Sorting
Source
Katalog księgozbioru
(501)
Status
only on-site
(473)
available
(407)
unknown
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(409)
Czytelnia - Magazyn
(273)
Czytelnia - Wolny dostęp
(157)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(17)
Czytelnia Czasopism
(28)
Author
Sawicki Kazimierz
(15)
Gabrusewicz Wiktor
(12)
Nowak Edward
(12)
Walińska Ewa
(12)
Matuszewicz Piotr
(11)
Szczypa Piotr
(10)
Kuczyńska-Cesarz Anna
(9)
Matuszewicz Jan
(9)
Olchowicz Irena
(9)
Winiarska Kazimiera
(9)
Czubakowska Ksenia
(8)
Dobija Mieczysław
(8)
Kiziukiewicz Teresa
(7)
Patterson Robert
(7)
Buczkowska Anna
(6)
Gabrusewicz Wiktor (1943- )
(6)
Gmytrasiewicz Maria
(6)
Gos Waldemar
(6)
Karmańska Anna
(6)
Kieres Ewa
(6)
Matuszewicz Jan (1927- )
(6)
Wawrzyńczak-Jędryka Beata
(6)
Świderska Gertruda Krystyna
(6)
Gierusz Barbara
(5)
Gierusz Barbara (1952- )
(5)
Helin Andre
(5)
Janik Wiesław
(5)
Kuzior Anna
(5)
Micherda Bronisław
(5)
Nowak Edward (1951- )
(5)
Owsiak Stanisław
(5)
Padurek Bożena
(5)
Samelak Janusz
(5)
Surówka-Marszałek Danuta
(5)
Tłaczała Agnieszka
(5)
Waśniewski Tadeusz
(5)
Andrzejewski Mariusz
(4)
Czajor Przemysław
(4)
Jarugowa Alicja
(4)
Lew Grzegorz
(4)
Pfaff Józef
(4)
Sojak Sławomir
(4)
Turyna Jan
(4)
Wermut Janina
(4)
Zysnarska Anna
(4)
Śnieżek Ewa
(4)
Bednarski Lech
(3)
Czubakowska Ksenia (1946- )
(3)
Dworowska Wioletta
(3)
Gierusz Jerzy
(3)
Hejnar Jerzy
(3)
Jonas Krzysztof
(3)
Kamela-Sowińska Aldona
(3)
Kołaczyk Zdzisław
(3)
Leszczyński Zbigniew
(3)
Martyniuk Teresa
(3)
Małkowska Danuta
(3)
Mielczarczyk Zofia
(3)
Misińska Danuta
(3)
Niemczyk Roman
(3)
Poetschke Helena
(3)
Rówińska Małgorzata
(3)
Skoczylas Wanda
(3)
Sobańska Irena
(3)
Stronczek Anna
(3)
Sułkowska Wanda (1951- )
(3)
Winiarska Kazimiera (1948- )
(3)
Wnuk Tomasz
(3)
Baliński Kazimierz
(2)
Bek-Gaik Bogusława
(2)
Bernaziuk Anna
(2)
Bielawski Paweł
(2)
Bojanowski Witold
(2)
Bojanowski Witold (ekonomia)
(2)
Cebrowska Teresa
(2)
Czajor Agnieszka
(2)
Dobija Dorota
(2)
Dratwińska-Kania Beata
(2)
Dyduch Alina
(2)
Dziuba-Burczyk Alicja (1949- )
(2)
Dębska-Rup Anna
(2)
Fołta Teresa
(2)
Frymark Irena
(2)
Godlewska Jadwiga
(2)
Grygutis Kazimierz
(2)
Hołda Artur
(2)
Hońko Stanisław
(2)
Ignatowski Radosław
(2)
Jankowska Kira
(2)
Kaczurak-Kozak Monika
(2)
Kadysz Piotr
(2)
Kiziukiewicz Teresa (1947- )
(2)
Korociński Krzysztof Jacek
(2)
Kotapski Roman
(2)
Kowalak Robert
(2)
Kuchmacz Jerzy
(2)
Kędziora Halina
(2)
Marcinkowska Elżbieta (ekonomia)
(2)
Marcinkowska Monika
(2)
Messner Zbigniew (1929- )
(2)
Year
2020 - 2024
(34)
2010 - 2019
(109)
2000 - 2009
(302)
1990 - 1999
(44)
1980 - 1989
(6)
Country
Poland
(495)
Language
Polish
(473)
English
(3)
501 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 233)
Form of Work
Subject
Indeks ISBN: 978-83-7417-721-4
1. Joanna Błażyńska, Standaryzacja zasad rachunkowości finansowej a perspektywy rozwoju rachunkowości; 2. Marek Cieślak, Czy rachunkowość przestaje być rachunkowością?; 3. Tomasz Gabrusewicz, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - próba zdefiniowania; 4. Dawid Garstecki, harakteiystyka i systematyka normatywnych teorii rachunkowości; 5. Piotr Gut, Pojęcie partycypacji osoby fizycznej w kosztach budowy w towarzystwach budownictwa społecznego w kontekście zasady true and view; 6. Artur Jastrzębowski, larmonizacja przepisów dotyczących różnic kursowych w świetle zmian obowiąlących od 1 stycznia 2012 roku; 7. Marek Masztalerz, Wartość w rachunkowości - współczesne wyzwania; 8. Remigiusz Napiecek, Pomiar jako czynnik determinujący rozwój rachunkowości; 9. Marzena Remlein, Cash pooling czy netting? W poszukiwaniu efektywnych instnimentów zarządzania finansami grupy kapitałowe; 10. Janusz Samelak, Rola rachunkowości w społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwie; 11. Marta Szczepańska, Koncepcja sprawozdawczości przepływów pieniężnych w świetle projektu IASB i FASB; 12. Regina Szymczak-Staniek, Wpływ kompetencji na kształtowanie kapitału intelektualnego; 13. Zofia Wierzbińska, zasady rachunkowości na tle przemian zachodzących w systemie rachunkowości; 14. Natalia Zimniewicz, Niespójność problematyki zasad rachunkowości oraz kierunek ich rozwoju; 15. Beata Zyznarska-Dworczak, Determinanty wyboru instrumentarium rachunkowości zarządczej do strategicznego zarządzania kosztami; 16. Katarzyna Żuchowska, Raportowanie informacji o ryzyku jako wyzwanie dla sprawozdawczości finansowej. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 83)
Form of Work
Instytut: ZiM
Indeks ISBN: 978-83-7417-221-9
1. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym w regulacjach międzynarodowych; 2. Regres ubezpieczeniowy w rachunkowości zakładów ubezpieczeń; 3. Uwarunkowania procesu harmonizacji rachunkowości sektora publicznego w gospodarce światowej; 4. Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności dla potrzeb zarządzania zakładem opieki zdrowotnej; 5. Utrata wartości aktywów w polskim prawie bilansowym i międzynarodowych standardów rachunkowości; 6. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych w świetle ustawy o rachunkowości oraz standardów międzynarodowych; 7. Profesjonalny kontrakt sportowy jako wartość niematerialna i prawna w klubie sportowym; 8. Wstępna analiza struktury kosztów układu kalkulacyjnego w polskich spółkach giełdowych; 9. Metody wyceny inwestycji kapitałowych w jednostkowym i skonsolidawanym sprawozdaniu finansowym; 10. Transakcje pomiędzy jednostkowymi powiązanymi wg polskiego prawa bilansowego, podatkowego i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej; 11. Usługi faktoringowe w kontekście rachunkowym i podatkowym; 12. Istota i cel prac zakończeniowych w badaniu sprawozdań finansowych; 13. Rola etyki w zawodzie biegłego rewidenta; 14. Uregulowanie prawne w zakresie ochrony środowiska i ich konsekwencje dla rachunkowości przedsiębiorstw; 15. Uznawanie wartości niematerialnych przejmowanych w transakcji połączenia jednostek gospodarczych; 16. Istota i znaczenie zasady wiernego i rzetelnego obrazu; 17. Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne; 18. Rachunek kosztów jako narzędzie zarzadzania wartością przedsiębiorstwa; 19. Miejsce i rola rachunkowości w zarządzaniu strategicznym; 20. Etapy rozwoju rachunków kosztów a zarzadzanie bankami komercyjnymi w Polsce ( prezentacja wyników ankietowych).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Podręczna encyklopedia rachunkowości / Mieczysław Klimas. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, 2000. - 740 s. ; 21 cm.
Indeks ISBN: 83-86890-28-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 12724 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7550, 7549 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7548/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Author
Subject
Instytut: ZIM
Indeks ISBN: 83-7426-194-3
1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych; 2. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego; 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych; 4. System ochrony danych w jednostce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19958 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19957/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Leksykon rachunkowości / red. Edward Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - 258 [1] s. : rys., wykr., err. ; 24 cm.
Author
Instytut: ZIM
Indeks ISBN: 83-01-11994-2
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3491, 3489, 3490, 3452 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 3451 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość finansowa / Piotr Szczypa (red.). - Wyd. 3. - Warszawa : CeDeWu, 2011. - 393 s. : il. ; 24 cm.
Genre/Form
Indeks ISBN: 978-83-7556-386-3
Część 1: Teoria i przykłady; Rozdział 1: Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości; Rozdział 2: Istota i zasady ewidencji środków pieniężnych; Rozdział 3: Istota i zasady ewidencji kredytów bankowych; Rozdział 4: Istota i zasady rozrachunków; Rozdział 5: Istota i zasady ewidencji wartości niematerialnych i prawnych; Rozdział 6: Istota i zasady ewidencji środków trwałych; Rozdział 7: Istota i zasady ewidencji środków trwałych w budowie; Rozdział 8: Istota i zasady inwestycji długoterminowych; Rozdział 9: Istota i zasady ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych; Rozdział 10: Istota i zasady ewidencji materiałów; Rozdział 11: Istota i zasady ewidencji towarów; Rozdział 12: Istota i zasady ewidencji produktów pracy; Rozdział 13: Istota i zasady ewidencji rozliczeń kosztów i przychodów; Rozdział 14: Istota i zasady ewidencji kapitałów (funduszy), rezerw i funduszy specjalnych; Rozdział 15: Istota i zasady ewidencji wyniku finansowego; Rozdział 16: Sprawozdawczość finansowa jednostek niepowiązanych i powiązanych; Część 2: Ćwiczenia i rozwiązania. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37560 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37559/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Genre/Form
Indeks ISBN: 978-83-7556-796-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49274 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości. - Wydanie VIII uaktualnione, stan prawny na dzień 1 stycznia 2021 r. - Gdańsk : ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 2021. - 1178 stron : ilustracje ; 24 cm.
Indeks ISBN: 978-83-7804-752-0
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63656 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63655/XVII czyt. (1 egz.)
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 197)
Rozdział 1: Metodologia nauk ekonomicznych a ogólna teoria rachunkowości; Rozdział 2: Koncepcje rachunkowości instrumentów finansowych w teorii i praktyce; Rozdział 3: Modele wyceny instrumentów finansowych; Rozdział 4: Wycena bilansowa instrumentów finansowych w praktyce; Rozdział 5: Uogólnienie przeprowadzonych badań w zakresie rachunkowości instrumentów finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 08/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 750)
1. Wskaźniki analizy finansowej w świetle w świetle regulacji zawodowych badania sprawozdania finansowego; 2. Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych; 3. Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu; 4. Rachunek środowiskowych kosztów funkcjonowania jednostki gospodarczej; 5. Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej; 6. Audyt wewnętrzny i jego miejsce w zintegrowanym systemie kontroli jednostki; 7. Uznawanie i prezentacja rezerw i zobowiązań warunkowych w sprawozdaniu finansowym jednostki gospodarczej; 8. Sprawozdawczość finansowa spółek giełdowych w Polsce po 1 stycznia 2005 roku; 9. Ocena funduszy emerytalnych po nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce; 10. Raport roczny banków jako źródło informacji dla inwestorów; 11. Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej; 12. Inwentaryzacja w świetle metod badania sprawozdania finansowego; 13. XBRL jako etap ewolucji sprawozdawczosci finansowej; 14. Jakość badania sprawozdania finansowego w świetle dyrektyw Unii Europejskiej; 15. Rachunek kosztów działań w procesie zarządzania przedsiębiorstwem; 16. Ustalenie cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi na podstawie metod zysku transakcyjnego; 17. Analiza płynności finansowej w podejściu statycznym i dynamicznym na przykładzie wybranych spółek przemysłu cukierniczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36376/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Subject
Instytut: ZiM
Indeks ISBN: 83-7417-072-7
1.Wprowadzenie; 2. Ustalanie wartości kapitału własnego według zaleceń Międzynarodowych Standardów Rachunkowości; 3. Koszty jakości w przedsiębiorstwach polskich jako kategoria sprawozdawcza i zarządcza; 4. Instrumenty finansowe według przepisów polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości; 5. Koncepcja sprawozdania finansowego według Ram; Konceptualnych i Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 1 oraz polskiego prawa 6. Koszty prac badawczych i rozwojowych w ujęciu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz ustawy o rachunkowości 7. Pochodne instrumenty rynku terminowego w zarządzaniu ryzykiem zmiany stopy procentowej; 8. Wykorzystanie symulacji dynamicznych w planowaniu finansowym; 9.Wykorzystanie koncepcji rachunku kosztów działań w kreowaniu wartości dodanej dla akcjonariusza; 10. Ceny transferowe w polityce bilansowej jednostek powiązanych; 11. Sytuacje szczególne w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa rachunkowość; 12. Dokumentacja robocza badania sprawozdań finansowych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17351/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 82)
Form of Work
Subject
Instytut: ZiM
Indeks ISBN: 978-83-7417-219-6
1. Problemy wyceny dla celów bilansowych w jednostkach sektora samorządowego; 2. Wycena środków trwałych w ustawie o rachunkowości i w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości; 3. Zarys systemu rachunkowości finansowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki; 4. Rola i znaczenie rachunkowości w sytuacjach szczególnych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw; 5. Główne atrybuty rozwoju rachunkowoci w latach 1931- 2006; 6. Księgowe obszary udręki; 7. Zasady tworzenia i ewidencji rezerwy na wyrównanie szkodowości; 8. Rachunek kosztów działań jako narzędzie zarządzania wartością przedsiębiorstwa; 9. Uwarunkowania procesu tworzenia międzynarodowych, ogólnie akceptowanych zasad rachunkowości; 10. Sprawozdanie finansowe jednostek pożytku publicznego; 11. Wykorzystanie Jednorodnych Grup Pacjentów w planowaniu kosztów świadczeń zdrowotnych na przykładzie szpitali w Szwajcarii; 12. W poszukiwaniu definicji rachunku kosztów docelowych; 13. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym w polskim prawie bilansowym i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości; 14. Polityka rachunkowości a polityka bilansowa- podmiotowy i przedmiotowy zakres znaczeniowy; 15. Istota transferu czasowego i jego ujęcie w księgach rachunkowych klubu piłkarskiego; 16. Rachunkowość finansowa na tle rachunkowości zarządczej; 17. Wykorzystanie rachunku kosztów dziłąń do optymalizacji procesów w bankach komercyjnych; 18. Budżetowanie kosztów z wykorzystaniem filozofii kaizen costing; 19. Uwarunkowania polityki rachunkowości grup kapitałowych; 20. Koszty prac badawczych i rozwojowych w rachunkowości i przepisach podatkowych; 21. Polityka rachunkowości wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej a wiarygodność i porównywalność sprawozdań finansowych; 22. Perspektywy rozwoju badania sprawozdań finansowych; 23. Rachunkowość środowiskowa jako narzędzie wspomagające zarządzanie; 24. Wartość firmy w polskiej literaturze rachunkowości okresu międzywojennego; 25. Ceny transferu w kształtowaniu systuacji finansowo-majątkowej jednostek powiązanych; 6. Świadczenia pracownicze rozliczane w akcjach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Subject
Indeks ISBN: 9788325503789
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33659 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33658/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy rachunkowości / Danuta Misińska. - Wyd. 3. - Warszawa-Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 217 [1] s. ; 21 cm.
Subject
Instytut: ZIM
Indeks ISBN: 83-01-11947-0
1. Rachunkowość jako część składowa ewidencji gospodarczej; 2. Przedmiot ewidencji; 3. Zasada podwójnego zapisu i podstawowy model ewdencyjny; 4. Budowa plonów kont oraz elementy organizacji zapisów; 5. Zasady ewidencji wartości materialnych; 6. Zasady wyceny i ewidencji środków pieniężnych oraz papierów wartosciowych; 7. Zasady ewidencji roszczeń ( rozrachunków ); 8: Rachunek wyników ( kosztów i przychodów ) działalności zarobkowej; 9. Ewidencja kosztów i dochodów działalności niezarobkowej; 10. Zamknięcie ksiąg i ustalanie stanu majątku czystego ( kapitału ); 11. Sprawozdanie finansowe i jego funkcja informacyjna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3766 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3765/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 702)
1. Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej; 2. Problem stosowania zasady ciągłości w rachunkowości jednostek gospodarczych; 3. Analiza finansowa z zastosowaniem systemów informatycznych; 4. Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce zinformatyzowanej; 5. Funkcja informacyjna rachunkowości a ochrona środowiska w świetle badań ankietowych; 6. Zawód biegłego rewidenta - rys historyczny; 7. Sprawozdawczość środowiska - przegląd rozwiązań w różnych krajach; 8. Wpływ Internetu na jakość sprawozdań finansowych; 9. Badanie sprawozdania finansowego w środowisku komputerowych systemów informacyjnych w świetle regulacji rewizji finansowej; 10. Specyfika badania sprawozdań finansowych otwartych funduszy emerytalnych; 11. Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa; 12. Ocena agencji ratingowych a klasyfikacja wag ryzyka bankowego; 13. Wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej według znowelizowanej ustawy o rachunkowości; 14. Kryteria klasyfikacji systemów rachunkowości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 22966 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
Rozdział 1: Charakterystyka branży i przedsiębiorstw usług budowlanych; Rozdział 2: Rachunkowość zarządcza zorientowana na zarządzanie projektami (kontraktami); Rozdział 3: Narzędzia rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach budowlanych. Zarys koncepcji; Rozdział 4: Zastosowanie metody Earned Value Management w zarządzaniu projektami; Rozdział 5: Ryzyko w realizacji usług budowlanych i remontowych; Rozdział 6: Pomiar przychodów, kosztów i wyników usług budowlanych dla potrzeb sprawozdań finansowych według regulacji krajowych i międzynarodowych; Rozdział 7: Problemy ewidencji kosztów, przychodów i wyników usług budowlanych w kontekście prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 8: Rachunkowość kontraktów długoterminowych w warunkach zintegrowanego systemu informatycznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29420, 29421 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29419/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
Indeks ISBN: 83-7230-014-3
1. Organizacja i funkcjonowanie spółek kapitałowych; 2. Zasady rachunkowości; 3. Środki trwałe; 4. Inwestycje rozpoczęte; Rozdział 5: Wartości niematerialne i prawne; Rozdział 6: Finansowy majątek trwały; Rozdział 7: Majątek obrotowy; Rozdział 8: Inne aktywa; Rozdział 9: Kapitały własne; Rozdział 10: Rezerwy; Rozdział 11: Zobowiązania i fundusze specjalne; Rozdział 12: Bierne rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów; Rozdział 13: Przychody i koszty Rozdział 14: Wynik finansowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6308 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6307/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again