Sorting
Source
Katalog księgozbioru
(312)
Status
only on-site
(310)
available
(167)
unavailable
(11)
unknown
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(179)
Czytelnia - Magazyn
(56)
Czytelnia - Wolny dostęp
(229)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(23)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Rejman Krzysztof
(17)
Śmiałek Wiesław
(11)
Śmiałek Katarzyna (nauki o bezpieczeństwie)
(7)
Ciekanowski Zbigniew
(5)
Dziechciaż Małgorzata
(5)
Jakubowski Jacek (1954- )
(5)
Kominek Łukasz
(5)
Cebulak Marta
(4)
Kłos Alicja
(4)
Noworól Jarosław
(4)
Stawarz Barbara (nauki o zdrowiu)
(4)
Wilczyńska Małgorzata (organizacja i zarządzanie)
(4)
Wołejszo Jarosław
(4)
Wątroba Janusz
(4)
Śmiałek Katarzyna
(4)
Barłóg Krystyna
(3)
Fijałkowska Izabela (sekretarka)
(3)
Gellert Aleksandra
(3)
Iwaneczko Dariusz (1965- )
(3)
Kalińska Karolina
(3)
Krupa Jan (1955- )
(3)
Lutrzykowski Alfred (1945- )
(3)
Michalak Marek (1971- )
(3)
Musiałkiewicz Robert
(3)
Nalikowski Fabian
(3)
Owczarek Krzysztof
(3)
Rejman Beata
(3)
Szpara Krzysztof
(3)
Wiśniewska Małgorzata (organizacja i zarządzanie)
(3)
Antczak-Komoterska Anna
(2)
Balsam Paweł
(2)
Buczkowski Wiesław (1946- )
(2)
Bukała Marcin (1983- )
(2)
Burczaniuk Piotr
(2)
Czuba Barbara Agnieszka
(2)
Dudzik Iwona (filozofia)
(2)
Erechemla Adam
(2)
Fatuła Dariusz
(2)
Godlewski Tomasz (górnictwo i geologia inżynierska)
(2)
Goncerz Grzegorz
(2)
Gorczyca Janusz
(2)
Haor Beata
(2)
Hawro Przemysław
(2)
Hoła Jerzy
(2)
Jakimowicz Marzena
(2)
Jędrzejski Łukasz
(2)
Kamper-Kubańska Monika (1978- )
(2)
Karczmarczyk Stanisław (architekt)
(2)
Kaszlińska Karolina
(2)
Kocór Maria
(2)
Kominek Aleksandra
(2)
Kuck Jerzy
(2)
Kuczyński Krzysztof
(2)
Laskowska Jolanta (ekonomia)
(2)
Lewandowski Tomasz (informatyk)
(2)
Majczyna Marek
(2)
Malinowska Irena (1961- )
(2)
Mamcarz Artur (1958- )
(2)
Marcysiak Małgorzata
(2)
Marszałek-Kawa Joanna
(2)
Mazur Sławomir M
(2)
Michalski Mariusz (prawo)
(2)
Milic-Czerniak Róża
(2)
Ostrowska Bożena
(2)
Pawłowska Monika (socjolog)
(2)
Pačkov'skij Ûrìj Frankovič
(2)
Petrecka Beata
(2)
Pobuta Krzysztof
(2)
Runkiewicz Leonard (1939- )
(2)
Setkowicz Malwina
(2)
Sieczkowski Jan
(2)
Sitek Magdalena (1972- )
(2)
Skawina Andrzej
(2)
Skotnicka-Klonowicz Grażyna
(2)
Sobierajski Paweł (1964- )
(2)
Strumińska-Kutra Marta
(2)
Such-Pyrgiel Małgorzata
(2)
Szczypa Piotr
(2)
Szczypta-Kłak Barbara
(2)
Szulc Jarosław (budownictwo)
(2)
Szwed-Walczak Anna
(2)
Widacki Jan (1948- )
(2)
Winczura Barbara (1969- )
(2)
Wolicki Marian (1941- )
(2)
Węgierska Dorota
(2)
Zagroba Małgorzata
(2)
Zawiliński Jarosław
(2)
Zbucki Łukasz
(2)
Łabuz Paweł
(2)
Świerczyński Marek
(2)
Adamczewski Grzegorz (budownictwo)
(1)
Adamczyk Monika D
(1)
Alman Tomáš
(1)
Ambroziak Urszula
(1)
Andrzejewska Jolanta
(1)
Antczak Barbara (ekonomia)
(1)
Apanel Danuta
(1)
Arendt Łukasz (1979- )
(1)
Arentewicz Joanna
(1)
Auleytner Julian (1948- )
(1)
Year
2020 - 2024
(142)
2010 - 2019
(163)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(311)
Ukraine
(2)
No place, unknown, or undetermined
(1)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(304)
English
(6)
312 results Filter
No cover
Journal
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 67382 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Subject
Genre/Form
Indeks ISBN: 978-83-208-2395-0
