Sortowanie
Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(71)
Dostępność
tylko na miejscu
(65)
dostępne
(50)
wypożyczone
(8)
Placówka
Wypożyczalnia
(58)
Czytelnia - Magazyn
(18)
Czytelnia - Wolny dostęp
(47)
Autor
Adamiak Barbara (1949- )
(3)
Dyl Marcin
(3)
Elżanowski Filip
(3)
Grzywacz Marek (prawo)
(3)
Leoński Zbigniew
(3)
Masternak Marian
(3)
Piecha Jacek (prawo)
(3)
Stankiewicz Rafał (radca prawny)
(3)
Stefańska Ewa
(3)
Wajda Paweł
(3)
Wierzbowski Marek (1946- )
(3)
Wojciechowska Karolina (prawnik)
(3)
Borkowski Janusz (1934-2012)
(2)
Brzezicki Tomasz
(2)
Celejewska-Rajchert Anna
(2)
Cherka Maksymilian
(2)
Cieślak Zbigniew (1954- )
(2)
Erechemla Adam
(2)
Hauser Roman (1949- )
(2)
Jabłoński Michał (prawnik)
(2)
Jagielski Jacek (1951- )
(2)
Jaśkowska Małgorzata
(2)
Jędrzejewski Tomasz
(2)
Kmiecik Zbigniew R
(2)
Knysiak-Sudyka Hanna (1971- )
(2)
Maćkowiak Jarosław
(2)
Nowak-Far Artur (1967- )
(2)
Pudzianowska Dorota
(2)
Róg-Dyrda Joanna
(2)
Rączka Piotr
(2)
Sawczyn Wojciech
(2)
Szubiakowski Marek
(2)
Woś Tadeusz (1946- )
(2)
Zimmermann Jan (1949- )
(2)
Ziółkowska Katarzyna (prawo)
(2)
Ziółkowski Dawid
(2)
Śliwa-Wajda Magdalena
(2)
Augustyniak Monika (nauki prawne)
(1)
Białas Jacek. n
(1)
Bielak-Jomaa Edyta (1972- )
(1)
Bielecki Leszek
(1)
Blicharz Jolanta
(1)
Bogucka Iwona
(1)
Bojanowski Eugeniusz
(1)
Borkowski Janusz (1934- )
(1)
Boć Jan
(1)
Branecki Tadeusz
(1)
Bukowska Joanna E
(1)
Byrski Jan
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Chomiczewski Witold
(1)
Cieślak Stanisław
(1)
Cieślak Zbigniew
(1)
Cudowski Bogusław
(1)
Czajka Aleksandra (prawnik)
(1)
Czerniawski Michał
(1)
Czerw Jarosław (1974- )
(1)
Dauter Bogusław
(1)
Dejak Maciej
(1)
Dolnicki Bogdan (1956- )
(1)
Durzyńska Magdalena
(1)
Dybała Anna
(1)
Dörre-Kolasa Dominika
(1)
Federczyk Wojciech
(1)
Fisz Iwo
(1)
Flisek Aneta
(1)
Gawroński Maciej
(1)
Gałęzowska Karolina
(1)
Geburczyk Filip
(1)
Glibowski Krzysztof
(1)
Golęba Anna
(1)
Gołaszewski Piotr
(1)
Grzelak Agnieszka (prawnik)
(1)
Gródecka Magdalena
(1)
Gumularz Mirosław
(1)
Góra Tomasz (komornik sądowy)
(1)
Góral Urszula
(1)
Górczyńska Marta. n
(1)
Hauser Roman
(1)
Hoc Stanisław
(1)
Hrynicki Wojciech Mateusz
(1)
Izydorczyk Tomasz
(1)
Jagielski Mariusz
(1)
Jakubowski Aleksander (prawnik)
(1)
Janowicz Zbigniew
(1)
Jasudowicz Tadeusz
(1)
Jaźwińska Małgorzata. n
(1)
Kamiński Marcin (prawnik)
(1)
Kania Michał (prawnik)
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Karwala Damian
(1)
Kiełbowski Maciej
(1)
Kiełkowski Tadeusz
(1)
Klimaszewski Michał
(1)
Knysiak-Molczyk Hanna
(1)
Konarski Xawery
(1)
Kostrubiec Jarosław
(1)
Kozik Patrycja
(1)
Krzyżanowski Lech (1964- )
(1)
Królikowski Jakub (nauki prawne)
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(9)
2010 - 2019
(28)
2000 - 2009
(29)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(2)
Kraj wydania
Polska
(70)
Język
polski
(69)
71 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
Indeks ISBN: 83-7333-237-5
Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Prezydent i administracja rządowa; Rozdział 3:Podział terytorialny; Rozdział 4: Samorząd terytorialny; Rozdział 5: Kontrola administracji; Rozdział 6: Urzędnicy i służba cywilna;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 11909 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 11908/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo administracyjne / Elżbieta Ura, Edward Ura. - Wydanie 4, stan prawny na 31 marca 2002 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. - 438 stron ; 24 cm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 59096/D (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Administarcja publiczna i prawo administracyjne; Rozdział 2: Stosunek administracyjnoprawny; Rozdział 3: Konstytucyjne podstawy działania administracji publicznej; Cz.2: Ustrojowe prawo administracyjne; Rozdział 4: Pojęcie ustrojowego prawa administrayjnego i zasady budowy organów administracji; Rozdział 5: Organy i podmioty realizujące zadania administracyji publicznej; Rozdział 6: Centralne organy administracji; Rozdział 7: Podział terytorialny; Rozdział 8: Terenowe oragnay administracji rządowej; Rozdział 9: Samorząd terytorialny; Rozdział 10: Samorząd zawodowy i gospodarczy; Rozdział 11: Kontrola administracji; Cz.3: Formy prawne działania administracji publicznej; Rozdział 13: Istota i rodzaje form prawnych działania administracji; Rozdział 14: Akty generacji organów administracji publicznej; Rozdział 15: Indywidualne akty administracyjne; Rozdział 16: Inne prawne formy działania administracji; Rozdział 17: Postępowanie administracyjne ogólne; Rozdział 18: Sądownictwo administracyjne i postepowanie sądowoadministracyjne; Rozdział 19: Postepowanie egzekucyjne w administracji; Rozdział 20: Sankcja typu karnego a wykonanie aktu administracyjnego; Cz.4: Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracjyjnego; Rozdział 21: Istota i charakterystyka materialnego prawa administracyjnego; Rozdział 22: Pomoc społeczna i jej formy; Rozdział 23: Reglamentacja administracyjnoprawna działalności gospodarczej; Rozdział 24: Wywłaszczenie nieruchomości;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20612, 20615, 20613, 20614 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20611/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. - 5. wydanie, stan prawny czerwiec 2017 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XII, 255 stron : wykresy ; 17 cm.
(Na Egzamin! : szybko, zwięźle i na temat.)
Dział 1. Prawo administracyjne; Część 1. Uwagi ogólne o prawie administracyjnym; Rozdział 1: Definicja prawa administracyjnego; Rozdział 2: Kontrola i nadzór; Część 2. Źródła prawa administracyjnego; Rozdział 1: Uwagi ogólne; Rozdział 2: Źródła konstytucyjne; Rozdział 3: Źródła europejskie; Rozdział 4: Akty prawa miejscowego; Część 3. Administracja publiczna – uwagi ogólne; Rozdział 1: Definicja administracji publicznej; Rozdział 2: Podział, funkcje i cechy administracji publicznej; Rozdział 3. Organy administracji publicznej; Rozdział 4. Centralizacja i decentralizacja administracji publicznej; Część 4. Administracja rządowa; Rozdział 1: Prezydent RP; Rozdział 2: Prezes Rady Ministrów; Rozdział 3: Rada Ministrów; Rozdział 4: Ministrowie; Rozdział 5. Administracja rządowa w województwie; Część 5. Administracja samorządowa; Rozdział 1. Samorząd terytorialny – zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Samorząd gminny; Rozdział 3: Samorząd powiatowy; Rozdział 4: Samorząd wojewódzki; Rozdział 5: Dochody jednostek samorządu terytorialnego; Część 6. Administracja publiczna – formy działania; Rozdział 1: Podział form działania administracji publicznej; Rozdział 2: Akt administracyjny; Rozdział 3: Uznanie administracyjne; Rozdział 4: Umowa cywilnoprawna; Rozdział 5: Ugoda administracyjna; Część 7. Stosunek administracyjnoprawny; Rozdział 1: Uwagi ogólne; Rozdział 2: Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych; Rozdział 3: Cechy stosunku administracyjnoprawnego; Część 8. Plan zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 1: Uwagi ogólne; Rozdział 2: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 3: Wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego; Część 9. Prawo budowlane; Rozdział 1: Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego; Rozdział 2: Drogi publiczne; Część 10. Prawo geodezyjne i kartograficzne; Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Rozgraniczenie nieruchomości; Część 11. Gospodarka nieruchomościami; Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste; Rozdział 3: Trwały zarząd; Rozdział 4: Podział nieruchomości; Rozdział 5: Prawo pierwokupu; Rozdział 6: Wywłaszczenie; Część 12. Scalanie i wymiana gruntów oraz nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; Rozdział 1: Scalanie i wymiana gruntów; Rozdział 2: Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; Część 13. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz kształtowanie ustroju rolnego; Rozdział 1: Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; Rozdział 2. Kształtowanie ustroju rolnego; Część 14 Prawo zamówień publicznych; Rozdział 1: Uwagi ogólne; Rozdział 2: Zakres podmiotowy; Rozdział 3: Definicje; Rozdział 4: Wyłączenia przedmiotowe; Rozdział 5: Udzielanie zamówienia; Część 15. Prawo o zgromadzeniach; Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń; Rozdział 3: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie; Część 16. Informacja publiczna; Rozdział 1: Uwagi wprowadzające; Rozdział 2: Rodzaje i sposób udostępniania informacji publicznej; Dział 2. Postępowanie administracyjne; Część 1. Uwagi ogólne; Rozdział 1: Zakres obowiązywania KPA; Rozdział 2: Zasady postępowania administracyjnego; Rozdział 3: Właściwość organów; Rozdział 4: Wyłączenie pracownika oraz organu; Rozdział 5: Strony i ich pełnomocnicy; Rozdział 6: Załatwianie spraw; Rozdział 7: Doręczenia; Rozdział 8: Wezwania; Rozdział 9: Terminy; Część 2. Postępowanie; Rozdział 1:Wszczęcie postępowania; Rozdział 2: Metryki, protokoły i adnotacje; Rozdział 3: Dowody; Rozdział 4: Rozprawa; Rozdział 5: Mediacja; Rozdział 6: Zawieszenie postępowania; Rozdział 7: Decyzja administracyjna; Rozdział 8: Ugoda; Rozdział 9: Milczące załatwienie sprawy; Rozdział 10: Odwołania; Rozdział 11: Zażalenia; Rozdział 12: Wznowienie postępowania; Rozdział 13: Uchylenie, zmiana i stwierdzenie nieważności decyzji; Rozdział 14: Postępowanie uproszczone; Rozdział 15. Udział prokuratora; Rozdział 16: Wydawanie zaświadczeń; Część 3. Ustrój sądów administracyjnych; Rozdział 1: Właściwość i zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Sędziowie; Rozdział 3: Wojewódzkie sądy administracyjne; Rozdział 4: Naczelny Sąd Administracyjny; Część 4. Postępowanie przed sądami administracyjnymi; Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Strony; Rozdział 3: Pełnomocnicy; Rozdział 4: Pisma procesowe – zagadnienia ogólne; Rozdział 5: Skarga; Rozdział 6: Wszczęcie postępowania; Rozdział 7: Sprzeciw od decyzji; Rozdział 8: Doręczenia; Rozdział 9: Terminy; Rozdział 10: Posiedzenie sądowe; Rozdział 11: Postępowanie mediacyjne i uproszczone; Rozdział 12: Zawieszenie postępowania; Rozdział 13: Orzeczenia sądowe; Rozdział 14: Środki odwoławcze; Część 5. Postępowanie egzekucyjne w administracji; Rozdział 1. Egzekucja administracyjna – zagadnienia ogólne; Rozdział 2. Organy egzekucyjne; Rozdział 3. Tytuł egzekucyjny; Rozdział 4. Zbieg egzekucji; Dział 3. Pytania kontrolne. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 51798 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 51796/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Podstawy teorii prawa w legislacji administracyjnej - Jarosław Kostrubiec; 1.1. Język prawny i prawniczy; 1.2. Przepis prawny a norma prawna; 1.2.1. Pojęcie i rodzaje przepisów praw-nych; 1.2.2. Pojęcie i koncepcje budowy normy prawnej; 1.3. System prawa; 1.3.1. Cechy i podziały systemu prawa; 1.3.2. Luki i sprzeczności w systemie prawa; 1.4. Tworzenie prawa; 1.4.1. Formy tworzenia prawa; 1.4.2. Polityka prawa; 1.4.3. Racjonalne tworzenie prawa; 1.5. System źródeł pra-wa; 1.6. Budowa aktu normatywnego; 1.7. Obowiązywanie prawa; 1.8. Wykładnia prawa; 1.8.1. Rodzaje wykładni prawa ze względu na podmiot i moc wiążącą; 1.8.2. Rodzaje wykładni prawa ze względu na metodę; 1.8.3. Rodzaje wykładni ze względu na rezultat; Rozdział 2: Zasady przygotowania rządowego projektu ustawy - Jarosław Kostrubiec; 2.1. Inicjatywa ustawodawcza Rady Ministrów; 2.2. Model rządowego postępowania prelegislacyjnego; 2.3. Rządowe Centrum Legislacji i Rada Legislacyjna; Rozdział 3: Rozporządzenia wykonawcze i rozporządzenia z mocą ustawy - Mariusz Paździor; 3.1. Miejsce rozporządzenia w systemie źródeł prawa; 3.2. Rozporządzenie wykonawcze (klasyczne); 3.2.1. Upoważnienie ustawowe; 3.2.2. Derogacja rozporządzenia; 3.2.3. Są-dowa kontrola rozporządzeń; 3.3. Rozporządzenia inne niż klasyczne; 3.3.1. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego; 3.3.2. Rozporządzenie z mocą ustawy w czasie stanu wojennego; Rozdział 4: Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego - Mirosław Karpiuk; 4.1. Akty prawa miejscowego jako kategoria konstytucyjna; 4.2. Akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu gminnego; 4.3. Akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu powiatowego; 4.4. Akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa; 4.5. Projekty aktów prawa miejscowego; Rozdział 5: Akty prawa miejscowego terenowych organów administracji rządowej - Kamil Sikora; 5.1. Istota aktów prawa miejscowego organów administracji rządowej; 5.2. Cechy aktów prawa miejscowego organów administracji rządowej; 5.3. Rodzaje i formy aktów prawa miejscowego terenowych organów administracji rządowej; 5.4. Standardy poprawności prawodawczej aktów prawa miejscowego terenowych organów administracji rządowej; 5.5. Akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę; 5.6. Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji niezespolonej; Rozdział 6: Źródła prawa wewnętrznego- Katarzyna Popik-Chorąży; 6.1. Źródła prawa wewnętrznego – zagadnienia ogólne; 6.2. Akty pla-nowania; 6.3. Statuty i regulaminy; 6.4. Normy techniczne; 6.5. Zwyczaj; 6.6. Prawo sędziowskie; Rozdział 7: Nadzór i kontrola nad działalnością prawodawczą organów administracji publicznej - Kamil Sikora; 7.1. Istota nadzoru i kontroli 7.2. Nadzór i kontrola nad działalnością prawodawczą organów administracji rządowej; 7.2.1. Nadzór i kontrola nad stanowieniem aktów prawa miejsco-wego; 7.2.2. Nadzór i kontrola nad stanowieniem innych aktów normatywnych organów administracji rządowej; 7.3. Nadzór i kontrola nad działalnością prawodawczą organów jednostek samorządu terytorialnego; 7.3.1. Uprawnienia nadzorcze Prezesa Rady Ministrów; 7.3.2. Uprawnienia nadzorcze wojewody; 7.3.3. Uprawnienia nadzorcze i kontrolne regionalnej izby obrachunkowej; Rozdział 8: Kontrola prawotwórczej działalności administracji publicznej wykonywana przez władzę sądowniczą - Mirosław Karpiuk, Kamil Sikora; 8.1. Sądowo-administracyjna kontrola prawotwórczej działalności administracji publicznej - Mirosław Karpiuk; 8.1.1. Kontrola aktów prawa miejscowego i innych aktów normatywnych dokonywana przez sądy administracyjne; 8.1.2. Skarga podmiotu, którego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ samorządu terytorialnego bądź aktem prawa miejscowego wydanym przez wojewodę lub organ niezespolonej administracji rządowej w sprawie z zakresu administracji publicznej; 8.2. Kontrola Trybunału Konstytucyjnego - Kamil Sikora; 8.2.1. Orzekanie o zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami; 8.2.2. Orzekanie w sprawach skarg konstytucyjnych. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 51768 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 51767/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 39109, 39110 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 39108/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 68374 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 68373/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Forma i typ
Indeks ISBN: 83-87095-60-5 (cz. 2)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 59523/D (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Stosunek administracyjnoprawny; Rozdział 2: Prawne formy i metody działania administracji; Rozdział 3: System jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego; Rozdział 4: System administracyjnego postępowania wykonawczego; Rozdział 5: Karne zabezpieczenie wykonania dyrektyw administracji państwowej; Rozdział 6: Kontrola administracji; Rozdział 7: Odpowiedzialność odszkodowawcza administracji;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 2102 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 48875 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 48873/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10506/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Akademicka)
Część 1: Zagadnienia i pojęcia ogólne teorii prawa administracyjnego; Rozdział 1: Zagadnienia wstępne; 1. Pojęcie administracji; 2. Związanie administracji prawem; 3. Pojęcie prawa administra-cyjnego; 4. Typy norm w prawie administracyjnym; 5. Stosunek administracyjnoprawny; Rozdział 2: Krajowe źródła prawa administracyjnego; 1. Pojęcie źródeł prawa; 2. Akty stanowienia prawa po-wszechnie obowiązującego; 3. Akty stanowienia prawa o charakterze wewnętrznym; 4. Problem ważności aktów normatywnych wydanych przed wejściem w życie Konstytucji RP; 5. Procedura i technika prawodawcza; 6. Prawo miękkie; Rozdział 3: Początki kształtowania się polskiego prawa administracyjnego; Rozdział 4: Prawo administracyjne Unii Europejskiej; 1. Ogólna charakterystyka prawa Unii Europejskiej; 2. Sfery relacyjne - obszary aktywności krajowej administracji publicznej w Unii Europejskiej; 3. Negocjacyjno-koordynacyjna sfera relacyjna; 4. Legitymizacyjna sfera relacyjna: współpraca z partnerami społecznymi i ciałami przedstawicielskimi w kraju; 5. Implementacyjna sfera relacyjna: wykonywanie prawa unijnego przez administrację publiczną; 6. Litygacyjna sfera relacyjna; 7. Zasada wzajemnego uznania i równoważności w działaniach administracji państw członkowskich Unii Europejskiej; Rozdział 5: Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa ad-ministracyjnego; 1. Aparat administracyjny; 2. Nadzór, kontrola, koordynacja, kierownictwo; 3. Współdziałanie; 4. Decentralizacja i centralizacja administracji; 5. Samorząd; 6. Rodzaje jednostek organizacyjnych w systemie administracji publicznej; 7. Władztwo administracyjne; 8. Publiczne prawa podmiotowe; 9. Ciężary publiczne; Część 2. Organizacja administracji w Polsce; Rozdział 6: Administracja centralna; 1. Zagadnienia ogólne; 2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Podział centralnych organów administracji rządowej; 4. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; 5. Prezes Rady Ministrów i wiceprezesi Rady Ministrów oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; 6. Minister i ministerstwo; 7. Organy kolegialne o swoistej pozycji prawnej w systemie administracji centralnej; 8. Centralne organy administracji; 9. Nietypowe jednostki organizacyjne administracji centralnej; 10. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział 7: Podziały terytorialne państwa; 1. Rys historyczny; 2. Klasyfikacja podziałów terytorialnych; 3. Podział zasadniczy; 4. Podziały pomocnicze; 5. Podziały specjalne; Rozdział 8: Terenowa administracja rządowa zespolona; 1. Uwagi wstępne; 2. Wojewoda i jego pozycja prawna; 3. Wojewódzka administracja zespolona; Rozdział 9: Terenowe jednostki organizacyjne administracji niezespolonej; Rozdział 10: Samorząd terytorialny; 1. Podstawy prawne działania; 2. Zasada subsydiarności; 3. Zasada decentralizacji; 4. Zasada udziału samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej; 5. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce; 6. Zadania samorządu; 7. Finansowe zabezpieczenie realizacji zadań samorządu terytorialnego; 8. Działalność prawotwórcza samorządu; 9. Nadzór nad samorządem terytorialnym; 10. Sądowa ochrona samodzielności samorządu; Część 3. Funkcjonowanie administracji; Rozdział 11: Pracownicy administracji publicznej; 1. Uwagi wstępne; 2. Pracownicy administracji państwowej i rządowej; 3. Pracownicy samorządowi; Rozdział 12: Prawne formy działania administracji; 1. Wprowadzenie; 2. Akty normatywne administracji; 3. Akt administracyjny; 4. Ugoda; 5. Porozumienie administracyjne; 6. Czynności cywilnoprawne; 7. Prawo zamówień publicznych; 8. Czynności faktyczne; Rozdział 13: Kontrola sądowa administracji publicznej; 1. Wprowadzenie; 2. Sądownictwo administracyjne; 3. Rola sądów powszechnych w kontroli administracji; Rozdział 14: Kontrola administracji; 1. Charakterystyka kontroli administracji; 2. Kontrola zewnętrzna administracji rządowej; 3. Kontrola wewnętrzna; Część 4: Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego; Rozdział 15: Wybrane zagadnienia administracyjnoprawnej regulacji gospodarki; 1. Wprowadzenie; 2. Prawo działalności gospodarczej; 3. Przedsiębiorstwa państwowe; 4. Nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców; 5. Nadzór państwa nad rynkiem kapitałowym; 6. Prawo dewizowe; 7. Prawo gospodarki nieruchomościami; 8. Zasady i tryb wywłaszczania nieruchomości; 9. Prawo gospodarki komunalnej; 10. Prawo mieszkaniowe; 11. Prawo budowlane; 12. Prawo geodezyjne i kartograficzne; 13. Prawo komunikacji i łączności; 14. Prawo górnicze; 15. Prawo geologiczne; 16. Bezpieczeństwo energetyczne; 17. Prawo normalizacji oraz jakości; 18. Prawo o miarach i prawo probiercze; 19. Dozór techniczny; 20. Prawo bankowe; 21. Polityka pieniężna; 22. Prawo antymonopolowe; 23. Prawo celne; 24. Prawo ubezpieczeniowe; 25. Prawo ochrony środowiska; Rozdział 16: Administracja spraw zdrowia; 1. Administracja zdrowia; 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi; 3. Zapobieganie narkomanii; 4. Prawo rynku produktów leczniczych; Rozdział 17: Upowszechnianie informacji; 1. Zagadnienia wstępne; 2. Prawo prasowe; 3. Prawo o radiofonii i telewizji; 4. Polska Agencja Prasowa; 5. Ochrona informacji niejawnych; Rozdział 18: Dostęp do informacji publicznej; 1. Zagadnienia wstępne; 2. Zakres podmiotowy prawa do informacji publicznej; 3. Zakres przedmiotowy prawa do informacji publicznej; 4. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej; 5. Tryb udostępniania informacji publicznej; 6. Ochrona prawa do informacji; Rozdział 19: Administracja w dziedzinie oświaty, nauki i kultury ; 1. Szkolnictwo podstawowe, ogólnokształcące, zawodowe; 2. Szkolnictwo wyższe, placówki naukowo-badawcze; 3. Organizacja upowszechniania kultury; 4. Kultura fizyczna i sport; 5. Prawna ochrona zabytków; Rozdział 20: Administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych; 1. Obywatelstwo; 2. Prawo o cudzoziemcach; 3. Zmiana imion i nazwisk; 4. Akty stanu cywilnego; 5. Ewidencja ludności, dowody osobiste, paszporty; 6. Ordery, odznaczenia, odznaki; Rozdział 21: Administracyjnoprawna regulacja zrzeszania się oraz niektórych innych rodzajów aktywności obywateli związanej z realizacją ich praw i wolności; 1. Prawo o stowarzyszeniach; 2. Prawo o partiach politycznych; 3. Prawo o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; 4. Prawo o zgromadzeniach; Rozdział 22: Administracyjnoprawna regulacja zapewnienia bezpieczeń-stwa i porządku publicznego; 1. Regulacja zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego; 2. Administracyjnoprawny reżim stanu wyjątkowego; 3. Stan wojenny i jego regulacja prawna; 4. Administracyjnoprawna regulacja dotycząca zwalczania klęsk żywiołowych; 5. Regulacja ochrony przeciwpożarowej; 6. Zarządzanie kryzysowe; 7. Reglamentacja dostępu do broni, amunicji i materiałów wybuchowych; Rozdział 23: Administracja obrony kraju; 1. Wprowadzenie do administracji obrony kraju; 2. Zarys stanu prawnego; 3. Organy właściwe w sprawach obrony oraz ich zadania; 4 Świadczenia na rzecz obrony kraju; 5. Ochrona granicy państwowej. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 64395, 64394 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 51786/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo administracyjne / Jan Zimmermann. - 8. wydanie, stan prawny na 12 marca 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 588, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
Odbiorca
Gatunek
Dziedzina i ujęcie
Indeks ISBN: 978-83-8124-509-8
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 54389 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 54388/XV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo administracyjne / Jan Zimmermann. - Wydanie 10, stan prawny na 1 maja 2022 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. - 618 stron ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
Odbiorca
Gatunek
Dziedzina i ujęcie
Indeks ISBN: 978-83-8286-317-8
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 67563 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 67562/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nauka administracji / Zbigniew Leoński. - 6. wyd. uzup. i zaktualizowane / oprac. Krystyna Wojtczak. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - XII, 167 s. : il. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 46220, 46219 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 46218/XV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 51764 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 51763/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Seria Akademicka)
Rozdział 1: Istota administracji publicznej;1. Pojęcie administracji publicznej; 2. Podmioty administrujące i ich organy; 3. Organ administracji publicznej i urząd tego organu; 4. Koncentracja – dekoncentracja i centralizacja – decentralizacja administracji publicznej; 5. Kompetencja organu administracji publicznej; 6. System administracji publicznej (więzi między organami); 7. Administracja publiczna jako zjawisko. Układ administracyjny; Rozdział 2: Status nauki administracji; 1. Nauki o administracji; 2. Różnorodność koncepcji nauki administracji; 3. Nauka administracji jako samoistna dyscyplina naukowa; 4. Metody badawcze w nauce administracji; 5. Modelowanie rzeczywistości administracyjnej; Rozdział 3: Znaczenie i udział człowieka w wykonywaniu administracji; 1. Wprowadzenie; 2. Obszary działania; 3. Koncepcje ustrojowe służby publicznej – rozwiązania prawne; 4. Determinanty ustrojowe służby publicznej; 4.1. Polityka; 4.2. Doświadczenia historyczne; 4.3. Postrzeganie prawa; 4.4. Postawy ludzkie; 4.5. Czynnik ekonomiczny; 5. Stosunek do obywatela; 5.1. Wprowadzenie; 5.2. Regulacje prawne; 5.3. Systemy etyczne; 6. Instytucje wspierające kształcenie kadr urzędniczych; 7. Pragmatyki urzędnicze – ujęcie aksjologiczno-normatywne; 7.1. Wprowadzenie; 7.2. Dobór osób; 7.3. Nawiązanie stosunku pracy; 7.4. Instrumenty jakościowe; 7.5. Definiowanie obowiązków; 7.6. Uprawnienia;7.7. Odpowiedzialność dyscyplinarna; 8. Korpusy pracownicze; 8.1. Służba cywilna; 8.2. Pracownicy urzędów państwowych; 8.3. Pracownicy samorządowi; 8.4. Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli; Rozdział 4: Prawne formy działania administracji; 1. Uwagi wstępne; 1.1. Problem definicji; 1.2. Ewolucja prawnych form działania administracji; 1.3. Problem związania administracji prawem; 2. Systematyka prawnych form działania administracji; 3. Rodzaje prawnych form działania administracji; 3.1. Akty normatywne administracji i akty generalne stosowania prawa; 3.2. Akty administracyjne; 3.3. Przyrzeczenie administracyjne; 3.4. Polecenia służbowe; 3.5. Porozumienia administracyjne; 3.6. Umowy; 3.7. Ugody administracyjne; 3.8. Czynności materialno-techniczne; 3.9. Działania społeczno-organizatorskie; Rozdział 5: Funkcje administracji publicznej; 1. Uwagi wstępne; 2. Typologie funkcji administracji; 3. Rodzaje funkcji administracji publicznej; 3.1. Funkcja policyjna (porządkowa); 3.2. Funkcja reglamentacyjna; 3.3. Funkcja nadzorcza; 3.4. Funkcja administracji świadczącej; 3.5. Funkcja regulacyjna; Rozdział 6: Kontrola administaracji publicznej; 1. Definiowanie kontroli; 2. Przedmiot kontroli; 3. Cechy kontroli; 4. Formy kontroli; 5. Klasyfkacje kontroli; 6. Postępowanie kontrolne; 7. Kontrola funkcjonalna oraz instytucjonalna; 8. Organy kontroli zewnętrznej; 8.1. Najwyższa Izba Kontroli; 8.2. Sądy administracyjne; 9. Kontrola społeczna; Rozdział 7: Modele układów administracyjnych i ich usprawnianie; 1. Układ administracyjny i jego uwarunkowania; 1.1. Pojęcie układu administracyjnego; 1.2. Elementy konstrukcyjne układu administracyjnego; 1.3. Ramy konwencjonalne zachowań osób w układach administracyjnych; 1.4. Ramy faktyczne zachowań osób w układach administracyjnych; 1.5. Podstawowe kryteria wyróżniania układów administracyjnych; 1.6. Systemowe uwarunkowania układów administracyjnych; 1.7. Pozasystemowe uwarunkowania układów administracyjnych; 2. Modele administracji publicznej; 2.1. Model fenomenologiczny; 2.2. Model aksjologiczny; 2.3. Model normatywny prawny; 2.4. Model normatywny etyczny; 2.5. Model prakseologiczny; 2.6. Model idealny; 3. Podstawowe cechy struktury organizacyjnej i funkcjonowania układów administracyjnych; 3.1. Organizacyjne więzi prawne; 3.2. Pozaorganizacyjne więzi prawne; 3.3. Instytucjonalna rozpiętość kierowania; 3.4. Czynniki potencjalnej rozpiętości kierowania w instytucji; 3.5. Zasięg kierowania; 3.6. Pojęcie funkcji organicznych, koniecznych i zbędnych; 4. Procesy optymalizowania układów administracyjnych; 4.1. Optymalizacja struktury; 4.2. Optymalizacja ze względu na wartości i cele; 4.3. Optymalizacja funkcji; 4.4. Optymalizacja ze względu na kadry; 4.5. Optymalizacja ze względu na koszty; Rozdział 8: Administracja w działaniu – zagadnienia podstawowe; 1. Teoria zmian w administracji; 2. Administracja jako czynnik zmian społecznych; 3. Podstawowe zagrożenia dysfunkcji administracji. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 51771 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 51770/XV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(OD. NOWA)
Gatunek
Dziedzina i ujęcie
Indeks ISBN: 978-83-65101-99-0
Część 1. Zagadnienia i pojęcia ogólne teorii prawa administracyjnego; Rozdział 1: Zagadnienia wstępne; 1. Pojęcie administracji; 2. Związanie administracji prawem; 3. Pojęcie prawa administracyjnego; 3.1. Prawo administracyjne w znaczeniu szerokim; 3.2. Prawo administracyjne w znaczeniu wąskim; 4. Typy norm w prawie administracyjnym; 5. Stosunek administracyjnoprawny; Rozdział 2: Krajowe źródła prawa administracyjnego; 1. Pojęcie źródeł prawa; 2. Akty stanowienia prawa powszechnie obowiązującego; 3. Akty stanowienia prawa o charakterze wewnętrznym; 4. Problem ważności aktów normatywnych wydanych przed wejściem w życie Konstytucji; 5. Procedura i technika prawodawcza; 6. Prawo miękkie; Rozdział 3: Początki kształtowania się polskiego prawa administracyjnego; Rozdział 4: Prawo administracyjne Unii Europejskiej; 1. Ogólna charakterystyka prawa Unii Europejskiej; 2. Sfery relacyjne - obszary aktywności krajowej administracji publicznej w Unii Europejskiej; 3. Negocjacyjno-koordynacyjna sfera relacyjna; 4. Legitymizacyjna sfera relacyjna: współpraca z partnerami społecznymi i ciałami przedstawicielskimi w kraju; 5. Implementacyjna sfera relacyjna: wykonywanie prawa unijnego przez administrację publiczną; 5.1. Administracja publiczna jako adresat reguł prawa unijnego; 5.2. Podstawowe zasady stosowania prawa unijnego przez administrację publiczną; 5.3. Obowiązki administracji w sferze implementacyjnej w odniesieniu do reguł warunkowości oraz otwartej metody koordynacji; 6. Litygacyjna sfera relacyjna; 7. Zasada wzajemnego uznania i równoważności w działaniach administracji państw członkowskich Unii Europejskiej; Rozdział 5: Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego; 1. Aparat administracyjny; 2. Nadzór, kontrola, koordynacja, kierownictwo; 3. Współdziałanie; 4. Decentralizacja i centralizacja administracji; 5. Samorząd; 6. Rodzaje jednostek organizacyjnych w systemie administracji publicznej; 6.1. Organ państwowy i organ administracji państwowej; 6.2. Organy administracji (organy administrujące, organy administracji publicznej); 6.3. Rodzaje organów administracji; 6.4. Kolegialność i jednoosobowość; 6.5. Zakres działania i właściwość (kompetencja) organu; 6.6. Zakład administracyjny; 6.7. Inne jednostki organizacyjne w systemie administracji publicznej - nietypowe podmioty administrujące; 6.8. Funkcje zlecone administracji publicznej; 7. Władztwo administracyjne; 7.1. Cechy władztwa; 7.2. Przymus państwowy a sankcja administracyjna; 7.3. Formy przymusu państwowego; 7.4. Przymus egzekucyjny a kara; 7.5. Kary administracyjne; 7.6. Władztwo zakładowe; 8. Publiczne prawa podmiotowe; 9. Ciężary publiczne; Część 2. Organizacja administracji w Polsce; Rozdział 6: Administracja centralna;1. Zagadnienia ogólne; 2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Podział centralnych organów administracji rządowej; 4. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; 4.1. Skład Rady Ministrów; 4.2. Funkcje i kompetencje Rady Ministrów; 4.3. Organizacja i tryb działania Rady Ministrów; 4.4. Reprezentowanie Rady Ministrów oraz ustanawianie pełnomocników rządu; 4.5. Organy pomocnicze Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów; 5. Prezes Rady Ministrów i wiceprezesi Rady Ministrów oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; 5.1. Prezes Rady Ministrów; 5.2. Wiceprezes Rady Ministrów; 5.3 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; 6. Minister i ministerstwo; 6.1. Pozycja prawna ministra; 6.2. Sekretarze i podsekretarze stanu oraz ministerstwo; 7. Organy kolegialne o swoistej pozycji prawnej w systemie administracji centralnej; 8. Centralne organy administracji; 8.1. Zakres i środki nadzoru; 8.2. Rola organów (urzędów) centralnych; 8.3. Inspekcje; 9. Nietypowe jednostki organizacyjne administracji centralnej; 10. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział 7:Podziały terytorialne państwa; 1. Rys historyczny; 2. Klasyfikacja podziałów terytorialnych; 3. Podział zasadniczy; 4. Podziały pomocnicze; 5. Podziały specjalne; Rozdział 8: Terenowa administracja rządowa zespolona; 1. Uwagi wstępne; 2. Wojewoda i jego pozycja prawna; 2.1. Organizacyjnoprawne usytuowanie wojewody; 2.2. Funkcje wojewody; 2.3. Aparat pomocniczy wojewody; 3. Wojewódzka administracja zespolona; Rozdział 9: Terenowe jednostki organizacyjne administracji niezespolonej; Rozdział 10: Samorząd terytorialny; 1. Podstawy prawne działania; 2. Zasada subsydiarności; 3. Zasada decentralizacji; 4. Zasada udziału samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej; 5. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce; 5.1. Organy samorządu terytorialnego; 5.2. Referendum lokalne; 5.3. Statut; 6. Zadania samorządu; 7. Finansowe zabezpieczenie realizacji zadań samorządu terytorialnego; 8. Działalność prawotwórcza samorządu; 9. Nadzór nad samorządem terytorialnym; 10. Sądowa ochrona samodzielności samorządu; Część 3. Funkcjonowanie administracji; Rozdział 11: Pracownicy administracji publiczne; 1. Uwagi wstępne; 2. Pracownicy administracji państwowej i rządowej; 2.1. Urzędnicy państwowi i inni pracownicy urzędów państwowych; 2.2. Korpus służby cywilnej; 3. Pracownicy samorządowi; Rozdział 12: Prawne formy działania administracji; 1. Wprowadzenie; 2. Akty normatywne administracji; 3. Akt administracyjny; 3.1. Rodzaje aktów administracyjnych; 3.2. Moc obowiązująca aktu administracyjnego; 3.3. Sprzeciw; 4. Ugoda; 5. Porozumienie administracyjne; 6. Czynności cywilnoprawne; 7. Prawo zamówień publicznych; 8. Czynności faktyczne; Rozdział 13: Kontrola sądowa administracji publicznej; 1. Wprowadzenie; 2. Sądownictwo administracyjne; 2.1. Podstawy prawne działania; 2.2. Organizacja wojewódzkich sądów administracyjnych; 2.3. Organizacja Naczelnego Sądu Administracyjnego; 2.4. Zakres właściwości sądów administracyjnych; 2.5. Zakres właściwości rzeczowej Naczelnego Sądu Administracyjnego; 3. Rola sądów powszechnych w kontroli administracji; Rozdział 14: Kontrola administracji; 1. Charakterystyka kontroli administracji; 2. Kontrola zewnętrzna administracji rządowej; 2.1. Kontrola niepaństwowa; 2.2. Kontrola państwowa; 3. Kontrola wewnętrzna; 3.1. Kontrola międzyresortowa; 3.2. Kontrola wewnątrzresortowa; 3.3. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny; 3.4. Kontrola niezawodowa (społeczna); Część 4. Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego; Rozdział 15: Wybrane zagadnienia administracyjnoprawnej regulacji gospodarki; 1. Wprowadzenie; 2. Prawo działalności gospodarczej; 3. Przedsiębiorstwa państwowe; 3.1. Podstawy organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych; 3.2. Samorząd pracowniczy; 3.3. Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych i zbywanie akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa; 4. Nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców; 5. Nadzór państwa nad rynkiem kapitałowym; 6. Prawo dewizowe; 6.1. Obrót dewizowy z zagranicą; 6.2. Obrót wartościami dewizowymi w kraju; 6.3. Wartości dewizowe; 6.4. Zasady prawa dewizowego; 6.5. Zezwolenie dewizowe; 6.6. Ograniczenia i obowiązki dewizowe; 7. Prawo gospodarki nieruchomościami; 8. Zasady i tryb wywłaszczania nieruchomości; 9. Prawo gospodarki komunalnej; 10. Prawo mieszkaniowe; 10.1. Korzystanie z lokali mieszkalnych przez funkcjonariuszy państwowych; 10.2. Polityka państwa w zakresie gospodarki mieszkaniowej; 11. Prawo budowlane; 12. Prawo geodezyjne i kartograficzne; 13. Prawo komunikacji i łączności; 13.1. Komunikacja lądowa; 13.2. Komunikacja wodna; 13.3. Komunikacja powietrzna; 13.4. Łączność; 14. Prawo górnicze; 15. Prawo geologiczne; 16. Bezpieczeństwo energetyczne; 16.1. Prawo energetyczne; 16.2. Zapasy obowiązkowe; 17. Prawo normalizacji oraz jakości; 18. Prawo o miarach i prawo probiercze; 19. Dozór techniczny; 20. Prawo bankowe; 21. Polityka pieniężna; 22. Prawo antymonopolowe; 23. Prawo celne; 23.1. Źródła prawa; 23.2. Krajowe organy administracji publicznej właściwe w sprawach celnych i ich zadania; 23.3. Dozór celny, kontrola celna i szczególny nadzór podatkowy; 23.4. Postępowania administracyjne prowadzone przez organy celne; 24. Prawo ubezpieczeniowe; 25. Prawo ochrony środowiska; 25.1. Podstawowe akty prawne w zakresie ochrony środowiska; 25.2. Zasady systemu prawa ochrony środowiska; 25.3. Organy administracji publicznej właściwe w sprawach ochrony środowiska; Rozdział 16 :Administracja spraw zdrowia; 1. Administracja zdrowia; 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi; 3. Zapobieganie narkomanii; 4. Prawo rynku produktów leczniczych; 4.1. Pojęcie produktu leczniczego; 4.2. Dopuszczanie produktów leczniczych do obrotu; 4.3. Badania kliniczne leków; 4.4. Wytwarzanie produktów leczniczych; 4.5. Obrót produktami leczniczymi; 4.6. Reklama produktów leczniczych; 4.7. Refundacja produktów leczniczych; 4.8. Organy właściwe w sprawach rynku leków; Rozdział 17: Upowszechnianie informacji; 1. Zagadnienia wstępne; 2. Prawo prasowe; 3. Prawo o radiofonii i telewizji; 4. Polska Agencja Prasowa; 5. Ochrona informacji niejawnych; Rozdział 18: Dostęp do informacji publicznej; 1. Zagadnienia wstępne; 2. Zakres podmiotowy prawa do informacji publicznej; 3. Zakres przedmiotowy prawa do informacji publicznej; 4. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej; 5. Tryb udostępniania informacji publicznej; 5.1. Tryb bezwnioskowy; 5.2. Tryb wnioskowy; 6. Ochrona prawa do informacji; Rozdział 19: Administracja w dziedzinie oświaty, nauki i kultury; 1. Szkolnictwo podstawowe, ogólnokształcące, zawodowe; 2. Szkolnictwo wyższe, placówki naukowo-badawcze; 2.1. Szkolnictwo wyższe; 2.2. Polska Akademia Nauk; 2.3. Placówki naukowo-badawcze; 2.4. Stopnie i tytuły naukowe; 3. Organizacja upowszechniania kultury; 4. Kultura fizyczna i sport; 5. Prawna ochrona zabytków; 5.1. Rejestr zabytków; 5.2. Lista Skarbów Dziedzictwa; 5.3. Pomnik historii; 5.4. Park kulturowy; 5.5. Uwzględnienie ochrony zabytków w planie zagospodarowania przestrzennego; 5.6. Wywóz zabytków; Rozdział 20: Administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych; 1. Obywatelstwo; 2. Prawo o cudzoziemcach; 2.1. Ogólny status cudzoziemca; 2.2. Ochrona cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2.3. Szczególny status cudzoziemców - obywateli Unii Europejskiej; 2.4. Cudzoziemiec z Kartą Polaka; 3. Zmiana imion i nazwisk; 4. Akty stanu cywilnego; 5. Ewidencja ludności, dowody osobiste, paszporty; 6. Ordery, odznaczenia, odznaki; Rozdział 21: Administracyjnoprawna regulacja zrzeszania się oraz niektórych innych rodzajów aktywności obywateli związanej z realizacją ich praw i wolności; 1. Prawo o stowarzyszeniach; 2. Prawo o partiach politycznych; 2.1. Ewidencja partii politycznych; 2.2. Nadzór nad działalnością partii; 2.3. Majątek partii; 2.4. Finansowanie partii; 3. Prawo o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; 4. Prawo o zgromadzeniach; Rozdział 22: Administracyjnoprawna regulacja zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego; 1. Regulacja zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego; 1.1. Policja; 1.2. Straże i służby; 1.3. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu; 1.4. Biuro Ochrony Rządu; 1.5. Centralne Biuro Antykorupcyjne; 2. Administracyjnoprawny reżim stanu wyjątkowego; 3. Stan wojenny i jego regulacja prawna; 4. Administracyjnoprawna regulacja dotycząca zwalczania klęsk żywiołowych; 5. Regulacja ochrony przeciwpożarowej; 6. Zarządzanie kryzysowe; 7. Reglamentacja dostępu do broni, amunicji i materiałów wybuchowych; Rozdział 23: Administracja obrony kraju; 1. Wprowadzenie do administracji obrony kraju; 2. Zarys stanu prawnego; 3. Organy właściwe w sprawach obrony oraz ich zadania; 4. Świadczenia na rzecz obrony kraju; 5. Ochrona granicy państwowej. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 51789 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 51788/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Socjologia administracji w procesie instytucjonalizacji; 2. Urzędnicy w badaniach opinii publicznej – rzecz o prestiżu, uczciwości i rzetelności zawodowej; 3. Obywatelski monitoring rozpraw sądowych – doświadczenia polskie i zagraniczne; 4. Kadra urzędnicza a źródła dysfunkcji i patologii (wybrane zagadnienia); 5. Policja jako organizacja formalna w systemie administracji państwowej. Wybrane aspekty w kontekście socjologii administracji; 6. Społeczny aspekt zamówień publicznych; 7. Oświatowe zadania państwa w świetle wybranych koncepcji teoretycznych; 8. O niektórych możliwych inspiracjach teoretycznych dla socjologii administracji; 9. Kultura organizacyjna starostw powiatowych a model idealnej biurokracji Maxa Webera; 10. Instytucjonalizacja subdyscypliny socjologicznej. Studium instytucjonalizacji socjologii bezpieczeństwa; 11. Postawy wobec administracji publicznej we Wrocławiu w świetle badań własnych; 12. Zadnienia dydaktyczne socjologii administracji; 13. Relacje samorządu lokalnego z otoczeniem zewnętrznym. Przypadek trzeciego sektora; 14. Administracyjnoprawne aspekty mediacji na przykładzie art. 47 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie; 15. W sprawie tak zwanego „podejścia socjologicznego” w polskich naukach administracyjnych; 16. Konflikt w sferze administracji publicznej. Dysfunkcje ról urzędniczych w postępowaniu wywłaszczeniowym; 17. ,Klienci” administracji publicznej; 18. Wpływ społeczeństwa na niektóre przedsięwzięcia mogące oddziaływać na środowisko, podlegające obowiązkowi uzyskania koncesji; 19. Dysfunkcjonalność instytucji czy weberowski typ idealny? Administracja samorządowa w kontekście badań społecznych i danych statystycznych; 20. Paradoksy New Public Managemen. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 44771 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 44770/VI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo amerykańskie / Roman Andrzej Tokarczyk. - 9. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. - 410, [1] s., [2] s. tabl. : il. ; 25 cm.
Rozdział 1. Charakterystyka prawa amerykańskiego; Rozdział 2. Prawo konstytucyjne; Rozdział 3. Prawo administracyjne; Rozdział 4. Prawo ochrony środowiska; Rozdział 5. Prawo własności; Rozdział 6. Prawo zobowiązań umownych; Rozdział 7. Prawo rodzinne; Rozdział 8. Prawo postępowania cywilnego; Rozdział 9. Prawo pracy; Rozdział 10. Prawo handlowe; Rozdział 11. Prawo antymonopolowe; Rozdział 12. Prawo konsumentów; Rozdział 13. Prawo podatkowe; Rozdział 14. Prawo deliktów; Rozdział 15. Prawo karne; Rozdział 16. Prawo procesu karnego; Rozdział 17. Prawo policyjne; Rozdział 18. Prawo dowodowe; Rozdział 19. Prawo morskie; Rozdział 20. Prawo Indian amerykańskich; Rozdział 21. Prawo imigracyjne; Rozdział 22. Alternatywne rozstrzyganie sporów; Rozdział 23. Edukacja prawnicza; Rozdział 24. Zawody prawnicze. [M]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30685 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30684/XVI czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej