Sorting
Source
Katalog księgozbioru
(16)
Status
only on-site
(16)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(11)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Maksimczuk Aleksander (1949- )
(2)
Przychocka Iwona
(2)
Adamik Anna
(1)
Babicki Krystian
(1)
Baranowski Maciej (nauki ekonomiczne)
(1)
Burkinskij Boris Vladimirovič
(1)
Burnat-Mikosz Magdalena
(1)
Dawidziuk Marta
(1)
Dziadkowiec Joanna
(1)
Fedan Roman
(1)
Gordziejczyk Renata
(1)
Jamróz Paweł
(1)
Jasionowska Marta
(1)
Juchnowicz Marta (1948- )
(1)
Kossakowski Andrzej
(1)
Krajewska Anna (1942- )
(1)
Martyniuk Teresa (1948- )
(1)
Matejun Marek
(1)
Mierzejewski Donat Jerzy (1959- )
(1)
Mroczkiewicz Agnieszka
(1)
Mućko Przemysław
(1)
Niedźwiedzka Ewa (ekonomia)
(1)
Omieciuch Joanna
(1)
Ostrowska Dorota (nauki ekonomiczne)
(1)
Polcyn Jan
(1)
Sokół Aneta (ekonomistka)
(1)
Tarnowska Beata
(1)
Wierzbieniec Wacław
(1)
Zadora Halina (1944- )
(1)
Łuczaj Jolanta
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(16)
Ukraine
(1)
Language
Polish
(12)
Russian
(1)
16 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46201, 46202, 46199, 46200 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46198 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: O niektórych zmianach w życiu współczesnego społeczeństwa – wybrane aspekty; 1. Nadzieja Monachowicz; Making connections: what is the English we use ?; 2. Munir Al-Kaber; Distinguishing features of the Islamic economic system; 3. Aleksander Maksimczuk, Aleksander Prokopiuk, Krzysztof Rejman; Przedsiębiorczość i migracje jako nowe i ważne elementy charakterystyki współczesnego kapitału ludzkiego – ich wpływ na problemy rozwoju społeczności lokalnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej; 4.Jacek Dziemianowicz, Karol Kalinowski, Anna Poźniak; Sytuacja społeczno – ekonomiczna osób niepełnosprawnych na rynku pracy; Część 2: Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość społeczna; 1.Katarzyna Dubowska; Formy prawne przedsiębiorstw społecznych w Polsce; 2. Joanna Trzeszczakowska; Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne szansą rozwoju społeczności lokalnych; 3. Radosław Gałecki; Uprawnienia organizacji związkowych reprezentatywnych na szczeblach przyzakładowych; 4. Krystyna Kubik; Kształtowanie zachowań etycznych w organizacji społecznej; 5. Michał Adam Leśniewski; Ekorozwój a społeczna odpowiedzialność biznesu w wybranych koncepcjach zarządzania; 6. Ewa Kleszczewska, Tomasz Kleszczewski; Analiza procesu budowy zaufania w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy; 7. Bogdan Kościuch; O niektórych czynnikach wspierających rozwój przedsiębiorczości w obszarach przygranicznych ( na przykładzie województwa podlaskiego ) ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii finansowej; Część 3: O niektórych zmianach w funkcjonowaniu podmiotów sektora bankowego; 1. Kamil Lul; Społeczna odpowiedzialność banków; Ewa Jagodzińska; 2. Dobre praktyki w sektorze bankowym; 3. Karol Kalinowski, Jacek Dziemianowicz, Anna Pożniak; Analiza odpowiedzialności bankowej w świetle założeń ekonomii społecznej na przykładzie Kredyt Banku S.A.; 4. Maciej Romatowski; Bank spółdzielczy jako aktywny podmiot ekonomii społecznej w Polsce oraz w Holandii. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45009/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Niektóre aspekty rozwoju regionalnego; 1. Julita Fedorczuk; Jakość życia jako element rozwoju społeczno – gospodarczego w wymiarze regionalnym na przykładzie województwa podlaskiego; 2. Mariusz Wierszycki; Starzejące się społeczeństwo ( Europa, Polska, region) – problem i wyzwanie dla medycyny XXI wieku; 3. Bogusław Adam Chmielak; Przedsiębiorczość społeczna a rozwój regionów peryferyjnych; 4. Jarosław Kuczyński, Ewa Kleszczewska, Aleksander Szpakow, Andrzej Szpakow, Marlena Suchcicka; Działania regionalne oraz transgraniczne promujące i wspierające programy prozdrowotne; 5. Tadeusz Trzaskalik; O zgodności ocen ekspertów oceniających projekty zgłaszane na konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego; Część 2: Funkcjonowanie społeczności lokalnych wschodniego pogranicza Polski – wybrane aspekty; 1. Aleksander Maksimczuk, Leszek Sidorowicz, Piotr Kucab; Nowa jakość polskich granic wschodnich i jej znaczenie dla rozwoju społeczności lokalnych; 2. Aleksander Maksimczuk, Katarzyna Kucab, Aleksander Prokopiuk; Regulacje prawne przepływu towarów przez Polskę Wschodnią jako zewnętrzną granicę Unii Europejskiej a warunki rozwoju społeczności lokalnych; 3. Aleksander Maksimczuk, Ilona Edyta Wakuluk, Paweł Wakuluk; Oddziaływanie postanowień z Schengen na niektóre aspekty funkcjonowania społeczności lokalnych w Polsce; Część 3: O niektórych praktycznych aspektach rozwoju wybranych społeczności lokalnych; 1. Marek Owsieniuk, Katarzyna Kucab, Aleksander Prokopiuk; Wpływ działalności agroturystycznej na społeczność lokalną na przykładzie województwa podlaskiego; 2. Iwona Przychocka, Maciej Sikorski; Najważniejsze problemy rozwoju regionalnego i stosowania skutecznych sposobów poprawy warunków życia społeczności lokalnych na przykładzie gminy Szczytno – wybranej podstawowej jednostki samorządu terytorialnego; 3. Leszek Łapiński, Aleksander Prokopiuk; Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach jako realizatora projektów aktywizacji lokalnych społeczności w walce z bezrobociem w gminie. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45010/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1559/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1559/1 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48368, 48369 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48367/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Indeks ISBN: 978-83-61467-44-1
Część 1: Finanse publiczne – gospodarowanie finansami gminy w teorii i praktyce; Rozdział 1: Analiza gospodarki finansowej gminy; Rozdział 2: (Patrycja Augustyniak, Agnieszka Kacprzak, Joanna Mazgajska): Analiza budżetu gminy Rawa Mazowiecka w latach 2009 – 2011; Część 2: Finanse przedsiębiorstw- gospodarowanie finansami przedsiębiorstw w teorii i praktyce; Rozdział 1: (Jadwiga Kijo): Analiza finansowa przedsiębiorstwa; Rozdział 2: (Jadwiga Kijo): Analiza sytuacji finansowej spółki X Sp. Z o.o. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46756/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46973 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46972XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 243)
Rozdział 1 : Metodyka badawcza; 1.1. Cel i zakres studiów literaturowych; 1.2. Metodyka i organizacja badań empirycznych; Rozdział 2 : Czynniki kształtujące wymagania klientów w stosunku do lokali gastronomicznych – przegląd literatury; 2.1. Elementy modelu pojęciowego dla usług gastronomicznych oferowanych zmotoryzowanym turystom; 2.2. Wymagania klienta a definiowanie jakości ; 2.3. Wybrane aspekty zachowań żywieniowych; 2.4. Usługi gastronomiczne i ich jakość; 2.5. Polski rynek gastronomiczny; Rozdział 3 : Żywienie w trakcie podroży turystycznych samochodem - wyniki badan jakościowych; 3.1. Przebieg badań jakościowych; 3.2. Wyżywienie podczas podróży samochodem; 3.3. Wymagania w stosunku do lokali gastronomicznych usytuowanych przy drogach – koncepcja poziomów produktu; 3.4. Testowanie kwestionariusza do badań głównych; Rozdział 4 : Zwyczaje żywieniowe zmotoryzowanych turystów oraz ich wymagania w stosunku do lokali gastronomicznych wyniki badań ilościowych; 4.1. Przebieg badań ilościowych; 4.2. Charakterystyka badanej populacji; 4.3. Zaspokajanie potrzeb żywieniowych w trakcie podróży samochodem zachowania zmotoryzowanych turystów; 4.4. Wymagania w stosunku do lokali gastronomicznych kierujących ofertę do zmotoryzowanych podróżnych; Rozdział 5 : Jakość wybranych usług gastronomicznych w opinii osób podróżujących samochodami ; 5.1. Przebieg badań jakości usług gastronomicznych; 5.2. Charakterystyka badanej populacji i ocena rzetelności narzędzia badawczego; 5.3. Jakość usług świadczonych przez lokale gastronomiczne najczęściej odwiedzane w trakcie podróży samochodem 5.4. Jakość jako stopień wymagań klientów – propozycja metody badania jakości. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 08/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48247, 48248 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48246/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46326/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46989 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46988/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 46195 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47026/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43801/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Genre/Form
Indeks ISBN: 978-83-7426-731-1
Rozdział 1: Małe przedsiębiorstwo jako jednostka organizacyjna; Rozdział 2 : Opodatkowanie działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw; Rozdział З : Ogólne zasady ewidencji procesów gospodarczych w małych przedsiębiorstwach; Rozdział 4: Zryczałtowane formy opodatkowania działalności gospodarczej małego przedsiębiorstwa; Rozdział 5 : Rozliczanie działalności na zasadach ogólnych; Rozdział 6 : Ewidencje związane z podatkiem od towarów i usług; Rozdział 7 : Sprawozdawczość і analiza finansowa małych firm.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46993/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1554/1 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again