Część 1: Aspekty działalności marketingowej w organizacjach - zarządzanie, trendy, innowacje; 1. Ilona Bondos: Znaczenie ceny w ekonomii współdzielenia; 2. Paweł Chlipała: Uwagi o wyodrębnianiu współczesnych koncepcji marketingu; 3. Jacek Michalak, Zbigniew Warzocha, Emilia Damięcka: Podejście właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw z branży elektroinstalatorskiej i ogólnobudowlanej do strategicznego planowania marketingowego; 4. Aleksandra Olejnik-Nizielska: Model znaczenia dystansu psychicznego w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw; 5. Aniela Styś: Sukces rynkowy - postrzeganie i uwarunkowania; 6. Joanna Wiechoczek: Innowacje marketingowe a wartość dla klienta na rynkach produktów systemowych; Część 2:Zachowania podmiotów w zmieniających się warunkach otoczenia; 7. Anna Czubała: Cele zrównoważonego rozwoju w dobrych praktykach przedsiębiorstw; 7. Ewa Glińska, Karolina Ilczuk: Crowdsourcing as a participatory tool in city brand management - analysis of good practices; 9. Ewelina Konarska-Michalczyk: Innowacje społeczne oraz działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w jednostkach statystyki publicznej; 10. Mirosława Pluta-Olearnik: Współtworzenie wartości z perspektywy ekosystemów usługowych na przykładzie usług turystycznych; 11. Anita Proszowska: Directions of development of the process of shaping exhibitor-organizer relationship; 12. Ewa Prymon-Ryś: Crowfunding jako narzędzie wspierania działalności NGO; 13. Zygmunt Waśkowski: Tworzenie wartości dla interesariuszy na rynku organizacji non profit - konceptualizacja modelu; Część 3: Działalność marketingowa podmiotów w handlu i usługach; 14. Tomasz Domański: Strategie innowacji dużych zagranicznych sieci handlowych na polskim rynku; 15. Krzysztof Kapera, Mariusz Kuziak: Bariery dostosowania polskich sklepów internetowych do handlu transgranicznego; 16. Przemysław Niewiadomski: Dezyderaty dojrzałości handlu 4.0 - opracowanie modelu badawczego; 17. Przemysław Niewiadomski: Dezyderaty handlu 4.0 - fundamentalia dojrzałości z perspektywy eksperckiej; 18. Anna Sałamacha: 18. Brands protection in Polish microenterprises Introduction; 19. Magda Stachowiak-Krzyżan, Anna Gogołek: Determinants of the development of the aesthetic medicine market Introduction; 20. Mariusz Woźniakowski: Selected aspects of the omnichannel concept in DIY retail chains Introduction; Część 4: Efekty działań marketingowych - determinanty, miary; 21. Bogdan Gregor, Aneta Olejniczak: Skuteczność influencer marketingu z perspektywy konsumentów; 22. Agnieszka Kister: Uwarunkowania prawne i efekty działalności marketingowej w sektorze opieki zdrowotnej; 23. Roman E. Niestrój: Efektywność marketingu a wartość inwestycyjna rynku; 24. Marek Rawski: Badanie efektywności działań marketingowych metodą refleksji strategicznej; 25. Ireneusz P. Rutkowski: Funkcje i efekty automatyzacji marketingu i procesów sprzedaży. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62965 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62964/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy rachunkowości : od teorii do praktyki / Piotr Szczypa (red.). - Wydanie 3. zmienione. - Warszawa : CeDeWu, 2018. - 503 strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Subject
Genre/Form
Indeks ISBN: 978-83-8102-051-0
Rozdział 1 : Wprowadzenie do rachunkowości przedsiębiorstw - Piotr Szczypa; 1.1. Definicja i typologia rachunkowości; 1.2. Zakres podmiotowy rachunkowości według prawa bilansowego; 1.3. Przedmiot rachunkowości; 1.4. Dlaczego warto poznać rachunkowość; 1.5. Zadania; Rozdział 2 : Regulacje prawne i standardy rachunkowości - Małgorzata Cieciura; 2.1. Rachunkowość według polskiego prawa bilansowego i krajowych standardów rachunkowości; 2.2. Rachunkowość w świetle dyrektyw Unii Europejskiej i międzynarodowych standardów rachunkowości; 2.3. Akty prawne pośrednio wpływające na system rachunkowości; Rozdział 3 : Funkcje, zasady rachunkowości i inne ważne informacje dla przyszłego księgowego - Piotr Szczypa; 3.1. Funkcje rachunkowości; 3.2. Zasady rachunkowości; 3.3. Jaki zawód można wykonywać znając rachunkowość; Rozdział 4 : Charakterystyka bilansu - Adam Lulek, Beata Sadowska; 4.1. Definicja i układ bilansu; 4.2. Majątek (aktywa) przedsiębiorstwa; 4.3. Charakterystyka aktywów trwałych; 4.4. Charakterystyka aktywów obrotowych; 4.5. Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa (pasywa); 4.6. Charakterystyka kapitałów (funduszy) własnych; 4.7. Charakterystyka zobowiązań i rezerw na zobowiązania; Rozdział 5 : Charakterystyka rachunku zysków i strat - Piotr Szczypa; 5.1. Definicja i układ rachunku zysków i strat; 5.2. Przychody i wpływ środków pieniężnych; 5.3. Koszty i pojęcia bliskoznaczne; 5.4. Podstawowe klasyfikacje kosztów w systemie rachunkowości; 5.5. Przychody i koszty zasadniczej działalności operacyjnej; 5.6. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej; 5.7. Przychody i koszty działalności finansowej; 5.8. Pozostałe elementy rachunku zysków i strat; Rozdział 6 : Wpływ operacji gospodarczych na bilans i rachunek zysków i strat - Piotr Szczypa; 6.2. Rodzaje operacji gospodarczych; 6.3. Bilansowe operacje gospodarcze; 6.4. Wynikowe operacje gospodarcze; Rozdział 7 : Dokumentacja operacji gospodarczych - Beata Sadowska; 7.1. Dokument a dowód księgowy; 7.2. Cechy dowodów księgowych; 7.3. Rodzaje dowodów księgowych; 7.4. Opracowanie, obieg i archiwizacja dowodów księgowych; Rozdział 8 : Ewidencja operacji gospodarczych na kontach księgowych - Konrad Kochański; 8.1. Konto księgowe wczoraj i dziś; 8.2. Klasyfikacja kont księgowych; 8.3. Zasady funkcjonowania kont aktywnych; 8.4. Zasady funkcjonowania kont pasywnych; 8.5. Zasady funkcjonowania kont aktywno-pasywnych; 8.6. Zasady funkcjonowania kont wynikowych; 8.7. Dzielenie i łączenie kont księgowych; 8.8. Zasady księgowania na kontach syntetycznych; 8.9. Zasady księgowania na kontach analitycznych; 8.10. Poprawianie błędów na kontach księgowych; Rozdział 9 : Organizacja rachunkowości - Dominika Zielińska; 9.1. Definicja i zakres organizacji rachunkowości; 9.2. Dowody księgowe tradycyjne i elektroniczne; 9.3. Zakładowy plan kont; 9.4. Forma i technika prowadzenia rachunkowości; 9.5. Inwentaryzacja i kontrola finansowo-księgowa; 9.6. Sprawozdawczość; 9.7. Księgi rachunkowe; Rozdział 10 : Podatki, opłaty i parapodatki w systemie rachunkowości - Piotr Kica, Teresa Mądrzak; 10.1. Definicja i klasyfikacja podatków oraz innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym; 10.2. Podatek od towarów i usług (VAT); 10.3. Podatek dochodowy; 10.4. Ubezpieczenia społeczne i pozostałe ubezpieczenia ZUS; 10.5. Podatki i opłaty lokalne; Rozdział 11 : Operacje bilansowe i wynikowe - Małgorzata Cieciura; 11.1. Ewidencja operacji bilansowych; 11.2. Ewidencja kosztów bieżącej działalności; 11.3. Ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem; Rozdział 12 : Wynik finansowy i jego rozliczenie - Hanna Czaja-Cieszyńska; 12.1. Istota i elementy kształtujące wynik finansowy; 12.2. Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego; 12.3. Podział i rozliczenie wyniku finansowego; Rozdział 13 : Wycena w systemie rachunkowości - wybrane zagadnienia - Bronisław Bryl, Emilia Fladrowska; 13.1. Istota i metody wyceny w systemie rachunkowości; 13.2. Zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; 13.3. Wycena zapasów; 13.4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; 13.5. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe; Rozdział 14 : Transformacje majątkowo-wynikowe w systemie informacyjnym rachunkowości - Piotr Szczypa; 14.1. Typologia przedsiębiorstw a uwarunkowania rachunkowości; 14.2. Istota przemian majątkowo-wynikowych w przedsiębiorstwie; 14.3. Proces przemian majątkowo-wynikowych w przedsiębiorstwach w zależności od rodzaju prowadzonej działalności; Rozdział 15 : Sprawozdawczość finansowa - Hanna Czaja-Cieszyńska; 15.1. Zakres i odbiorcy sprawozdania finansowego; 15.2. Bilans; 15.3. Rachunek zysków i strat; 15.4. Informacja dodatkowa; 15.5. Rachunek przepływów pieniężnych; 15.6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; Rozdział 16 : Zadania całościowe z zakresu podstaw rachunkowości - Hanna Czaja-Cieszyńska, Emilia Fladrowska, Konrad Kochański, Adam Lulek, Beata Sadowska; 16.1. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem aktywów trwałych; 16.2. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem rozrachunków; 16.3. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem zapasów; 16.4. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji; 16.5. Zadania typu „od bilansu do bilansu" - przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowe, usługowe; 16.6. Rozwiązania zadań. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56135, 56134 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56133/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 68742/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Subject
Indeks ISBN: 978-83-200-5624-2 978-83-200-6659-3
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 67149 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 67148/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 50442, 50443, 50441, 50440 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50439 inf. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 55525, 55526, 55528, 55527 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 55524 inf. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Terapia schematów w pracy z dziećmi i młodzieżą – podstawowe zagadnienia – Gerhard Zarbock, Christof Loose, Peter Graaf; 1.1. Psychorozwojowe aspekty terapii schematów; 1.2. Model terapii schematów; 1.3. Model trybów pracy z dziećmi i młodzieżą; 1.4. Cechy szczególne terapii schematów uwarunkowane wiekiem pacjenta; 1.5. Dostępność terapii schematów; Rozdział 2: Terapia schematów w przypadku niemowląt i małych dzieci – Katharina Armour, Sophie Kroger, Gerhard Zarbock; 2.1. Specyficzne zadania i kwestie rozwojowe, potencjalne; 2.2. Mężczyzna w roli ojca z perspektywy terapii schematów; 2.3. Diagnoza, psychoedukacja i terapia zaburzeń regulacji w terapii schematów; 2.4. Terapia schematów w praktyce: strategie terapeutyczne i techniki dostosowane do wieku dziecka; 2.5. Podsumowanie; Rozdział 3: Terapia schematów w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym – Christof Loose,Peter Graaf, Katharina Armour; 3.1. Specyficzne zadania i kwestie rozwojowe, potencjalne kryzysy, konflikty i traumy z perspektywy terapii schematów; 3.2. Diagnoza, psychoedukacja i leczenie w duchu terapii schematów; 3.3. Terapia schematów w praktyce: kształtowanie relacji i strategie terapii odpowiednie do wieku dziecka; 3.4. Opis przypadku: wyniki diagnozy oraz postępowanie terapeutyczne; 3.5. Podsumowanie; Rozdział 4: Terapia