Sortowanie
Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(14)
Dostępność
tylko na miejscu
(14)
dostępne
(13)
Placówka
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia - Magazyn
(12)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Autor
Mruk Henryk
(3)
Budzinowski Roman
(1)
Dubisz Jacek
(1)
Gospodarowicz Andrzej
(1)
Huzar Zbigniew
(1)
Jarmołowicz Wacław
(1)
Kobusiewicz Barbara
(1)
Kornak Aleksander Stefan
(1)
Krasiński Zdzisław
(1)
Olejniczak Zbigniew
(1)
Patryas Wojciech
(1)
Szeremeta Ryszard
(1)
Wiśniewski Zenon
(1)
Zimniewicz Kazimierz
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(14)
Kraj wydania
Polska
(14)
Język
polski
(14)
14 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zarządzanie marką / Henryk Mruk. - Poznań : Wydawnictwo Forum Naukowe, 2002. - 179, [3] s. : tab., wykr. ; 21 cm.
Autor
Instytut: ZiM
Indeks ISBN: 83-88544-96-9
Rozdział 1: Marka i jej miejsce w marketingu; Rozdział 2: Uwarunkowania zarządzania marką; Rozdział 3: Marka pośrednika; Rozdział 4: Marka na różnych rynkach; Rozdział 5: Metody wyceny marki; Rozdział 6: Skuteczność promowania marki w Internecie w świetle badań.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17980/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Biografia naukowa prof. dra hab. Wiktora Pawlaka; 2. Kwoty na produkcję skrobi ziemniaczanej - wybrane zagadnienia; 3. Podstawowe cechy współczesnej administracji rolnictwa; 4. Ochrona zdrowia publicznego w świetle postanowień TWE dotyczących handlu rolnego; 5. Zrzeszanie się rolników w związkach zawodowych w świetle międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych; 6. Wokół produktów rolnych jako podstawowej kategorii pojęciowej prawa rolnego; 7. Problem rodzinnego prawa pierwokupu w ustawodawstwie szwajcarskim i polskim; 8. Prawna organizacja rynku cukru w świetle proponowanej zmiany Wspólnej Polityki Rolnej; 9. Rolnicza własność zespolona; 10. Wdrażanie sieci Natura 2000 w Polsce - aspekty prawne; 11. Z rozważań nad pojęciem wypadku przy pracy rolniczej; 12. Z problematyki prawnej ochrony trwałości dzierżawy gruntów rolnych; 13. Geneza i funkcje rolniczych dopłat bezpośrednich w ustawodawstwie wspólnotowym; 14. Analiza wariantów w procedurze oceny oddziaływania na środowisko i dokumentacji finansowo - ekonomicznej (studium wykonalności) projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej; 15. Prawo socjalne a przemiany strukturalne w rolnictwie; 16. Niektóre aspekty ochrony środowiska przy eksploatacji kopalin;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16670, 16669 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16668/XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
Indeks ISBN: 83-88544-52-7
Rozdział 1: Rynek finansowy-specyfika i organizacja; Rozdział 2: Instrumenty finansowe; Rozdział 3: Metody wyceny wartości firm, projektów, aktywów i nieruchomości; Rozdział 5: Zarządzanie ryzykiem bankowym; Rozdział 6: Optymalizacja portfeli inwestycyjnych; Rozdział 7: Zmienność cen finansowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16657, 16658 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16656/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
Indeks ISBN: 83-88544-28-4
1. Warunki funkcjonowania systemów bankowych Unii Europejskiej; 2. Europejski Bank Centralny; 3. Przegląd systemów w wybranych krajach UE; 4. Charakterystyka wybranych obszarów i form bankowości w UE;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16645, 16646 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16644/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Elementy informatyki / Zbigniew Huzar. - Poznań : Forum Naukowe; Wrocław: Passat - Paweł Pietrzyk, 2004. - 160 [1] s. : rys., wykr. ; 21 cm.
Temat
Instytut: IS
Indeks ISBN: 83-88544-08-X
Rozdział 1: Czym jest informatyka? Rozdział 2: Algorytm, komputer, język programowaia; Rozdział 3: Podstawowe informacje o komputerze osobistym; Rozdział 4: System plików; Rozdział 5: Interfejs komunikacyjny; Rozdział 6: Sieci komputerowe; Rozdział 7: Podstawowe zasady pracy w sieci komputerowej; Rozdział 8: Bazy danych; Rozdział 9: Zastosowanie informatyki w gospodarce; Rozdział 10: Przedsięwziecia informatyczne;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16652, 16651 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16650/IV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Podstawy zarządzania / Kazimierz Zimniewicz. - Poznań : Forum Naukowe; Wrocław: Passat - Paweł Pietrzyk, 2001. - 137 s. : rys., wykr. ; 21 cm.
Temat
Instytut: ZiM
Indeks ISBN: 83-88544-41-1
Rozdział 1: Od prehistorii do współczesności; Rozdział 2: Organizacja i zarządzanie jako dyscyplina naukowa; Rozdział 3: Zarządzanie; Rozdział 4: Organizacja jako konstrukcja dla zarządzania; Rozdział 5: Planowanie i proces kontroli; Rozdział 6: Organizacja nieformalna; Rozdział 7: Motywacja; Rozdział 8: Style kierowania; Rozdział 9: Komunikacja w organizacji; Rozdział 10: Decydowanie; Rozdział 11: Rozwój organizacji i zarządzania zmianami; Rozdział 12: Konflikt w organizacji;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16667, 16666 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16665/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Informacja i komunikowanie się warunkami promocji; Rozdział 2: Elementy strategii zbytu; Rozdział 3: Cena w turystyce; Rozdział 4: Instrumenty samodzielnej działalności promocyjnej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16676, 16675 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16674/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Temat
Instytut: P
Indeks ISBN: 83-88544-95-0
1. Geneza i trwanie uzdrowisk; 2. Kto przede wszystkim korzysta z uzdrowisk; 3. Szczegółowe dane o kuracjuszach; 4. Bogactwo produktów uzdrowiskowych; 5. Produkty naturalne w uzdrowiskach; 6. Substancja mieszkalna decyduje o samopoczuciu 7. Czy warto tworzyć kategorie sanatoriów;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16673, 16672 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16671/XXVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Indeks ISBN: 83-88544-76-4
1. Nazwy; 2. Funktory; 3. Zdania; 4. Prawa logiki; 5. Definicje; 6. Zbiory i relacje;7. Normy; 8. Przepisy prawne; 9. Akty normatywne; 10. Wykładnia prawa;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16655, 16654 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16653/V czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Elementy deregulacji rynku pracy; 2. Regulacja rynku pracy w krajach Unii Europejskiej; 3. Regulacja rynku pracy w Wielkiej Brytanii i Republice Federalnej Niemiec; 4. Układy zbiorowe i zatrudnienie; 5. Elastyczność czasu pracy; 6. Ochrona stosunku pracy;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16649, 16648 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16647/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Monografie - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
Temat
Indeks ISBN: 978-83-61053-08-8 (Wydaw. Forum Naukowe)
Rozdział 1: Funkcjonowanie rynku pracy w świetle współczesnych doktryn ekonomicznych: Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec; Rozdział 2: Polityka makroekonomiczna wobec bezrobocia równowagi i nierównowagi: Wacław Jarmołowicz, Beata Woźniak; Rozdział 3: Bezrobocie równowagi i nierównowagi w Polsce w latach 1992-2003: Beata Woźniak; Rozdział 4: Polityka zatrudniania a polityka rynku pracy- aspekty teoretyczne i realizacyjne: Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska; Rozdział 5: Kształtowanie się jednolitego rynku pracy Unii Europejskiej oraz wyjazdy zarobkowe Polaków: Magdalena Knapińska; Rozdział 6: Cudzoziemcy na polskim rynku pracy - wielkość i struktura zatrudnienia: Arletta Strużyna; Rozdział 7: Praca i płaca kobiet na polskim i unijnym rynku pracy: Wacław Jarmołowicz; Barbara Kalinowska; Rozdział 8: Menedżerowie na polskim i wielkopolskim rynku pracy - studium socjoekonomiczne: Wacław Jarmołowicz, Marcin Kościński; Rozdział 9: Działanie bankowego rynku pracy w Polsce na przełomie XX i XXI wieku: Adam Baszyński; Rozdział 10: Wybrane instytucje rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej: Katarzyna Cieślińska, Anna Stawna- Dudniczek. [g]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33654, 34189, 34188 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33653/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Indeks ISBN: 83-88544-68-3 (FN)
1. Źródła finansowania i inwestycji przedsiebiorstwa; 2. Analiza finansowa i podatki;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 27619, 27618 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 27617/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Monografie - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
Autor
Indeks ISBN: 978-83-61053-12-5 (Wydaw. Forum Naukowe)
Część 1: Marketing; 1. Henryk Mruk: Ewolucja koncepcji marketingu - od praktyki do teorii; 2. Henryk Mruk: Wartość dla klienta a kształtowanie działań marketingowych; 3. Henryk Mruk: Strategie wojenne w marketingu; 4. Henryk Mruk: Neuromarketing źródłem wyższej skuteczności działań przedsiębiorstwa; 5. Lilianna Nowak: Marketing sensoryczny; 6. Lilianna Nowak: E-marketing; 7. Renata Nestorowicz: Ekomarketing; 8. Zygmunt Waśkowski: Marketing sportowy jako szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw; Część 2: Przedsiębiorstwo; 1. Tomasz Kopczyński: Współczesne tendencje w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi; 2. Tomasz Kopczyński: Znaczenie innowacyjnych koncepcji zarządzania dla funkcjonowania przedsiębiorstw; 3. Henryk Mruk: Przywództwo czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa; 4. Maciej Koczerga: Zasady budowania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa; 5. Agnieszka Skuza: Podstawowe składniki organizacyjnego uczenia się; 6. Maciej Koczerga: Wartość dodana i zasady jej tworzenia; 7. Magdalena Stefańska: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a cel jego istnienia; Część 3: Komunikacja; 1. Henryk Mruk: Komunikacja marketingowa - kierunki zmian; 2. Henryk Mruk: Pułapki myślowe w podejmowaniu decyzji; 3. Tomasz Wanat: Między rozumem a sercem - rola czynników metapoznawczych; 4. Tomasz Wanat: Marketing a efekt placebo; 5. Aleksandra Kaniewska-Sęba: Ambient media jako nowoczesny instrument komunikacji; 6. Jarosław Mruk: Promocja sprzedaży - wzrost znaczenia; 7. Renata Nestorowicz: Wykorzystanie zasad percepcji w reklamie prasowej; 8. Małgorzata Michalik: Kontrowersje wokół reklamy szokującej; Część 4: Konsumenci; 1. Henryk Mruk: Makrotrendy a zachowania konsumentów; 2. Lilianna Nowak: Transumeryzm i trysumeryzm - nowe segmenty i zachowania konsumenckie; 3. Lilianna Nowak: Gender marketing - koncepcja i zastosowania; 4. Lilianna Nowak: Model marketingowy GenderTrends. [g]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34506 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34505/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Podręczniki - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
Autor
Indeks ISBN: 978-83-61053-07-1
Rozdział 1: Istota oraz zakres zarządzania i planowania marketingowego; Rozdział 2: Otoczenie przedsiębiorstwa i jego wpływ; Rozdział 3: Zachowania nabywców i segmentacja; Rozdział 4: Badania marketingowe; Rozdział 5: Zarządzanie produktami i usługami; Rozdział 6: Planowanie nowego produktu; Rozdział 7: Zarządzanie marką; Rozdział 8: Zarządzanie kanałami dystrybucji; Rozdział 9: Strategie cenowe; Rozdział 10: Komunikacja pośrednia; Rozdział 11: Komunikacja bezpośrednia; Rozdział 12: Zarządzanie personelem; Rozdział 13: Planowanie i wdrażanie strategii marketingowej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32538, 32537, 32536, 32539 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32535/XIX czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej