Sorting
Source
Katalog księgozbioru
(60)
Status
only on-site
(60)
available
(39)
Branch
Wypożyczalnia
(39)
Czytelnia - Magazyn
(13)
Czytelnia - Wolny dostęp
(45)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Gellert Aleksandra
(3)
Michalak Marek (1971- )
(3)
Wołoszyn Stefan
(3)
Śliwerski Bogusław
(3)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(3)
Cichosz Mariusz
(2)
Hessen Sergiusz
(2)
Kacprzak Lech
(2)
Kot Stanisław
(2)
Krajewski Mirosław
(2)
Miąso Józef (1930- )
(2)
Możdżeń Stefan Ignacy
(2)
Rutkowska Angelina
(2)
Zieleńczyk Adam
(2)
Barłóg Krystyna
(1)
Brühlmeier Arthur (1934- )
(1)
Bulenda Teodor
(1)
Chmaj Ludwik
(1)
Cichowska Malwina
(1)
Cziomer Marcin (1969- )
(1)
Denek Kazimierz (1932- )
(1)
Fresco Grazia Honegger
(1)
Giese-Szczap Klaudia
(1)
Gutek Gerald L
(1)
Jałmużna Tadeusz
(1)
Kacmajor Anna
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kolankiewicz Maria
(1)
Kolasa-Skiba Agata
(1)
Konior Alojzy
(1)
Kwieciński Zbigniew (1941- )
(1)
Lipiec Józef (1942- )
(1)
Maksymowicz-Hamann Jowita
(1)
Marynowicz-Hetka Ewa
(1)
Meissner Andrzej
(1)
Michalska Iwonna
(1)
Michalski Grzegorz
(1)
Miksza Małgorzata
(1)
Nawój-Śleszyński Aldona Dominika
(1)
Orczyk Adam
(1)
Ożóg Aleksandra
(1)
Pańczakiewicz Iwona
(1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
(1)
Piekarski Jacek
(1)
Przybylski Andrzej
(1)
Stępniak Piotr Andrzej (1954- )
(1)
Suchodolski Bodgan
(1)
Sulak Agata
(1)
Szlązakowa Alicja
(1)
Tanaś Maciej
(1)
Theiss Wiesław
(1)
Tłuczek-Tadla Ewa
(1)
Uberman Marta
(1)
Urbaniak-Zając Danuta
(1)
Walczak Paweł
(1)
Winczewski Piotr
(1)
Wojciechowski Andrzej (1941- )
(1)
Wojtycza Janusz (1952- )
(1)
Śmiałek Wiesław
(1)
Żak Maria
(1)
Żylińska Marzena
(1)
Year
2020 - 2024
(7)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(11)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(3)
1960 - 1969
(2)
Country
Poland
(59)
Language
Polish
(55)
60 results Filter
No cover
Book
In basket
Author
Indeks ISBN: 978-83-89501-83-7
Cz. 1. PAIDEIA GRECKA; Cz. 2. Szkoła i wychowanie w Starożytnym Rzymie; Cz. 3. Szkoła i wychowanie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa; Cz. 4. Szkolnictwo wczesnego średniowiecza; Cz. 5. Renesans Karoliński; Cz. 6. Powstanie i rozwój uniwersytetów; Cz. 7. Szkoła i wychowanie w okresie renesansu; Cz.8. Reforma protestancka a szkolnictwo; Cz. 9. Szkoła i wychowanie katolickie w XVI-XVII w.; Cz. 10. "Rewolucja Naukowa" XVII w.; Cz. 11. W poszukiwaniu metody nauczania; Cz. 12. Szkolnictwo Francuskie w XVII w.; Cz. 13. Szkolnictwo Niemieckie w XVII r.; Cz. 14. Szkoła i wychowanie w wieku oświecenia; Cz. 15. Reforma Szkolnictwa Polskiego w XVIII w. : Komisja Edukacji Narodowej (1773-1794); Cz. 16. Szkoła i wychowanie w dobie romantyzmu i rewolucji przemysłowej; Cz. 17. Pedagogika okresu pozytywizmu; Cz. 18. Szkolnictwo Polskie w okresie zaborów (1795-1918); Cz. 19. Ruch reformy pedagogicznej- "Nowa Szkoła" i "Nowe Wychowanie"; Cz. 20. Pedagogika i wychowanie między kolektywizmem a personalizmem; Cz. 21. Szkolnictwo Polskie w XX w.; Cz. 22. Współczesne teorie i nurty wychowania. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34031 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34030/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: P
Rozdział 1: Wychowanie w społeczeństwie pierwotnym; Rozdział 2: Wychowanie w starożytności; Rozdział 3:Wychowanie i szkolnictwo w średniowieczu; Rozdział 4:Wychowanie i szkolnictwo w okresie humanizmu i reformacji; Rozdział 5: Wychowanie i szkolnictwo europejskie; Rozdział 6: Szkolnictwo i oświata w Polsce w końcu XVII i w XVIII w.Komisja Edukacji Narodowej; Rozdział 7. Programy oświatowe rewolucji francuskiej 1789 r. i ich wpływ na rozwój szkolnictwa w Europie; Rozdział 8: Rozwój i stan szkolnictwa w Europie w XIX stuleciu; Rozdział 9: Szkolnictwo w Polsce pod zaborami; Rozdział 10: Szkolnictwo i oświata w krajach kapitalistycznych w XX wieku; Rozdział 11: Ustrój szkolny i stan oświaty w Polsce w latach 1918- 1944; Rozdział 12:Współczesna międzynarodowa współpraca w dziedzinie oświaty i wychowania; Rozdział 13: Szkolnictwo i oświata w krajach socjalistycznych;Rozdział 14: Szkolnictwo i oświata w polsce ludowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11510 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11509/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: P
Indeks ISBN: 83-901558-7-7
Cz. 1: Wychowanie nowoczesne; Rozdział 1: Pedagogika naturalna; Rozdział 2: Komisja Edukacji Narodowej w Polsce 1773-1794; Rozdział 3: Zwycięstwo liberalizmu w wychowaniu publicznym w XIXw; Rozdział 4: Rozkwit niedola szkolnictwa polskiego w XIX w; Rozdział 5: Prądy współczesne w wychowaniu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15306 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8723/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11518/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: P
Indeks ISBN: 83-89416-22-0
Rozdział 1: Wychowanie w starożytności; Rozdział 2: Oświata i wychowanie w średniowieczu; Rozdział 3: Humanizm w wychowaniu (XV-XVII wiek); Rozdział 4: Oświeceniowa myśl filozoficzna i pedagogiczna; Rozdział 5: Reforma edukacji w Polsce w XVIII wieku; Rozdział 6: XIX-wieczny liberalizm w wychowaniu. Pedagogika naukowa; Rozdział 7: Myśl pedagogiczna i oświata na ziemiach polskich pod zaborami; Rozdział 8: Oświata i myśl pedagogiczna na przełomie wieków oraz w latach pierwszej wojny światowej; Rozdział 9: Europejska mysl pedagogiczna XX wieku; Rozdział 10: Myśl pedagogiczna i edukacja w Drugiej Rzeczypospolitej; Rozdział 11: Tajna oświata w polsce w czasie drugiej wojny światowej; Rozdział 12: Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej ( 1944-1989); Rozdział 13: Zmiany w polskiej szkole w latach dziewięćdziesiątych XX wieku; Rozdział 14: Reforma ustrojowa systemu edukacji z 1999 r.; Rozdział 15: Szkolnictwo wyższe w Polsce na przełomie XX i XXI wieku; Rozdział 16: Współcześni pedagodzy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13838 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13837/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Indeks ISBN: 83-901558-7-7
Rozdział 1: Wychowanie i historia wychowania; Rozdział 2: Wychowanie heleńskie Rozdział 3: Wychowanie grecko-rzymskie; Rozdział 4: Wychowanie w wiekach średnich; Rozdział 5: Wychowanie humanistyczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15305 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8722/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Indeks ISBN: 83-901558-6-7
Rozdział 1: Wychowanie spartańskie; Rozdział 2: Arystoteles; Rozdział 3: Rozprawa tzw. Plutarcha; Rozdział 4: O wychowaniu dzieci; Rozdział 5: Pedagogika Kwintyljna; Rozdział 6: Św. Hieronim o wychowaniu dziewcząt; Rozdział 7: Uzasadnienie surowych kar cielesnych; Rozdział 8: Założenie Uniwersytetu Krakowskiego; Rozdział 9: Poglądy pedagogiczne Konrada z Byczyny; Rozdział 10: Życie wedrownego studenta; Rozdział 11: Królowej Elżbiety rozprawa; Rozdział 12: O wychowaniu królewicza; Rozdział 13: Publicystyka pedagogiczna Erazma; Rozdział 14: Ludwik Vives; Rozdział 15: Andrzej Frycz Modrzewski; Rozdział 16: O wychowaniu dworskim; Rozdział 17: Glicznera książka o wychowaniu; Rozdział 18: Montaigne o wychowaniu dzieci; Rozdział 19: Poglądy pedagogiczne S. Petrycego; Rozdział 20: Jan Amos Komeński;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8727/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Indeks ISBN: 83-901558-6-7
Rozdział 1: Jan Locke. Myśli o wychowaniu; Rozdział 2: Jan Jakub Rousseau. Emil; Rozdział 3: Hugo Kołłątaj. Stan oświecenia w Polsce; Rozdział 4: Komisja Edukacji Narodowej. Przepis do szkół parafialnych; Rozdział 5: Grzegorz Piramowicz. Uwagi o nowym instrukcji publicznej układzie; Rozdział 6: Adam Kazimierz Czartoryski. List IMC Pana Doświadczyńskiego; Rozdział 7: Jan Henryk Pestalozzi. Jak Gertruda uczy swoje dzieci; Rozdział 8: Fryderyk Froebel. O znaczeniu zabawy; Rozdział 9: Jan Fryderyk Herbert. O wielostronnym zainteresowaniu;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8728/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Indeks ISBN: 83-901558-6-7
Rozdział 1: Plan do urzązdania seminarium nauczycieli szkolnych; Rozdział 2: Chowanna czyli sytem pedagogiki narodowej; Rozdział 3: Autobiografia; Rozdział 4: Czy potrzeba uczyć pedagogiki; Rozdział 5: O reformie szkół krajowych; Rozdział 6: Program pedagogiczny pozytywizmu warszawskiego; Rozdział 7: Metoda Marii Montessori; Rozdział 8: Uchwały tzw. Sejmu Nauczycielskiego z 1919 roku; Rozdział 9: Reforma szkolna z 1932 roku; Rozdział 10: O sprzecznościach i jedności wychowania; Rozdział 11: O ideale i procesie wykształcenia; Rozdział 12: Materiały dotyczace tajnego nauczania;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8729/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Indeks ISBN: 83-89416-76-X
Rozdział 1: Wychowanie w starożytności; Rozdział 2: Oświata i wychowanie w średniowieczu; Rozdział 3: Humanizm w wychowaniu ( XV- XVII wiek); Rozdział 4: Oświeceniowa myśl filozoficzna i pedagogiczna ( XVII - XVIII w.); Rozdział 5: Reforma edukacji w Polsce w XVIII wieku; Rozdział 6: XIX-wieczny liberalizm w wychowaniu. Narodziny pedagogiki naukowej; Rozdział 7: Myśl pedagogiczna i oświata na ziemiach polskich pod zaborami; Rozdział 8: Oświata i myśl pedagogiczna na przełomie wieków oraz w latach pierwszej wojny światowej; Rozdział 9: Światowa myśl pedagogiczna w XX wieku; Rozdział 10: Myśl pedagogiczna i edukacja w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939); Rozdział 11: Tajna oświata w Polsce Ludowej (1944-1989); Rozdział 12: Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej ( 1944-1989); Rozdział 13: Zmiany w polskiej szkole w latach dziewięćdziesiątych XX wieku; Rozdział 14: Reforma ustrojowa systemu edukacji z 1999 r. Rozdział 15: Szkolnictwo wyższe w Polsce na przełomie XX i XXI wieku; Rozdział 16: Pedagodzy polscy przełomu XX i XXI wieku. Zainteresowania i osiągnięcia badawcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24931, 24933, 24934, 24932 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 24930/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Indeks ISBN: 83-903528-2-6 (t. 3 ks. 2)
Cz. 1. Współczesna samowiedza historii wychowania; Cz. 2. Bogdana Nawroczyńskiego filozofia i pedagogika kultury.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34459 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34458/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Indeks ISBN: 83-903528-3-4 (t. 3 ks. 1)
Cz. 1. Współczesna samowiedza historii wychowania; Rozdział 1. Nowa nauka o dziecku- pedologia; Rozdział 2. Stulecie dziecka Ellen Key; Rozdział 3. Stanowisko i poglądy pedagogiczne Johna Deweya; Rozdział 4. Stanowisko i poglądy pedagogiczne Jerzego Kerschensteinera; Rozdział 5. Koncepcja wychowania funkcjonalnego Edwarda Claparéde'a; Rozdział 6. Metoda Marii Montessori; Rozdział 6. Metoda Owidiusza Decroly'ego; Rozdział 7. Zasady Daltońskiego Planu Laboratoryjnego; Rozdział 8. Zakład wychowawczy Aleksandra Sutherlanda Neilla w Summerhill; Rozdział 9. Podstawa pedagogiczna Janusza Korczaka; Rozdział 10. Szkoła twórcza w Polsce Henryk Rowid; Rozdział 11. Nowoczesna szkoła francuska- technik Celestyna Freineta; Rozdział 12. Skauting i wychowanie harcerskie Lord Baden- Powell; Rozdział 13. Aleksander Kamiński, Nauczanie i wychowanie metodą harcerską; Rozdział 14. Włodzimierz Lenin o wychowaniu komunistycznym; Rozdział 15. Pedagogiczna autobiografia Stanisława Szackiego; Rozdział 16. Stanowisko pedagogiczne Antoniego Makarenki; Rozdział 17. "Pedagogika serca" Wasyla Suchomlińskiego; Rozdział 18. Jean Piaget o sądach moralnych dzieci; Rozdział 19. Psychologiczna teoria wychowania Stefana Baleya; Rozdział 20. Psychologiczne podstawy wychowania w ujęciu Stefana Szumana; Rozdział 21. Pedagogika sportu Pierre'a de Coubertina i edukacja olimpijska; Rozdział 22. Kazimierza Sośnickiego Podstawy wychowania państwowego; Rozdział 23. Zygmunta Mysłakowskiego Państwo a wychowanie; Rozdział 24. Bertrand Russell wobec zagadnień pedagogicznych epoki; Rozdział 25. Rudolf Steiner i szkoły waldorfskie; Rozdział 26. Zygmunt Freud, Zarys psychoanalizy; Rozdział 27. Oskar Pfister, Psychoanaliza na usługach wychowania; Rozdział 28. Alfred Adler, Psychologia indywidualna w wychowaniu; Rozdział 29. "Osiem stadiów w życiu człowieka" Erika Fromma; Rozdział 30. Stanowisko socjologizmu pedagogicznego: Emil Durkheim o wychowaniu; Rozdział 31. Socjologiczna teoria wychowania Floriana Znanieckiego; Rozdział 32. Pedagogika społeczna Heleny Radlińskiej; Rozdział 33. Politechniczna szkoła pracy przemysłowej Pawła Błonskiego; Rozdział 34. Koncepcja ogólnokształcącej społecznej szkoły pracy twórczej Władysława Spasowskiego; Rozdział 35. Koncepcje Antoniego Bolesława Dobrowolskiego; Rozdział 36. Margaret Mead, Kultura i tożsamość; Rozdział 37. Jana Szczepańskiego socjologia systemów oświatowych; Cz. 2. Rozdział 1. Bogdana Nawroczyńskiego filozofia i pedagogika kultury; Rozdział 2. Podstawy pedagogiki personalistycznej w ujęciu Sergiusza Hessena; Rozdział 3. Zygmunt Mysłakowski o pedagogice ogólnej, pojęciu wychowania i kulturze współżycia; Rozdział 4. Kazimierz Sośnicki o pojęciu pedagogiki filozoficznej i o samokształceniu pedagogicznym; Rozdział 5. Pedagogika kultury w retrospekcji; Rozdział 6. Fragmenty pism Emmanuela Mouniera; Rozdział 7. Fragment z pism Jacques'a Maritaina; Rozdział 8. Fragment z książki Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei; Rozdział 9. Karol Jaspers, Co to jest egzystencjalizm?; Rozdział 10. Martin Heidegger Przeciw "humanizmowi"; Rozdział 11. Jean Paul Sartre, Wolność jako konieczny warunek działania; Rozdział 12. Simone de Beauvoir, Etyka odpowiedzialności; Rozdział 13. Encyklika papieża Piusa XI O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży; Rozdział 14. Sobór Watykański II o wychowaniu chrześcijańskim; Rozdział 15. Jan Paweł II Orędzie na XXIX Światowy Dzień Pokoju; Rozdział 16. Jan Paweł II Przekroczyć próg nadziei; Rozdział 17. Tadeusza Kotarbińskiego Medytacje o życiu godziwym; Rozdział 18. Andrzej Grzegorczyk, Dekalog po świecku przeczytany; Rozdział 19. Pedagogika Bogdana Suchodolskiego; Rozdział 20. Ireny Wojnar Sztuka jako "podręcznik życia"; Rozdział 21. Koncepcja wielostronnego kształcenia Wincentego Okonia; Rozdział 22. Metodologiczne problemy pedagogiki w ujęciu Heliodora Muszyńskiego; Rozdział 23. Aleksander Lewin o tworzeniu mikrosystemu wychowawczego; Rozdział 24. John Seiler Brubacher, Zachęta do zajmowania się filozofią wychowania; Rozdział 25. Teodor Brameld, Potrzeba przebudowy filozofii (w duchu rekonstrukcjonizmu); Rozdział 26. Paolo Freire, Henry A. Giroux, Edukacja, polityka, ideologia; Rozdział 27. Ruch społeczny "wychowanie bez porażek" Thomasa Gordona; Rozdział 28. Carla R. Rogersa koncepcja edukacji skoncentrowanej na uczniu; Rozdział 29. Pedagogika Gestalt; Rozdział 30. Ruch antypedagogiki; Rozdział 31. Hubertus von Schoenebeck; Rozdział 32. Marshall McLuhan Understanding Media: the Extension of Man; Rozdział 33. Umberto Eco Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki; Rozdział 34. Koncepcja Ivana Illicha deskolaryzacji społeczeństwa; Rozdział 35. Poszukiwanie nowych strategii oświatowych; Rozdział 36. Kontrkultura; Rozdział 37. New Age- poszukiwanie nowej wizji życia; Rozdział 38. Pedagogika dialogu; Rozdział 39. Martin Buber- fragmenty z dzieł; Rozdział 40. Wychowanie i pedagogika w perspektywie hermeneutycznej; Rozdział 41. Postmodernistyczne nurty w pedagogice współczesnej; Rozdział 42. Współczesny nurt feminologiczny; Rozdział 43. Edukacja globalna- czy ideał wychowawczy XXI wieku?; Rozdział 44. Tadeusz Lewowicki, Pedagogika a demokracja- refleksje; Rozdział 45. Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34213 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34212/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Progresywizm i jego charakterystyka; Rozdział 2: „Nowe wychowanie” jego założenia i propozycje projektów; Rozdział 3: Tradycyjne systemy dydaktyczne ich założenia i przedstawiciele; Epilog: Wpływ i znaczenie progresywizmu, „nowego wychowania” i systemów tradycyjnych na współczesną dydaktykę. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17251/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8714/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Indeks ISBN: 83-7300-694-X
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33991, 33990 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33989/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37791 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Historia wychowania; Rozdział 2: Wprowadzenie do pedagogiki; Rozdział 3: Pedagogika ogólna; Rozdział 4: Współczesne kierunki pedagogiczne; Rozdział 5: Modele wychowania; Rozdział 6: Aksjologiczne podstawy wychowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30330, 30331 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30329/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42447, 42446 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42445/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Indeks ISBN: 83-86770-45-7
Rozdział 1: Kryzys demokracji a najnowsza ewolucja ustrojów szkolnych; Rozdział 2: Idea szkoły pracy i system daltoński; Rozdział 3: Teoria wychowania Johna Deweya; Rozdział 4: Spuścizna Jerzego Kerchensteinera; Rozdział 5: Angielska tradycja wychowania; Rozdział 6: Szkolnictwo i państwo we Francji i Anglii; Rozdział 7: Włoska pedagogika idealizmu aktualistycznego; Rozdział 8: Reforma szkolna w Czechosłowacji; Rozdział 9: Polska reforma szkolna;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8711/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Indeks ISBN: 978-83-7308-934-1
Rozdział 1. Droga Marii Montessori do pedagogiki; Rozdział 2. Koncepcja wychowania w kontekście rozwoju dziecka; Rozdział 3. Wychowanie w przygotowanym otoczeniu; Rozdział 4. Wartość pedagogiki Marii Montessori; Rozdział 5. Biogram życia i działalności Marii Montessori; Rozdział 6. Literatura dotycząca pedagogiki Marii Montessori. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34033 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34032/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again