Sorting
Source
Katalog księgozbioru
(55)
Status
only on-site
(52)
available
(50)
Branch
Wypożyczalnia
(50)
Czytelnia - Magazyn
(45)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Author
Kruczek Zygmunt
(7)
Lijewski Teofil
(3)
Mikułowski Bogdan
(3)
Otok Stanisław (1932- )
(3)
Richling Andrzej
(3)
Sacha Stefan
(3)
Wyrzykowski Jerzy
(3)
Budner Waldemar
(2)
Czerny Mirosława
(2)
Domański Ryszard (1928- )
(2)
Falkowski Jan
(2)
Kostrowicki Jerzy
(2)
Makowski Jerzy
(2)
Matera Rafał
(2)
Michałków Ireneusz
(2)
Skadlarski Janusz
(2)
Wieloński Andrzej
(2)
Wrona Jerzy
(2)
Baczwarow Marin
(1)
Bański Jerzy
(1)
Blacksell Mark
(1)
Cabaj Wacław (1948- )
(1)
Dobroniak Małgorzata
(1)
Domański Ryszard
(1)
Fierla Irena
(1)
Fierla Irena (1933- )
(1)
Gołembska Elżbieta
(1)
Halbersztat Jan
(1)
Kaprowski Wiesław
(1)
Kornaś Jan
(1)
Kożuchowski Krzysztof
(1)
Lenart Witold
(1)
Makowski Jerzy (1946- )
(1)
Maryański Andrzej
(1)
Mazur Eugeniusz
(1)
Medwecka-Kornaś Anna
(1)
Michna Waldemar
(1)
Mietelski Jan
(1)
Ostaszewska Katarzyna
(1)
Rek Jadwiga
(1)
Rogacki Henryk
(1)
Rykiel Zbigniew (1949- )
(1)
Solon Jerzy
(1)
Stanley Steven M
(1)
Stasiak Andrzej
(1)
Suliborski Andrzej
(1)
Tkocz Jan (1939- )
(1)
Walaszczyk Ireneusz
(1)
Woś Alojzy
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(47)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(55)
Language
Polish
(54)
55 results Filter
Book
In basket
Indeks ISBN: 978-83-60789-05-6
1. Geografia turystyczna w strukturze nauk geograficznych; 1.1. Geografia, nauki geograficzne; 1.2. Miejsce geografii turystycznej w strukturze nauk geograficznych; 1.3. Geograficzne badania nad turystyką; 1.4. Przestrzeń turystyczna oraz osadnictwo turystyczne; 2. Podstawowe metody oceny atrakcyjności środowiska przyrodniczego i antropogenicznego dla potrzeb turystyki; 3. Elementy kartografii turystycznej; 3.1. Elementy mapy; 3.2. Pomiary i wykonywanie planu lub mapy; 3.3. Kameralne użycie map, pomiary na mapach i planach; 3.4 Posługiwanie się mapą i planem w terenie; 3.5. Mapy turystyczne; 3.6. Profil topograficzny; 3.7. Panorama jako sposób zapisu wiadomości o terenie; 3.8. Globalny system pozycyjny (GPS); 4. Opis obiektu, ośrodka i regionu turystycznego; 4.1. Podstawowe pojęcia, odrębność opisu turystycznego; 4.2. Charakterystyka obiektu turystycznego; 4.3. Charakterystyka ośrodka, regionu, makroregionu; 4.4. Podstawowe źródła wiadomości o obiekcie, Internet jako źródło informacji, wiarygodność opisu; 5. Regiony turystyczne Polski; 5.1. Podział Polski na regiony turystyczne; 5.2. Makroregion Pobrzeża Bałtyku; 5.3. Makroregion Pojezierza Pomorskiego; 5.4. Makroregion Pojezierza Mazurskiego; 5.5. Regiony środkowej Polski; 5.6. Makroregion Sudecki; 5.6. Makroregion Karpacki; 6. Makroregiony turystyczne na świecie; 6.1. Regiony turystyczne Europy, Europa - oblicze kontynentu, Regionalizacje turystyczne Europy; 6.2. Regiony turystyczne Afryki; 6.3. Regiony turystyczne Ameryki; 6.4. Regiony turystyczne Azji; 6.5. Regiony turystyczne Australii i Oceanii; 6.6. Regiony turystyczne Antarktydy; 7. Szlaki turystyczne w Polsce i na świecie; 8. Słownik podstawowych pojęć związanych z nauczaniem geografii turystycznej; 9. Lista Światowego Dziedzictwa Kultury i Nauki UNESCO; 10. Lista pomników historii; 11. 7 cudów świata antycznego; 12. 7 "nowych" cudów świata; 13. 7 cudów Polski; 14. Przykłady sygnatur na mapach turystycznych [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-381/3, P-381/1, P-129/2, P-381/2, P-381/4, P-381/5 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-129/1/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Subject
Instytut: TIR
Indeks ISBN: 83-01-14803-9 978-83-01-14803-4
1. Europa - kolebka industrializacji i integracji; 2. Rosja i inne kraje Wspólnoty Niepodległych Państw - region w trudnej transformacji; 3. Azja Południowa - "tykająca bomba" demograficzna; 4. Azja Południowo - Wschodnia - w pogoni za "tygrysami"; 5. Azja Wschodnia - polityka gospodarcza a wykorzystanie potencjału demograficznego i ekonomicznego; 6. Afryka Północna i Azja Południowo - Zachodnia; 7. Afryka na południe od Sahary - skazana na marginalizację?; 8. Ameryka Północna. Stany Zjednoczone i Kanada - wielokulturowe społeczności miejskie; 9. Meksyk, Ameryka Centralna i Region Karaibski - iluzja Nowego Świata; 10. Ameryka Południowa - ekspansja osadnictwa i gospodarki; 11. Australia i Nowa Zelandia - surowce, owce i usługi; 12. Antarktyda - lodowy tort do podziału; 13. Oceany - bariera, którą można pokonać.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23372, 23371 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23370/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Geografia atrakcji turystycznych Polski / Zygmunt Kruczek, Stefan Sacha. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Kraków : PROKSENIA, 1997. - 192 s. ; 24 cm.
Instytut: TIR
Indeks ISBN: 83-907659-2-6 83-900625-1-8 (wyd. 1)
1: Ogólna charakterystyka walorów turystycznych Polski; 2: Podział Polski na regiony turystyczne; 3: Region Bałtycki; 4: Region Pomorski; 5: Region Mazurski; 6: Region Wielkopolski; 7: Region Mazowiecki; 8: Region Niziny Śląskiej; 9: Region Małopolski; 10: Region Lubelski; 11: Region Krakowsko- Śląski; 12: Region Sudecki; 13: Region Karpacki;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 175/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: TIR
Indeks ISBN: 83-907659-2-6 83-900625-1-8 (wyd. 1)
1: Ogólna charakterystyka walorów turystycznych Polski; 2: Podział Polski na regiony turystyczne; 3: Region Bałtycki; 4: Region Pomorski; 5: Region Mazurski; 6: Region Wielkopolski; 7: Region Mazowiecki; 8: Region Niziny Śląskiej; 9: Region Małopolski; 10: Region Lubelski; 11: Region Krakowsko- Śląski; 12: Region Sudecki; 13: Region Karpacki;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29439 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TIR
Indeks ISBN: 83-915010-6-X
1. Ogólna charakterystyka walorów i atrakcji turystycznych Polski; 2. Podział Polski na regiony Turystyczne; 3. Pomorze; 4. Wielkopolska; 5. Warmia i Mazury; 6. Mazowsze i podlasie; 7. Małopolska; 8. Szlaki turystyczne w Polsce; 9. Wybrane wskaźniki turystyczne dla Polski; 10. Słownik podstawowych terminów i pojęć związanych z nauczaniem geografii turystycznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6358, 6362, 6357, 6363, 6364, 6356, 6355, 6354, 6333, 6334, 6360, 6335, 6361, 6359, 6353, 40020 (16 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6332/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polska geografia atrakcji turystycznych / Zygmunt Kruczek. - Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : PROKSENIA, 2005. - 281 s. ; 24 cm.
Instytut: TIR
Indeks ISBN: 83-915010-6-X
1. Ogólna charakterystyka walorów i atrakcji turystycznych Polski; 2. Podział Polski na regiony Turystyczne; 3. Pomorze; 4. Wielkopolska; 5. Warmia i Mazury; 6. Mazowsze i podlasie; 7. Małopolska; 8. Szlaki turystyczne w Polsce; 9. Wybrane wskaźniki turystyczne dla Polski; 10. Słownik podstawowych terminów i pojęć związanych z nauczaniem geografii turystycznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16078, 16079, 16080, 16077 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16076/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polska geografia atrakcji turystycznych / Zygmunt Kruczek. - Wyd. 7 uzup. - Kraków : PROKSENIA, 2009. - 296 s. : tab. wykr. mapy ; 24 cm.
Instytut: TIR
Indeks ISBN: 83-915010-6-X
1. Ogólna charakterystyka walorów i atrakcji turystycznych Polski; 2. Podział Polski na regiony turystyczne; 3. Pomorze; 3.1. Region Zachodniopomorski; 3.2. Region Pomorski; 3.3. Region Kujawsko-Pomorski; 4. Wielkopolska; 4.1. Region Wielkopolski; 4.2. Region Lubelski; 5. Śląsk; 5.1. Region Dolnośląski; 5.2. Region Opolski; 5.3. Region Śląski; 6. Warmia i Mazury; 6.1. Region Warmińsko-Mazurski; 7. Mazowsze i Podlasie; 7.1. Region Podlaski; 7.2. Region Mazowiecki; 7.3. Region Łódzki; 8. Małopolska; 8.1. Region Świętokrzyski; 8.2. Region lubelski; 8.3. Region Małopolski; 8.4. Region Podkarpacki; 9. Szlaki Turystyczne w Polsce; 10. Słownik podstawowych terminów i pojęć związanych z nauczaniem geografii turystycznej [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-197/3, P-197/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-197/1/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18599 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM TIR
Indeks ISBN: 83-01-13580-8 83-01-14554-4 [do wyd 1, dodr.]
Rozdział 1: Geografia rolnictwa- przedmiot, zakres i kierunki badawcze; Rozdział 2: Podstawy metodologiczne geografii rolnictwa; Rozdział 3: Uwarunkowania przyrodnicze rolnictwa; Rozdział 4: Uwarunkowania pozarolnicze rolnictwa; Rozdział 5: Cechy społeczno-włąsnościowe rolnictwa; Rozdział 6: Cechy organizacyjno-techniczne rolnictwa; Rozdział 7: Cechy produkcyjne rolnictwa; Rozdział 8: Wyżywienie ludności; Rozdział 9: Typologia rolnictwa świata; Rozdział 10: Struktura regionalna rolnictwa świata;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7937, 7936, 7938, 7935 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7934/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Geografia rolnictwa świata / Jan Falkowski, Jerzy Kostrowicki. - Wyd. 1 [dodr.]. - 2005. - 515, [1] s., [6] s. fot. kolor. : mapy, rys., wykr.
Instytut: ZIM TIR
Indeks ISBN: 83-01-13580-8 83-01-14554-4 [do wyd 1, dodr.]
Rozdział 1: Geografia rolnictwa- przedmiot, zakres i kierunki badawcze; Rozdział 2: Podstawy metodologiczne geografii rolnictwa; Rozdział 3: Uwarunkowania przyrodnicze rolnictwa; Rozdział 4: Uwarunkowania pozarolnicze rolnictwa; Rozdział 5: Cechy społeczno-włąsnościowe rolnictwa; Rozdział 6: Cechy organizacyjno-techniczne rolnictwa; Rozdział 7: Cechy produkcyjne rolnictwa; Rozdział 8: Wyżywienie ludności; Rozdział 9: Typologia rolnictwa świata; Rozdział 10: Struktura regionalna rolnictwa świata;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21118, 21120, 21119, 21117 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21116/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarys geografii ekonomicznej / Ireneusz Michałków. - Warszawa : Dialog, 2001. - 288, [1] s. : il., mapy ; 24 cm.
Indeks ISBN: 83-88238-39-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 38129 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: TIR
Indeks ISBN: 83-7241-257-X
1. Ogólne wiadomości o turystyce; 2. Turystyczne regiony Polski; 3. Charakterystyka turystyczna niektórych krajów Europy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9249 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9248/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Subject
Indeks ISBN: 83-915010-3-5
1. Ogólna charakterystyka warunków rozwoju turystyki w Europie; 2. Regiony turystyczne Europy; 3. Region środkowoeuropejski; 4. Region wschodnioeuropejski; 5. Region czarnomorski; 6. Region adriatycki; 7. Region śródziemnomorski; 8. Region pirenejski; 9. Region alpejski; 10. Region zachodnioeuropejski; 11. Region Wysp Brytyjskich; 12. Region północnoeuropejski; 13. Lista Światowego Dziedzictwa Kultury (Europa) w 2002 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29435/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy Wrona. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 463 s. : il., mapy, wykr. ; 24 cm.
Author
Instytut: TiR
Indeks ISBN: 83-208-1600-9
1. Geografia ekonomiczna jako nauka: Jadwiga Rek, Jerzy Wrona; 2. Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka: Stanisława Klima; 3. Mapa polityczno - gospodarcza świata: Jerzy Wrona; 4. Ludność: Jadwiga Rek, Jerzy Wrona; 5. Osadnictwo: Bogusław Luchter; 6. Gospodarka rolno- żywnościowa: Jerzy Wrona; 7. Przemysł: Bogusław Luchter, Jadwiga Rek ; 8. Komunikacja; 9. Turystyka: Jerzy Wrona; 10. Handel międzynarodowy: Bogusław Luchter.[JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47071, 47072, 47070, 19558, 19559, 47073, 18600, 17366, 19557, 47069, 19561, 17365, 19560 (13 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17364/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TIR
Indeks ISBN: 83-208-1133-3 83-208-1380-8 (Wyd. 4)
Cz. 1. Geografia turystyki; Cz. 2. Walory turystyczne Polski; Cz. 3. Zagospodarowanie turystyczne Polski; Cz. 4. Ruch turystyczny; Cz. 5. Gospodarcze aspekty turystyki w Polsce; Cz. 6. Regiony turystyczne. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 168, 147, 3393, 3391, 167, 169, 3390, 3392, 146 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 145/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Geografia turystyki Polski / Teofil Lijewski, Bogdan Mikułowski, Jerzy Wyrzykowski. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 378, [2] s., [1] k. tabl. złoż. luz. : il., mapy kolor. ; 24 cm.
Instytut: TIR
Indeks ISBN: 83-208-1133-3 83-208-1380-8 (Wyd. 4)
Cz. 1. Geografia turystyki; Cz. 2. Walory turystyczne Polski; Cz. 3. Zagospodarowanie turystyczne Polski; Cz. 4. Ruch turystyczny; Cz. 5. Gospodarcze aspekty turystyki w Polsce; Cz. 6. Regiony turystyczne. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19331, 19327, 19326, 19330, 19325, 16136, 11933, 16135, 19328, 16134, 19332, 19334, 16137, 19333, 19329, 16133 (16 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11932/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TIR
Indeks ISBN: 83-208-1133-3 83-208-1380-8 (Wyd. 4)
Cz. 1. Geografia turystyki; Cz. 2. Walory turystyczne Polski; Cz. 3. Zagospodarowanie turystyczne Polski; Cz. 4. Ruch turystyczny; Cz. 5. Gospodarcze aspekty turystyki w Polsce; Cz. 6. Regiony turystyczne. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-124/2, P-124/3 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-124/1/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Author
Indeks ISBN: 83-208-1628-9 9788320816280
Rozdział 1: Procesy integracyjne w Europie; Rozdział 2: Dynamika i struktura gospodarki; Rozdział 3: Przyrodnicze uwarunkowania działalności gospodarczej; Rozdział 4: Ludność; Rozdział 5: Rolnictwo i rybołówstwo; Rozdział 6: Przemysł; Rozdział 7: Turystyka; Rozdział 8: Infrastruktura transportowa; Rozdział 9: Handel zagraniczny; Rozdział 10: Regiony ekonomiczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27357, 24453, 24452, 27356, 27358 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24451/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46964 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 46963/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zasady geografii społeczno - ekonomicznej / Ryszard Domański. - Wyd. 4, uaktual. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 244 [2] s. ; 24 cm.
Instytut: TIR
Indeks ISBN: 83-01-12595-0
Rozdział 1: Istota geografii społeczno- ekonomicznej; Rozdział 2: Ludność; Rozdział 3: Gospodarka: perspektywa geograficzna; Rozdział 4: System: Społeczeństwo- śrpdowisko przyrodnicze; Rozdział 5: Przestrzenna struktura gospodarki i społeczeństwa; Rozdział 6: Procesy społeczno- gospodarcze w przestrzeni geograficznej; Rozdział 7: Regionalne nierówności; Rozdział 8:Metody i modele; Rozdział 9: Praktyczne zastosowanie geografii społeczno- ekonomicznej; Rozdział 10: Wybrane problemy wspólczesnej geografii ekonomicznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 438, 437 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 436/XXVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again