schematów w przypadku dzieci w wieku szkolnym – Peter Graaf, Christof Loose; 4.1. Specyficzne dla wieku szkolnego zadania rozwojowe i konflikty; 4.2. Koncepcje diagnozy dzieci szkolnych w terapii schematów; 4.3. Terapia schematów w praktyce: kształtowanie relacji terapeutycznej i strategie terapii odpowiednie do wieku dziecka; 4.4. Podsumowanie; Rozdział 5: Terapia schematów w przypadku nastolatków – Christof Loose, Peter Graaf; 5.1. Specyficzne dla okresu dojrzewania zadania i kwestie rozowjowe, potencjalne kryzysy, konflikty i traumy oraz ich wpływ na rozwój poznawczy; 5.2. Diagnoza, psychoedukacja i leczenie w duchu terapii schematów; 5.3. Terapia schematów w praktyce: kształtowanie relacji terapeutycznej i strategie terapeutyczne odpowiednie do wieku pacjenta; 5.4. Podsumowanie; Rozdział 6: Terapia schematów w przypadku młodych dorosłych – Christine Zens, Silka Hagena; 6.1. Specyficzne dla wieku zadania i kwestie rozwojowe, potencjalne kryzysy, konflikty i traumy z perspektywy terapii schematów; 6.2. Diagnoza, psychoedukacja oraz leczenie i obraz kliniczny najczęstszych zaburzeń według terapii schematów; 6.3. Terapia schematów w praktyce: strategie terapeutyczne, kształtowanie relacji terapeutycznej i techniki odpowiednie do wieku pacjenta; 6.4. Podsumowanie; Rozdział 7: Techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą – Peter Graaf, Christof Loose; 7.1. Uwagi wstępne: motywacja dzieci i młodzieży do terapii; 7.2. Praca z trybami: podstawowe elementy, materiały i pomoce; 7.3. Budowanie relacji terapeutycznej jako zasadniczy elementów terapii schematów; 7.4. Empatyczna konfrontacja; 7.5. Zorientowana na tryby terapia przez zabawę; 7.6. Praca z historiami; 7.7. Psychoedukacja; 7.8. Wykorzystanie obrazków, rysunków i innych technik twórczych w pracy nad schematami i trybami; 7.9. Praca z trybami przy użyciu krzeseł; 7.10. Praca z trybami przy użyciu lalek (marionetek, pacynek, kukiełek) i innych figur; 7.11. Budowanie „wewnętrznego domu”; 7.12. Praca wyobrażeniowa; 7.13. Karty przypominające i podobne pomoce; 7.14. Zadania domowe; 7.15. Podsumowanie i wskazówki dotyczące łączenia poszczególnych technik; Rozdział 8: Praca z rodzicami pacjenta w ramach terapii schematów - Peter Graaf; 8.1. Sposoby pracy z rodzicami; 8.2. Perspektywy rozwoju systemowej terapii schematów; 8.3. Konstelacje trybów i aktywowanie się trybów w systemie; 8.4. Rola terapeuty wobec rodziców: relacja terapeutyczna na trudnym polu między poradnictwem, coachingiem, udzielaniem wskazówek i terapią; 8.5. Diagnozowanie schematów i trybów rodziców pacjenta; 8.6. Psychoedukacja oparta na wyjaśnieniach i rysunkach; 8.7. Interwencje stosowane w pracy ze schematami i z trybami; 8.8. Opis przypadku: stosowanie różnych interwencji w praktyce; 8.9. Podsumowanie; Rozdział 9: Terapia schematów a wniosek o terapię – Christof Loose, Petra Baumann-Frankenberger, Gerhard Zarbock; 9.1. Informacje na temat objawów; 9.2. Informacje na temat pacjenta i zaburzenia; 9.3. Orzeczenie dotyczące stanu psychicznego pacjenta w momencie składania wniosku; 9.4. Orzeczenie dotyczące chorób somatycznych; 9.5. Analiza zachowań pacjenta i warunków sprzyjających rozwinięciu się zaburzenia; 9.6. Diagnoza; 9.7. Cele terapii i rokowanie; 9.8. Plan leczenia uwzględniający techniki terapii schematów; 9.9. Podsumowanie; Rozdział 10: Terapia schematów dzieci i młodzieży – rozwijające się podejście – Christof Loose, Petra Baumann- Frankenberger; 10.1. Krajowe i międzynarodowe grupy robocze; 10.2. Doskonalenie zawodowe terapeutów; 10.3. Terapia schematów w kształceniu terapeutów dzieci i młodzieży. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52553, 52524, 52577 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52448/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Czerniak : współczesne podejście / redakcja naukowa Piotr Rutkowski. - Wydanie 1. - dodruk 2 - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021. - 104, [20] stron : ilustracje ; 24 cm.
(W Gabinecie Lekarza Specjalisty: onkologia ; 1(2)/2019)
Subject
Genre/Form
Indeks ISBN: 978-83-200-5908-3
1. Długoterminowa strategia leczenia zaawansowanego czerniaka skory i błon śluzowych z zastosowaniem niwolumabu i ipilimumabu – Paweł Różanowski; 2. Postępy w leczeniu systemowym zaawansowanych czerniaków (2019) – Anna M. Czarnecka; 3. Ewolucja inhibitorów BRAF w leczeniu zaawansowanego czerniaka – Bożena Cybulska-Stopa; 4. Immunoterapia – przypadki kliniczne – Tomasz Kubiatowski; 5. Terapie celowane w leczeniu czerniaka – Łukasz Galus, Jacek Mackiewicz; 6. Długoletnie przeżycia pacjentów leczonych pembrolizumabem – Tomasz Kubiatowski. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62953 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62952/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64173/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie PWSZ)
1. Opieka długoterminowa a systemy ochrony zdrowia i współczesne przemiany cywilizacyjne; 2. Wybrane aspekty jakości życia pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami w stanie zdrowia; 3. Wyzwania opieki długoterminowej wobec pacjentów z zaburzeniami funkcji układu nerwowego; 4. Senior – podmiot długoterminowej opieki pielęgniarskiej. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 57017 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59192 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59191/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
1. Refleksje o arteterapii; Część 1: Arteterapia w procesie leczenia psychiatrycznego; 2. Programy terapeutyczne; 3. Rysunek i malarstwo; 4. Rzeźba; 5. Happening, instalacja, collage; 6. Film i fotografia; 7. Drama; 8. Muzyka i ruch; 9. Inne; Część 2: Programy edukacyjno-kliniczne; 10. Land art; 11. Collage i assemblage; 12. Instalacja; 13. Rysunek i malarstwo; 14. Inna praca z tekstem. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58538 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58537/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63558 D (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66199 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66198/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Genre/Form
Indeks ISBN: 978-83-63955-83-0 (oprawa miękka ; Akapit) 978-83-66165-59-5 (oprawa miękka ; Humanitas)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66674 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66673/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60866, 60865 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60864XXXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komunikacja Specjalistyczna, ISSN 2080-3532 ; t. 2 )
Form of Work
Genre/Form
Indeks ISBN: 978-83-60770-15-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 67406/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65104 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65103/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66895 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66894/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again