Sorting
Source
Katalog księgozbioru
(26)
Status
only on-site
(24)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(12)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Wroczyński Ryszard
(3)
Draus Jan
(2)
Hessen Sergiusz
(2)
Jezierska Maria B
(2)
Miąso Józef (1930- )
(2)
Możdżeń Stefan Ignacy
(2)
Terlecki Ryszard (1949- )
(2)
Zieleńczyk Adam
(2)
Gąsior Renata
(1)
Hałas Elżbieta
(1)
Hałas Elżbieta (1954- )
(1)
Krukowski Jan
(1)
Kupisiewicz Czesław (1924- )
(1)
Litak Stanisław
(1)
Matuła Teresa
(1)
Meissner Andrzej
(1)
Orczyk Adam
(1)
Puszka Alicja
(1)
Skalska-Zlat Marta
(1)
Uberman Marta
(1)
Warchałowski Krzysztof
(1)
Wołoszyn Stefan
(1)
Żbikowska-Migoń Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(12)
1980 - 1989
(3)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(23)
26 results Filter
No cover
Book
In basket
Author
Indeks ISBN: 978-83-89501-83-7
Cz. 1. PAIDEIA GRECKA; Cz. 2. Szkoła i wychowanie w Starożytnym Rzymie; Cz. 3. Szkoła i wychowanie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa; Cz. 4. Szkolnictwo wczesnego średniowiecza; Cz. 5. Renesans Karoliński; Cz. 6. Powstanie i rozwój uniwersytetów; Cz. 7. Szkoła i wychowanie w okresie renesansu; Cz.8. Reforma protestancka a szkolnictwo; Cz. 9. Szkoła i wychowanie katolickie w XVI-XVII w.; Cz. 10. "Rewolucja Naukowa" XVII w.; Cz. 11. W poszukiwaniu metody nauczania; Cz. 12. Szkolnictwo Francuskie w XVII w.; Cz. 13. Szkolnictwo Niemieckie w XVII r.; Cz. 14. Szkoła i wychowanie w wieku oświecenia; Cz. 15. Reforma Szkolnictwa Polskiego w XVIII w. : Komisja Edukacji Narodowej (1773-1794); Cz. 16. Szkoła i wychowanie w dobie romantyzmu i rewolucji przemysłowej; Cz. 17. Pedagogika okresu pozytywizmu; Cz. 18. Szkolnictwo Polskie w okresie zaborów (1795-1918); Cz. 19. Ruch reformy pedagogicznej- "Nowa Szkoła" i "Nowe Wychowanie"; Cz. 20. Pedagogika i wychowanie między kolektywizmem a personalizmem; Cz. 21. Szkolnictwo Polskie w XX w.; Cz. 22. Współczesne teorie i nurty wychowania. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34031 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34030/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: P
Rozdział 1: Wychowanie w społeczeństwie pierwotnym; Rozdział 2: Wychowanie w starożytności; Rozdział 3:Wychowanie i szkolnictwo w średniowieczu; Rozdział 4:Wychowanie i szkolnictwo w okresie humanizmu i reformacji; Rozdział 5: Wychowanie i szkolnictwo europejskie; Rozdział 6: Szkolnictwo i oświata w Polsce w końcu XVII i w XVIII w.Komisja Edukacji Narodowej; Rozdział 7. Programy oświatowe rewolucji francuskiej 1789 r. i ich wpływ na rozwój szkolnictwa w Europie; Rozdział 8: Rozwój i stan szkolnictwa w Europie w XIX stuleciu; Rozdział 9: Szkolnictwo w Polsce pod zaborami; Rozdział 10: Szkolnictwo i oświata w krajach kapitalistycznych w XX wieku; Rozdział 11: Ustrój szkolny i stan oświaty w Polsce w latach 1918- 1944; Rozdział 12:Współczesna międzynarodowa współpraca w dziedzinie oświaty i wychowania; Rozdział 13: Szkolnictwo i oświata w krajach socjalistycznych;Rozdział 14: Szkolnictwo i oświata w polsce ludowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11510 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11509/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Nauce i Praktyce)
Indeks ISBN: 978-83-7587-898-1 978-83-7587-905-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44855/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Dzieje oświaty polskiej 1975-1945 / Ryszard Wroczyński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - 374, [2] strony, tabele, errata ; 21 cm.
Form of Work
Domain
Indeks ISBN: 83-01-01826-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60597/D (1 egz.)
Book
In basket
Indeks ISBN: 83-86770-45-7
Rozdział 1: Kryzys demokracji a najnowsza ewolucja ustrojów szkolnych; Rozdział 2: Idea szkoły pracy i system daltoński; Rozdział 3: Teoria wychowania Johna Deweya; Rozdział 4: Spuścizna Jerzego Kerchensteinera; Rozdział 5: Angielska tradycja wychowania; Rozdział 6: Szkolnictwo i państwo we Francji i Anglii; Rozdział 7: Włoska pedagogika idealizmu aktualistycznego; Rozdział 8: Reforma szkolna w Czechosłowacji; Rozdział 9: Polska reforma szkolna;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8711/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-403/3, P-403/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-403/1/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-967/2, P-967/3, P-967/1 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TIR
Indeks ISBN: 83-7271-130-5
Rozdział 1: Miasto szkolne; Rozdział 2: Nauczyciele, wychowawcy oraz służba szkolna; Rozdział 3: Uczniowie; Rozdział 4: Nauczyciele; Rozdział 5: Wychowanie; Rozdział 6: Podstawy materialne szkół parafialnych w XVII wieku; Rozdział 7: Budynki szkół parafialnych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8311/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Indeks ISBN: 83-86770-12-0
1. Wychowanie i szkolnictwo w średniowieczu; 2. Początki i rozwój szkolnictwa średniowiecznego w Polsce; 3. Szkolnictwo i wychowanie w dobie odrodzenia; 4. Humanistyczna myśl pedagogiczna w Polsce; 5. Wychowanie i oświata w Polsce w dobie reformacji i kontrreformacji; 6. Nauka i oświata na przełomie XVII i XVIII wieku; 7. Pierwsze reformy wychowawcze; 8. Reforma szkolna Komisji Edukacji Narodowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8708 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8707/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Indeks ISBN: 83-86770-12-0
1. Nowe kierunki w szkolnictwie i wychowaniu na przełomie XVIII i XIX wieku; 2. Oświata Polska po upadku państwa; 3. Pedagogika i oświata w dobie Księtwa Warszawskiego, Królestwa Kongresowego i Powstania Listopadowego; 4. Oświata i myśl pedagogiczna w wielkim Księstwie Poznańskim, na Śląsku, Pomorzu i Mazurach; 5. Szkolnictwo i Oświata Polska w Zaborze Rosyjskim po upadku Powstania Listopadowego; 6. Reforma szkolna Aleksandra Wielopolskiego; 7. Oświata w Królestwie Polskm w ostatnich dziesięcioleciach XIX w.; 8. Pedagogika w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku; 9. Oświata Polska pod Zaborem Pruskim na przełomie XIX i XX wieku; 10. Oświata w Galicji w erze autonomii; 11. Oświata i myśl pedagogiczna w Królestwie w przededniu pierwszej wojny światowej; 12. W czasie I Wojny Światowej; 13. Pedagogika i szkolnictwo drugiej Rzeczpospolitej; 14. Oświata Polska na Obczyźnie; 15. Tajna oświata Polska w czasie II Wojny Światowej; 16. Po Wyzwoleniu;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8709/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11815 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11816 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8714/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Indeks ISBN: 83-7300-694-X
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33991, 33990 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33989/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13735/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13692/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13737/XIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33996, 33997 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33995/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-966/2, P-966/3, P-402/3, P-402/2, P-966/1 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-402/1/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 38159 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again