Sortowanie
Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(16)
Dostępność
tylko na miejscu
(16)
dostępne
(12)
Placówka
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Autor
Chacuk Andrzej
(1)
Cichoń Czesław
(1)
Fortuna Zenon
(1)
Kiciak Przemysław
(1)
Krupka Jerzy
(1)
Macukow Bohdan
(1)
Marlewski Adam
(1)
Matyka Maciej
(1)
Miedziarek Monika
(1)
Morawski Roman Zdzisław
(1)
Opalski Leszek J
(1)
Orłowski Arkadiusz
(1)
Palczewski Andrzej
(1)
Pang Tao
(1)
Piernik Agnieszka (1967- )
(1)
Pindor Maciej
(1)
Rosłoniec Stanisław
(1)
Smoluk Antoni
(1)
Starzak Maciej
(1)
Stępień Sławomir (nauki techniczne)
(1)
Szymkiewicz Romuald
(1)
Uściłowska Anita
(1)
Wit Maria
(1)
Wąsowski Janusz
(1)
Zarzycki Roman
(1)
Łukaszewski Mirosław
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Kraj wydania
Polska
(16)
Język
polski
(15)
16 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Indeks ISBN: 83-7242-410-1 978-83-7242-410-5
1. Rozwiązywanie równań nieliniowych z jedną niewiadomą; 2. Rozwiązywanie układów równań liniowych; 3. Metody iteracyjne rozwiązywania układów równań liniowych; 4. Interpolacja; 5. Zadania aproksymacji funkcji; 6. Numeryczne obliczanie całki oznaczonej; 7. Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych rzędu pierwszego. Zadania początkowe; 8. Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych rzędu drugiego; 9. Równania różniczkowe cząstkowe rzędu drugiego; 10. Stabilność schematów numerycznych w odniesieniu do równania typu przewodnictwa cieplnego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 31741, 31740 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 31739/IV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: IS
Indeks ISBN: 83-204-3075-5
1. Wstępne uwagi o obliczeniach numerycznych; 2. Interpolacja; 3. Aproksymacja; 4.Przybliżone rozwiązywanie równań nieliniowych i ich układów; 5. Całkowanie numeryczne; 6. Rozwiązywanie układów algebraicznych równań liniowych; 7. Obliczanie wartości własnych i wektorów własnych macierzy; 8. Metody rozwiązywania zagadnień początkowych dla równań różniczkowych zwyczajnych; 9. Metody rozwiązywania zagadnień brzegowych dla równań różniczkowych cząstkowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 18447, 18444, 18446, 18445 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18443/XXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Indeks ISBN: 978-83-89795-46-5
Rozdział 1. Liczby dziesiętne i binarne. Zapis stałopozycyjny; Rozdział 2. Zapis zmiennopozycyjny; Rozdział 3. Ogólnie o znajdowaniu zera równania algebraicznego; Rozdział 4. Metoda leonardowa; Rozdział 5. Metoda stycznych; Rozdział 6. Metoda punktu stałego; Rozdział 7. Uwarunkowanie układu równań algebraicznych liniowych; Rozdział 8. Iteracyjne rozwiązywanie układu równań algebraicznych liniowych; Rozdział 9. Metoda Newtona dla układu równań algebraicznych nieliniowych; Rozdział 10. Kolokacja stevinowska; Rozdział 11. Kolokacja Lagrange'a; Rozdział 12. Kolokacja Newtona; Rozdział 13. Interpolacja trygonometryczna; Rozdział 14. Aproksymacja średniokwadratowa punktowa; Rozdział 15. Aproksymacja średniokwadratowa funkcyjna; Rozdział 16. Wiadomości ogólne o kwadraturach; Rozdział 17. Wzory proste Newtona-Cotesa; Rozdział 18. Wzór trapezów i metoda Romberga; Rozdział 19. Wzór parabol i kwadratura adaptacyjna Simpsona; Rozdział 20. Kwadratury typu Gaussa; Rozdział 21. Schemat Eulera; Rozdział 22. Metody Rungego-Kutty; Rozdział 23. Metoda strzałów; Rozdział 24. Metoda różnic dzielonych; Rozdział 25. Metody residualne dla BV ODE2. [M]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 31181/IV/AE czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Indeks ISBN: 978-83-7207-743-1
Rozdział 1: Metody numerycznego rozwiązywania układów równań liniowych; Rozdział 2: Metody numerycznego rozwiązywania pojedynczych równań nieliniowych; Rozdział 3: Metody numerycznego rozwiązywania układów równań nieliniowych; Rozdział 4: Metody interpolacji i aproksymacji funkcji jednej zmiennej; Rozdział 5: Całkowanie funkcji jednej i dwóch zmiennych metodami numerycznymi; Rozdział 6: Metody numerycznego obliczania pochodnych funkcji jednej i dwóch zmiennych; Rozdział 7: Metody numerycznego rozwiązywania nieliniowego rozwiązywania nieliniowych równań różniczkowych; Rozdział 8: Przykłady zastosowania metody różnic skończonych do rozwiązywania wewnętrznego, brzegowego zagadnienia laplace`a.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-555/2, 31687, 31688, P-555/1 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 31686/IV/AE czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
Indeks ISBN: 83-7011-603-5
Rozdział 1: Arytmetyka wielkości przybliżonych; Rozdział 2: Przestrzenie liniowe i równania; Rozdział 3: Teoria interpolacji; Rozdział 4: Kwadratury; Rozdział 5: Ciągi, szeregi, zasada Banacha i równania; Rozdział 6: Zadania z metod numerycznych; Rozdział 7: Zadania ćwiczeniowe z matematyki; Rozdział 8: Przykładowe rozwiązania i uzupełnienia;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14350, 14349 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14348/XXI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Wprowadzenie; 2. Podstawowe metody analizy dokładności algorytmów numerycznych; 3. Elementy analizy algorytmów iteracyjnych; 4. Rozwiązywanie liniowych równań algebraicznych; 5. Rozwiązywanie nieliniowych równań algebraicznych; 6. Interpolacja i aproksymacja funkcji; 7. Całkowanie i różniczkowanie funkcji; 8. Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych; 9. Symulacja statystyczna.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29862, 29861 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 29860/IV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-850/1/XXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: IS
Indeks ISBN: 83-204-2921-8
1. Pojęcia podstawowe; 2. Schematy rozwiązań; 3. Istnienie rozwiązań; 4. Równania liniowe skaralne; 5. Zbieżność schematów różnicowych; 6. Układy równań liniowych; 7. Stabilność rozwiązań; 8. Stabilność absolutna i sztywność; 9. Punkty krytyczne układów autonomicznych; 10. Od punktów krytycznych do chaosu; 11. Zastosowanie równań różniczkowych w teorii obeodów elektrycznych; 12. Modele różniczkowe w biologii; 13. Modele różniczkowe w ekonomii; 14. Informacje uzupełniające; 15. Wprowadzenie do systemu Maple V;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 18042, 18036, 18035, 18043, 18039, 18040, 18041, 18037, 18038 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18034/XXI czyt. (1 egz.)
Książka
CD
W koszyku
1. Krzywe Béziera; 2. Wymierne krzywe Béziera; 3. Trójkątne płaty Béziera; 4. Tensorowe płaty Béziera; 5. Krzywe B-sklejane; 6. Powierzchnie B-sklejane; 7. Krzywe i powierzchnie w reprezentacji Hermite'a; 8. Ciągłość geometryczna krzywych; 9. Ciągłość geometryczna powierzchni; A. Przegląd podstawowych pojęć algebry liniowej; B. Działania na wielomianach w bazie Bernsteina; C. Elementy geometrii różniczkowej; D. Różnice dzielone; E. Metody numeryczne; F. Wizualizacja kształtu powierzchni [JR]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-166/3, P-166/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-166/1/IV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Indeks ISBN: 978-83-231-2279-1
Rozdział 1. Przygotowanie danych do analiz; Rozdział 2. Różnorodność; Rozdział 3. Klasyfikacja; Rozdział 4. Ordynacja; Rozdział 5. Podsumowanie wyników analiz. [M]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34132 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34131/XX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Indeks ISBN: 978-83-7348-173-2
1. Rozwiązywanie układów algebraicznych równań liniowych; 1.1. Dokładne metody rozwiązywania układów równań liniowych; 1.2. Metody iteracyjne rozwiązywania układów równań liniowych; 1.3. Uwagi o układach równań liniowych; 2. Rozwiązywanie przybliżone równań nieliniowych; 2.1. Metoda połowienia (bisekcji); 2.2. Metoda interpolacji liniowej (siecznych); 2.3. Metoda interakcji prostej; 2.4. Metoda Newtona (stycznych); 2.5. Metody kombinowane; 2.6. Rozwiązywanie układów równań liniowych; 3. Interpolacja i aproksymacja funkcji; 3.1. Wielomiany interpolacyjne; 3.2. wielomian interpolacyjny Lagrenge'a; 3.3. Interpolacja funkcjami sklejanymi; 3.4. Aproksymacja funkcji za pomocą wielomianów; 3.5. Porównanie układów równań nieliniowych; 4. Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych; 4.1. Numeryczne rozwiązywanie zagadnień początkowych; 4.2. Numeryczne rozwiązywanie zagadnień brzegowych dla układów równań różniczkowych zwyczajnych; 5. Równania różniczkowe o pochodnych cząstkowych; 5.1. Przykłady równań w inżynierii wodnej; 5.2. Klasyfikacja równań różniczkowych cząstkowych i poprawne formułowanie problemu ich rozwiązania; 5.3. Metoda różnic skończonych; 5.4. Metoda elementów skończonych; 5.5. Elementy teorii numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych; 6. Algorytmy rozwiązywania równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych metodą elementów skończonych; 6.1. Rozwiązywanie jednowymiarowego równania filtracji nieustalonej; 6.2. Rozwiązywanie układu równań de Saint-Venanta; 6.3. Rozwiązywanie jednowymiarowego równania adwekcji-dyfuzji; 6.4. Rozwiązywanie dwuwymiarowego równania filtracji nieustalonej; 6.5. Rozwiązywanie dwuwymiarowego równania filtracji ustalonej pod ciśnieniem; 6.6. Rozwiązywanie układu równań uderzenia hydraulicznego metodą charakterystyk z zastosowaniem metody różnic skończonych; 7. Algorytmy rozwiązania równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych metodą elementów skończonych; 7.1. Rozwiązywanie jednowymiarowego równania adwekcji-dyfuzji; 7.2. Rozwiązywanie dwuwymiarowego równania filtracji ustalonej pod ciśnieniem; 7.3. Rozwiązywanie dwuwymiarowego równania filtracji nieustalonej ze swobodnym zwierciadłem [JR]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-189/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-189/1/XXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Wstęp; Rozdział 2: Równania bilansowe płynu. Równania konstytutywne procesów transportowych; Rozdział 3: Fizyczne wnikanie i przenikanie masy; Rozdział 4: Kinetyka adsorpcji z równoczesną reakcją w fazie ciekłej; Rozdział 5: Desorpcja; Rozdział 6: Podstawy obliczeń adsorbentów; Rozdział 7: Kolumny wypełnione; Rozdział 8: Kolumny półkowe; Rozdział 9: Adsorbenty natryskowe; Rozdział 10: Adsorbery barbotażowe; Rozdział 11: Absorbery mechaniczne; Rozdział 12: Zakończenie. [g]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1385/XXIII czyt. (1 egz.)
Książka
CD
W koszyku
Symulacje komputerowe w fizyce / Maciej Matyka. - Gliwice : Helion, 2002. - 194 s. : il. ; 24 cm + CD.
Indeks ISBN: 83-7197-713-1
1. Schematy różnicowe rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych; 1.1. Równanie różniczkowe zwyczajne i różnice skończone; 1.2. Równanie różniczkowe zwyczajne i rachunek całkowity; 1.3. Dokładniejsze metody wyznaczania rozwiązań równań różniczkowych; 1.4. Zestawienie poznanych schematów rozwiązania; 1.5. Podsumowanie; 2. Dynamika według sir Isaaca Newtona; 2.1. Rachunek wektorowy; 2.2. Zasady dynamiki Newtona; 2.3. Model fizyczny dynamiki układów punktów materialnych; 2.4. Punkt materialny; 2.5. Kolizje; 2.6. Oddziaływania między punktami materialnymi; 2.7. Konstruowanie obiektów złożonych; 2.8. Podsumowanie; 3. Rozwiązywanie numeryczne równania falowego; 3.1. Co to jest fala?; 3.2. Klasyczne równanie falowe; 3.3. Równanie falowe w jednym wymiarze; 3.4. Równanie falowe w dwóch i więcej wymiarach przestrzennych; 3.5. Podsumowanie; 4. Symulacje cieczy nieściśliwej; 4.1. Równanie Naviera-Stokesa dla cieczy nieściśliwej; 4.2. Rozwiązywanie uproszczone równań NS; 4.3. Pełne rozwiązanie równań NS dla cieczy nieściśliwej; 4.4. Podsumowanie; 5. Równanie Schrödingera; 5.1. Funkcja falowa - wektor stanu układu kwantowego; 5.2. Ewolucja w czasie stanu układu kwantowego; 5.3. Dyskretna postać operatora ewolucji w czasie; 5.4. Schemat rozwiązania różniczkowego; 5.5. Stan początkowy układu; 5.6. Implementacja; 5.7. Rezultaty; 5.8. Podsumowanie [JR]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-170/2, P-170/3 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-170/1/IV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Podstawowe metody numeryczne; Rozdział 2: Równania różniczkowe zwyczajne; Rozdział 3: Metody numeryczne dla macierzy; Rozdział 4: Analiza widmowa i kwadratury Gaussa; Rozdział 5: Równania różniczkowe cząstkowe; Rozdział 6: Symulacje dynamiki molekularnej; Rozdział 7: Modelowanie układów ciągłyc; Rozdział 8: Symulacje Mont Carlo; Rozdział 9: Numeryczna renormalizacja; Rozdział 10: Obliczenia symboliczne; Rozdział 11: Obliczenia wysokiej wydajności;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 7819, 7820, 7821, 7818 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 7817/XXII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37285/XXI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Wstęp; Rozdział 2: Pewne pojęcia i definicje z analizy funkcjonalnej; Rozdział 3: Wariacyjne sformułowanie problemów brzegowych; Rozdział 4: Metody wariacyjne rozwiązań przyblizonych; Rozdział 5: Metoda elementów skończonych; Rozdział 6: Metoda elementów brzegowych; Rozdział 7: Metody bezsiatkowe - metody różnic skończonych; Rozdział 8: Metody bezsiatkowe - zagadnienia zaawansowane; 399-403
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26940, 26941 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26939/XXX czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej