Sortowanie
Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(13)
Dostępność
tylko na miejscu
(13)
dostępne
(9)
Placówka
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(13)
Autor
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
(2)
Jethon Zbigniew (1929- )
(2)
Toczek-Werner Sylwia
(2)
Zatoń Marek
(2)
Biernat Janusz
(1)
Cholewa Jarosław
(1)
Chudoba Tadeusz (1932-2010)
(1)
Drabik Józef (1939- )
(1)
Jędrzejczyk Irena
(1)
Kosiewicz Jerzy
(1)
Krawczyk Zbigniew
(1)
Kuśka Antoni
(1)
Malewski Krzysztof
(1)
Mynarski Władysław
(1)
Perechuda Kazimierz
(1)
Piłat Krzysztof
(1)
Rosławski Adam
(1)
Łazowski Jan
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(4)
Kraj wydania
Polska
(13)
Język
polski
(13)
13 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Zarządzanie przestrzenią marketingową organizacji sportowej; Rozdział 2: Marketing w ujęciu procesowym; Rozdział 3: Radarowe modele produktów i usług sportowo-rekreacyjnych oraz potrzeb i oczekiwań klientów klubów sportowych; Rozdział 4: Marketing internetowy w sporcie, rekreacji i turystyce; Rozdział 5: Menedżer w organizacji sportowej; Rozdział 6: Sponsoring w firmach sportowych; Rozdział 7: Estetyka relamy w przestrzeni sportowej; Rozdział 8: Zarządzanie marketingowe sportową organizacją fraktalną; Rozdział 9: Koncepcja marketingu personalnego w organizacjach sporotwych; Rozdział 10: Marketing partnerski w przestrzeni sportu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 25472, 25471 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 25470/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wybrane elementy turystyki kajakowej / Jarosław Cholewa. - Katowice : Wydawnictwo AWF, 2004. - 127 s. : rys. (w tym kolor.), tab. ; 24 cm.
Instytut: TIR
Indeks ISBN: 83-87478-71-7
1. Kajakarstwo jako forma rekreacji i turystyki; 2. Pływajmy bezpiecznie; 3. Podstawowe zagadnienia metodyki kajakarstwa; 4. Organizacje spływy kajakowego; 5. Słowniczek terminów kajakowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 21328, 21334, 21327, 21331, 21330, 21332, 21329, 21335, 21333 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 21326/XXVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Wprowadzenie do teorii turystyki / Tadeusz Chudoba. - Warszawa : Wydawnictwo AWF, 1998. - 112 stron, [2] karty tablic złożonych ; 23 cm.
(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; nr 73)
Forma i typ
Przynależność kulturowa
Temat
Indeks ISBN: 83-87210-21-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 66642 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Temat
Instytut: TIR
Indeks ISBN: 83-87478-65-2
Rozdział 1: Turystyka w procesie globalizacji i integracji europejskiej; Rozdział 2: Jakość produktu turystycznego i jego promocja w Polsce i na Świecie; Rozdział 3: Proekologiczna orientacja w turystyce jako tendencja ogólnoświatowa; Rozdział 4: Walory turystyczne Polski jako podstawa atrakcyjności turystycznej w skali ponad narodowej; Rozdział 5: Metody w badaniach turystyki;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19724, 19726, 19723, 19725 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19722/XXVIII czyt. (1 egz.)
Artykuł
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 66656 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Indeks ISBN: 83-87478-74-1
A. Wykłady; 1. Ekologia jako nauka; 2. Ekologia człowieka; 3. Ochrona środowiska i ochrona przyrody w Polsce; 4. Zrównoważony rozwój; B. Przewodnik do ćwiczeń; 1. Człowiek w środowisku przyrodniczym; 2. Gleba jako element środowiska przyrodniczego; 3. Woda jako środowisko życia; 4. Atmosfera jako składnik środowiska naturalnego; 5. Klimat; 6. Wpływ warunków meteorologicznych na organizm człowieka; 7. Biorytmika ustroju; 8. Ekologia krajobrazu; 9. Przydatność środowiska przyrodniczego człowieka dla potrzeb rekreacji; 10. Środowisko przyrodnicze Polski; 11. Zajęcia terenowe z ekologii.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 25342, 25341 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 25340/XX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: P
Indeks ISBN: 83-87389-96-X
1. Zagadnienia ogólne; 2. Aktynoterapia; 3. Termoterapia; 4. Elektroterapia; 5. Leczenie energią mechaniczną; 6. Przykłady obliczania dawek.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 25651, 25652 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 25650/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: P
Indeks ISBN: 83-87389-67-6
1. Starzenie się i najczęstsze choroby osób w podeszłym wieku; 2. Odmienności rehabilitacji starych ludzi; 3. Układ krążenia; 4. Układ oddechowy; 5. Układ nerwowy; 6. Narząd ruchu; 7. Choroby przemiany materii.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 25463, 25466, 25464, 25465 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 25462/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Podstawy rekreacji i turystyki / Sylwia Toczek-Werner. - Wyd. 3. - Wrocław : Wydawnictwo AWF, 2002. - 150 s. : il. ; 24 cm.
Instytut: TiR
Indeks ISBN: 83-87389-89-7
1. Rola przedmiotu "podstawy rekreacji i turystyki" w edukacji wyższej w zakresie wychowania fizycznego; 2. Podstawowe pojęcia; 3. Znaczenie rekreacji ruchowej i turystyki w życiu współczesnego człowieka; 4. Podstawowe formy i metody stosowane w rekreacji ruchowej; 5. Animator rekreacji i turystyki; 6. Podstawowe formy turystyki; 7. Zasady organizacji imprez turystyki krajoznawczej; 8. Zasady organizacji imprez turystyki kwalifikowanej; 9. Organizacyjno-prawne podstayw działalności w zakresie rekreacji ruchowej w szkole podstawowej; 10. Główne obszary i miejscowości krajoznawcze Polski; 11. Główne atrakcje przyrodnicze i kulturowe Dolnego Śląska; 12. Ochrona przyrody i krajobrazu w Polsce;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15857, 15855, 15853, 15860, 15866, 15869, 15870, 15867, 15863, 15862, 15865, 15868, 15864, 15852, 15859, 15854, 15858, 15856, 15861 (19 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15851/XXVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1.Znaczenie terminów rekreacja i turystyka; 2. Rekreacja i turystyka w cyklu życia człowieka; 3. Rekreacja i turystyka w działalności współczesnej szkoły; 4. Podstawowe pojęcia z dziedziny rekreacji; 5. Podstawowe pojęcie z dziedziny turystyki; 6. Podstawowe formy, metody i środki rekreacji; 7. Podstawowe formy turystyki; 8. Podstawowe czynniki rozwoju rekreacji i turystyki; 9. Rekreacyjny trening zdrowotny; 10. Imprezy rekreacyjne - zasady organizacji i obsługi; 11. Imprezy turystyki krajoznawczej - zasady organizacji i obsługi; 12. Imprezy turystyki specjalistycznej; 13. Główne obszary i miejscowości krajoznawcze Polski w świetle planu kierunkowego zagospodarowania turystycznego; 14. Główne atrakcje turystyczne Dolnego Śląska; 15. Ochrona przyrody i krajobrazu w Polsce; 16. Organizacja rekreacji i turystyki w Polsce; 17. Wizerunek pracownika rekreacji i turystyki; 18. Podstawowe akty prawne obowiązujące w rekreacji i turystyce;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 17844, 17837, 17845, 17840, 17841, 17842, 17843, 17839, 17838 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17836 /XXVIII czyt (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19191/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19190/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 36085 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 36084/XXVIII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej