Sortowanie
Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(21)
Dostępność
tylko na miejscu
(22)
dostępne
(17)
wypożyczone
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(17)
Autor
Antkiewicz Sławomir
(1)
Barletta Marti
(1)
Buliński Leszek (1961- )
(1)
Caputa Wiesława
(1)
Dawidowicz Dawid
(1)
Golnau Wiesław (1965- )
(1)
Harasim Janina
(1)
Janik Wiesław
(1)
Kalinowski Marcin
(1)
Kalinowski Marek
(1)
Karski Jerzy Bohdan
(1)
Kotowska Beata
(1)
Kowalczyk Jerzy (1932- )
(1)
Kożuch Barbara (1950- )
(1)
Kłos Monika
(1)
Litwin Joanna
(1)
Markiewicz Maciej
(1)
Nawrot Wioletta
(1)
Paździor Maria
(1)
Pruchnicka-Grabias Izabela
(1)
Rogowski Andrzej
(1)
Sitkiewicz Karolina
(1)
Sokół Aneta
(1)
Szczypa Piotr
(1)
Uziębło Aldona
(1)
Wierzbicka Ewa (1952- )
(1)
Wyszkowska-Kaniewska Olga
(1)
Ziarko-Siwek Urszula
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(15)
Kraj wydania
Polska
(21)
Język
polski
(17)
21 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Polityczno-historyczne podstawy ochrony zdrowia; Rozdział 2: Opieka zdrowotna - bezład czy system?; Rozdział 3: Narodowa ochrona zdrowia-priorytety polityczne; Rozdział4: Sektor niepubliczny opieki zdrowotnej; Rozdział 5: Perspektywa zdrowia publicznego w polityce zdrowotnej w Polsce; Rozdział6: Zakład Opieki Zdrowotnej-podstawowa jednostka organizacyjna zabezpieczająca potrzeby zdrowotne ludności-ewolucja problematyki; Rozdział 7: Gdańskie realia niepublicznego lecznictwa w latach 2003-2007 - badania własne. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37103 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37102/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Zarządzanie jako proces decyzyjny; Rozdział 2: Koszt jako przedmiot zarządzania; Rozdział 3: Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów; Rozdział 4: Kalkulacja kosztów działalności usługowej; Rozdział 5: Rachunek kosztów zmiennych i decyzje; Rozdział 6: Rachunek progu rentowności; Rozdział 7: Inne modele rachunku kosztów; Rozdział 8: Budżetowanie kosztów.[JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 47016 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 47015/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nauka o organizacji / Barbara Kożuch. - Wyd. 2. zm. dodr. - Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2013. - 289 s. : il. ; 24 cm.
Rozdział 1: Teoria organizacji jako dyscyplina naukowa; Rozdział 2: Materialne i niematerialne podstawy działalności organizacji; Rozdział 3: Organizacja jako przedmiot badań; Rozdział 4: Typologia organizacji; Rozdział 5: Zarządzanie jako podsystem organizacji; Rozdział 6: Tworzenie i przekształcanie organizacji; Rozdział 7: Zmiana a rozwój organizacji; Rozdział 8: Współdziałanie organizacyjne; Rozdział 9: Organizacje w przyszłości. [A]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 45373 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 45372/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1 : Geneza makdonaldyzacji; 1.1. Kontekst społeczny. Pojęcie makdonaldyzacji odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie; 1.2. Idea racjonalizacji; 1.3. Przegląd definicji; 1.4. Pojęcia pokrewne; 1.5. Obecność w polskojęzycznej debacie; Rozdział 2 : Treść makdonaldyzacji; 2.1. Warunki rozwoju zjawiska makdonaldyzacji; 2.2. Zasady organizacji barów szybkiej obsługi; 2.2.1. Sprawność; 2.2.2. Wymiemość; 2.2.3. Przewidywalność; 2.2.4. Sterowność; 2.3. Ekstrapolacja zasad organizacji barów szybkiej obsługi na inne dziedziny życia; 2.3.1. Skala zjawiska; 2.3.2. Warunki ekspansji; 2.3.3. Prognozy na przyszłość; Rozdział 3 : Głos z tłumu; 3.1. Funkcja oceniająca; 3.1.1. Ocena ekonomiczna; 3.1.2. Ocena pozaekonomiczna; 3.2. Funkcja ekspresyjna, emotywna; 3.2.1. Pozytywna: zachwyt, radość z udziału w globalnej wiosce; 3.2.2. Negatywna: sprzeciw, złość, strach wobec groźby utraty tożsamości; 3.3. Funkcja preskryptywna; 3.3.1. Wzór do naśladowania; 3.3.2. Apel o zmianę kierunków rozwoju.[K]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 50487 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 50486/XII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Indeks ISBN: 978-83-7556-207-1
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 35773 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35772/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Indeks ISBN: 978-83-7556-317-7
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 43235, 43234 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43233/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Giełda papierów wartościowych w Wielkiej Brytanii: Agnieszka Piekarzewska; Rozdział 2: Euronext: Jacek Truszkowski; Rozdział 3: Giełda instrumentów pochodnych Eurex: Dariusz Zawadka; Rozdział 4: Giełda papierów wartościowych w Niemczech: Piotr Nowicki; Rozdział 5: Giełda papierów wartościowych w Hiszpanii: Marta Nowak; Rozdział 6: Giełda papierów wartościowych w Szwajcarii: Krzysztof Cesarz; Rozdział 7: OMX Group: Monika Bobrowicz; Rozdział 8: Giełda papierów wartościowych we Włoszech: Jerzy Kaźmierczyk; Rozdział 9: Giełda papierów wartościowych w Norwegii: Agnieszka Kaszkowiak, Monika Majewska, Mateusz Matołka, Aleksandra Szal; Rozdział 10: Giełda papierów wartościowych w Grecji: Łukasz Chabros; Rozdział 11: Giełda papierów wartościowych w Austrii: Krzysztof Cesarz; Rozdział 12: Giełda papierów wartościowych w Irlandii: Edyta Kordalewska; Rozdział 13: Giełda papierów wartościowych w Polsce Urszula Ziarko-Siwek; Rozdział 14: Giełda papierów wartościowych w Luksemburgu: Małgorzata Góra; Rozdział 15: Giełda papierów wartościowych na Węgrzech: Hanna Morawska; Rozdział 16: Giełda papierów wartościowych w Chorwacji: Maciej Kurek; Rozdział 17: Giełda papierów wartościowych w Rumunii: Marek Gerczyński; Rozdział 18: Giełda papierów wartościowych w Słowenii: Maciej Wiśniewski; Rozdział 19: Giełda papierów wartościowych w Słowacji: Agnieszka Bienkiewicz, Anna Molus; Rozdział 20: Giełda papierów wartościowych w Bułgarii: Marek Gerczyński. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37389 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37388/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Zagadnienia wstępne; Rozdział 2: Badanie pracy; Rozdział 3: Planowanie zasobów ludzkich; Rozdział 4: Rekrutacja kandydatów do pracy; Rozdział 5: Selekcja kandydatów do pracy; Rozdział 6: Wartościowanie pracy; Rozdział 7: Wynagrodzenia pracowników; Rozdział 8: Okresowe oceny pracownicze; Rozdział 9: Szkolenie pracowników; Rozdział 10: Kariery pracownicze; Rozdział 11: Zwalnianie pracowników. [A]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 60016 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 60015/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Indeks ISBN: 978-83-7556-232-3
1. 1. Systemy i procesy produkcyjne; 1.2. Systemy i procesy wytwórcze; 2. Organizacja produkcji; 2.1. Parametry procesu wytwórczego; 2.2. Typy, formy i odmiany organizacji produkcji; 2.3. Przebiegi produkcji; 2.4. Zapasy produkcyjne; 2.5. Możliwości produkcyjne; 3. Planowanie i sterowanie produkcją; 3.1. Planowanie produkcją; 3.2. Sterowanie produkcją; 3.3. Podstawowe zasady sterowania przepływem produkcji; 3.4. Metody międzykomórkowe sterowania przepływem produkcji; 3.5. Metody wewnątrzkomórkowe sterowania przepływem produkcji; 3.6. Nowoczesne metody sterowania produkcją; 4. Zarządzanie produkcją; 4.1. Realizacja funkcji zarządzania; 4.2. Metody i techniki organizacji i zarządzania; 4.3. Style kierowania; 4.4. Informacje w zarządzaniu; 5. Ocena produktywności; 5.1. Pojęcie produktywności; 5.2. Wskaźniki produktywności; 5.3. Czynniki poprawy produktywności. [JR]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1296/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1296/1/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
Indeks ISBN: 83-87885-97-5
Rozdział 1: Ogólne informacje z zakresu rachunkowości; Rozdział 2: Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania; Rozdział 3: Operacje gospodarcze, ich dokumentacja i wpływ na składniki bilansu; Rozdział 4: Zasady funkcjonowania kont księgowych; Rozdział 5: Zasady prowadzenia rachunkowości; Rozdział 6: Koszty i przychody działalności gospodarczej; Rozdział 7: Wynik finansowy; Rozdział 8: Sprawozdawczość finansowa;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 17982 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17981/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Indeks ISBN: 83-87885-87-8
Rozdział 1: Sektor bankowości detalicznej w Polsce; Rozdział 2: Czynniki wpływające na rozwój bankowości detalicznej w Polsce; Rozdział 3: Ocena zasobów materialnych i niematerialnych najważniejszych uczestników rynku detalicznych usług bankowych w Polsce; Rozdział 4: Czynniki przewagi konkurencyjnej na krajowym rynku detalicznych usług bankowych; Rozdział 5: Podstawowe obszary wyboru strategicznego w bankowości detalicznej w Polsce; Rozdział 6: Strategie konkurencyjne na rynku detalicznych usług bankowych w Polsce.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 17948 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17947 /XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: P TIR
Indeks ISBN: 83-60089-01-9
Rozdział 1: Współczesne kierunki rozwoju zdrowia publicznego; Rozdział 2: Sytuacja zdrowotna ludności w Polsce i w państwach Unii Europejskiej; Rozdział 3: Zadania samorządu terytorialnego wobec zdrowia publicznego; Rozdział 4: Wyniki badań własnych w perspektywie krajowej i eoropejskiej; Rozdział 5: Sugestie dotyczące realizacji zadań samorządu terytorialnego w dziedzinie polityki zdrowotnej; Rozdział 6: Podsumowanie;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19588, 19587, 19589 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17969/XV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1008/2, P-1008/3 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1008/1/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-332/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-332/1/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33541, 33542 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33540/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-641/5, P-641/3, P-641/2, P-641/6 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-641/1/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-726/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-726/1/XXVIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33548 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33547/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33571 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33570 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33569/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33554 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33553/XVII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej