczące przyszłej pracy (w świetle przeprowadzonych badań); 3. Radosław Jeż, Zmiany w rozkładzie nierówności płacowych a sytuacja na rynku pracy w okresie transformacji polskiej gospodarki; 4. Arkadiusz Przybyłka, Przywileje związane z pracą w górnictwie - dawniej i dziś; 5. Małgorzata Podogrodzka, Czas poświęcony na pracę zawodową oraz odczuwane przeciążenie pracą determinantami aktywności społecznej ludności. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 089/c (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Instytut: ZIM
Indeks ISBN: 83-89355-84-1
Cz.1: Rynek pracy i stosunki przemysłowe w procesie integracji europejskiej; Cz.2: Strategie i metody zarządzania kapitałem ludzkim;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 24635, 24634 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 24633/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Juliusz Kotyński: Globalizacja finansowa a wzrost gospodarczy nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej; 2. Wiesław Dębski, Iwona Bujnowicz: Integracja i rozwój rynków kapitałowych a wzrost gospodarczy. Przykład Polski; 3. Andrzej Sławiński: Banki centralne a globalizacja; Jan Kulig: Ewolucja zadłużenia zagranicznego Polski w okresie transformacji w perspektywie globalizacji finansów międzynarodowych; 4. Witold Małecki: Globalizacja rynków finansowych a polityka kursu walutowego w Polsce; 5. Witold Jakóbik: Wpływ globalizacji na politykę fiskalną krajów Unii Europejskiej. Szkic zależności; 6. Ryszard Wilczyński: Międzynarodowy Fundusz Walutowy a globalizacja rynków finansowych. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37393 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37392/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM
Indeks ISBN: 83-227-2366-0
Cz.1: Tendencje rozwoju sektora finansowego w Polsce; Rozdział 1: Dyskusja wokół regulacji i nadzoru nad sektorem finansowym; Rozdział 2: Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój rynku funduszy inwestycyjnych; Rozdział 3: Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w obliczu integracji z Unią Europejską; Rozdział 4: Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce na tle rynków europejskich w przeedniu akcesji Polski do Unii Europejskiej; Rozdział 5: Rozwój rynku funduszy poręczeniowych w Polsce w porównaniu z Niemcami; Rozdział 6: Od personel banking do private banking; Rozdział 7: Kompleksowa obsługa finansów osobistych - czyli o agregatach usług finansowych; Rozdział 8: Kierunki rozwoju kanałów dystrybucji usług bankowych w Polsce; Rozdział 9: Procesy restrukturyzacji w spółdzielcczości bankowej w ostatniej dekadzie XX wieku; Rozdział 10: Szanse i zagrożenia polskiego sektora bankowego w Unii Europejskiej; Rozdział 11: Rola związków bankowo-ubezpieczeniowych w podnoszeniu konkurencyjności banków; Rozdział 12: Fundusze emerytalne w Polsce i ich powiązania z rynkiem finansowym; Rozdział 13: Rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na rynku ubezpieczeniowym w Polsce; Rozdział 14: Konkurencyjność rynku ubezpieczeń w Polsce; Cz.2: Sektor finansowy w wybranych krajach; Rozdział 15: System ubezpieczeń społecznych w Hiszpanii; Rozdział 16: Współczesne tendencje w zakresie rozwoju rynków skarbowych papierów wartościowych w krajach OECD; Rozdział 17: Zmiany w sektorze finansowym Unii Europejskiej w świetle Strategii Lizbońskiej; Rozdział 18: Polskie spółki a światowy rynek kwitów depozytowych; Rozdział 19: System ochrony inwestorów na rynku kapitałowych w Polsce w aspekcie jednolitego europejskiego rynku finansowego; Rozdział 20: Kryzys bankowy w Argentynie jako zagrożenie efektywnego funkcjonowania rynku finansowego; Cz.3: Instrumenty i strategie rynku kapitałowego; Rozdział 21: Rynek polskich obligancji skarbowych w aspekcie zmian warunków inwestowania; Rozdział 22: Obligacje zamienne i zerokuponowe - szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstwa; Rozdział 23: Euroobligacje jako instrument międzynarodowego rynku finansowego; Rozdział 24: Obligacyjny wariant subskrypcyjny jako instrument pozyskiwania i inwestowania kapitału; Rozdział 25: Wykorzystanie informacji fundamentalnych w decyzji inwestycyjnych; Rozdział 26: Efekt dni tygodniana Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; Rozdział 27: Otwarte fundusze emerytalne na regulowanym rynku akcji w Polsce; Rozdział 28: Rentowność a notowania akcji banków na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; Rozdział 29: Heding z wykorzystaniem kontraktów termonowych financisl futures; Rozdział 30: Funkcjonowanie oraz perspektywy rozwoju Centalnej Tabeli Ofert SA na polskim rynku kapitałowym; Rozdział 31: Wybrane sposoby ograniczania ryzyka płynności w bankach komercyjnych; Rozdział 32: Kredyt hipoteczny w świetle procedur wybranych banków komercyjnych; Rozdział 33: Zmienność i ryzyko na rynku polskich skarabowych instrumentów dłuższych; Rozdział 34: Certyfikaty emisyjne jako specyficzne papiery wartościowe w ochronie środowiska w warunkach członkostwa w Unni Europejskiej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20479, 20481 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20477/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Monografie - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
Temat
Indeks ISBN: 978-83-61053-08-8 (Wydaw. Forum Naukowe)
Rozdział 1: Funkcjonowanie rynku pracy w świetle współczesnych doktryn ekonomicznych: Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec; Rozdział 2: Polityka makroekonomiczna wobec bezrobocia równowagi i nierównowagi: Wacław Jarmołowicz, Beata Woźniak; Rozdział 3: Bezrobocie równowagi i nierównowagi w Polsce w latach 1992-2003: Beata Woźniak; Rozdział 4: Polityka zatrudniania a polityka rynku pracy- aspekty teoretyczne i realizacyjne: Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska; Rozdział 5: Kształtowanie się jednolitego rynku pracy Unii Europejskiej oraz wyjazdy zarobkowe Polaków: Magdalena Knapińska; Rozdział 6: Cudzoziemcy na polskim rynku pracy - wielkość i struktura zatrudnienia: Arletta Strużyna; Rozdział 7: Praca i płaca kobiet na polskim i unijnym rynku pracy: Wacław Jarmołowicz; Barbara Kalinowska; Rozdział 8: Menedżerowie na polskim i wielkopolskim rynku pracy - studium socjoekonomiczne: Wacław Jarmołowicz, Marcin Kościński; Rozdział 9: Działanie bankowego rynku pracy w Polsce na przełomie XX i XXI wieku: Adam Baszyński; Rozdział 10: Wybrane instytucje rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej: Katarzyna Cieślińska, Anna Stawna- Dudniczek. [g]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33654, 34189, 34188 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33653/XVIII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej