Sorting
Source
Katalog księgozbioru
(58)
Status
only on-site
(58)
available
(38)
Branch
Wypożyczalnia
(38)
Czytelnia - Magazyn
(13)
Czytelnia - Wolny dostęp
(43)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Gellert Aleksandra
(3)
Michalak Marek (1971- )
(3)
Wołoszyn Stefan
(3)
Śliwerski Bogusław
(3)
Cichosz Mariusz
(2)
Hessen Sergiusz
(2)
Kacprzak Lech
(2)
Kot Stanisław
(2)
Krajewski Mirosław
(2)
Miąso Józef (1930- )
(2)
Możdżeń Stefan Ignacy
(2)
Rutkowska Angelina
(2)
Zieleńczyk Adam
(2)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(2)
Barłóg Krystyna
(1)
Brühlmeier Arthur (1934- )
(1)
Bulenda Teodor
(1)
Chmaj Ludwik
(1)
Cichowska Malwina
(1)
Cziomer Marcin (1969- )
(1)
Denek Kazimierz (1932- )
(1)
Fresco Grazia Honegger
(1)
Giese-Szczap Klaudia
(1)
Gutek Gerald L
(1)
Jałmużna Tadeusz
(1)
Kacmajor Anna
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kolankiewicz Maria
(1)
Kolasa-Skiba Agata
(1)
Konior Alojzy
(1)
Lipiec Józef (1942- )
(1)
Maksymowicz-Hamann Jowita
(1)
Marynowicz-Hetka Ewa
(1)
Meissner Andrzej
(1)
Michalska Iwonna
(1)
Michalski Grzegorz
(1)
Miksza Małgorzata
(1)
Nawój-Śleszyński Aldona Dominika
(1)
Orczyk Adam
(1)
Ożóg Aleksandra
(1)
Pańczakiewicz Iwona
(1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
(1)
Piekarski Jacek
(1)
Przybylski Andrzej
(1)
Stępniak Piotr Andrzej (1954- )
(1)
Suchodolski Bodgan
(1)
Sulak Agata
(1)
Szlązakowa Alicja
(1)
Tanaś Maciej
(1)
Theiss Wiesław
(1)
Tłuczek-Tadla Ewa
(1)
Uberman Marta
(1)
Urbaniak-Zając Danuta
(1)
Walczak Paweł
(1)
Wojciechowski Andrzej (1941- )
(1)
Wojtycza Janusz (1952- )
(1)
Śmiałek Wiesław
(1)
Żak Maria
(1)
Żylińska Marzena
(1)
Year
2020 - 2024
(7)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(11)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(3)
1960 - 1969
(2)
Country
Poland
(57)
Language
Polish
(53)
58 results Filter
Book
In basket
Indeks ISBN: 83-7322-820-9 (t. 1)
Cz. 1. Pedagogika społeczna w okresie PRL (lata 1945-1989); Rozdział 1. Pedagogika społeczna- środowiskowa; 1. Podstawy ideowe; 2. Podstawy metodologiczne; Rozdział 2. Dominujące nurty; 1. Nurt opiekuńczy; 2. Nurt socjalny; 3. Nurt kulturowy; Rozdział 3. Pedagogika społeczna w kontekście socjologii wychowania; Rozdział 4. Pedagogika społeczna w kontekście polityki oświatowej; Cz. 2. Pedagogika społeczna w okresie III RP (lata 1989-2003); Rozdział 1. Pedagogika społeczna- rozstrzygnięcia i poszukiwania; 1. Analizy teoretyczne; 2. Badania. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34452, 34916 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34451/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Indeks ISBN: 83-7322-855-1
Cz. 1. Pedagogika społeczna w okresie PRL (lata 1945-1989); Rozdział 1. Pedagogika społeczna- środowiskowa; 1. Podstawy ideowe; 2. Podstawy metodologiczne; Rozdział 2. Dominujące nurty; 1. Nurt opiekuńczy; 2. Nurt socjalny; 3. Nurt kulturowy; Rozdział 3. Pedagogika społeczna w kontekście socjologii wychowania; Rozdział 4. Pedagogika społeczna w kontekście polityki oświatowej; Cz. 2. Pedagogika społeczna w okresie III RP (lata 1989-2003); Rozdział 1. Pedagogika społeczna- rozstrzygnięcia i poszukiwania; 1. Analizy teoretyczne; 2. Badania. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34428, 34427 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34426/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Indeks ISBN: 978-83-7299-579-7
Rozdział 1. Orientacje teoretyczno- metodologiczne w obszarze pracy socjalnej oraz podstawy badań komparatystycznych wybranych koncepcji i standardów kształcenia w Europie; Rozdział 2. Paradygmaty pracy socjalnej w perspektywie europejskiej; Rozdział 3. Transwersalność pracy socjalnej w wymiarze europejskim; Rozdział 4. Pedagogiczne koncepcje jako inspiracje europejskiej pracy socjalnej a programy kształcenia do jej obszaru w wybranych krajach; Rozdział 5. Europejskie wymiary profesjonalizacji oraz rozwój kształcenia do pracy socjalnej; Rozdział 6. Współczesne standardy w kształceniu do pracy socjalnej w krajach europejskich. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34175 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34174/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Filozofia a edukacja; Idealizm a edukacja; Realizm w edukacji; Realizm teistyczny a edukacja; Naturalizm a edukacja; Pragmatyzm a edukacja; Egzystencjalizm a edukacja; Filozofia analityczna a edukacja; Ideologia a edukacja; Nacjonalizm, etnonacjonalizm a edukacja; Liberalizm a edukacja; Konserwatyzm a edukacja; Utopizm a edukacja; Marksizm a edukacja; Totalitaryzm a edukacja; Teoria a edukacja; Esencjalizm a edukacja; Perenializm a edukacja; Progresywizm a edukacja; Społeczny rekonstrukcjonizm a edukacja; Teoria krytyczna a edukacja [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36386 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36385/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Cz. 1. Przegląd stanowisk w niemieckiej i szwajcarskiej pedagogice społecznej i pracy socjalnej; Rozdział 1. Franz Hamburger, Aktualna dyskusja w niemieckiej pedagogice społecznej; Rozdział 2. Michael Winkler, Pedagogika społeczna- perspektywy badawcze; Rozdział 3. Heinz Sünker, Teoretyczne stanowiska, społeczno- polityczny kontekst i profesjonalne perspektywy pracy socjalnej- dyskusja o pracy socjalnej; Rozdział 4. Thomas Rauschenbach, Awans w cieniu państwa opiekuńczego. O rozwoju zawodowej pracy socjalnej w Niemczech; Rozdział 5. Bernd Dewe, Wiedza i umiejętności w pracy socjalnej; Rozdział 6. Marc Henry Soulet, Działanie społeczne i jego wymiar pedagogiczny na przykładzie pracy socjalnej z rodziną; Cz. 2. Pedagogika społeczna i praca socjalna- komentarze; Rozdział 1. Ewa Marynowicz- Hetka, Koncepcja pracy społecznej w polskiej tradycji pedagogiki społecznej; Rozdział 2. Jacek Piekarski, Danuta Urbaniak- Zając, Wybrane stanowiska pedagogiki społecznej; Rozdział 3. Ewa Marynowicz- Hetka, Praca socjalna i jej aktualne wymiary; Rozdział 4. Jacek Piekarski, Zamiast zakończenia: uwagi o relacji pedagogika społeczna- praca socjalna. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57951 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34194/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce; 2. Jan Amos Komański w Lesznie; 3. Pansofizm i encyklopedyzm Jana Amosa Komeńskiego; 4. Jan Amos Komański wobec inicjatyw irenicznych polskiego protestantyzmu; 5. Myśl Komeńskiego w świetle współczesnej pedagogiki; 6. Panegiryk Karolowi Gustawowi, bezkrwawemu zwycięzcy Sarmacji; 7. Zburzenie Leszna (Lesnae excidium) w kwietniu 1656r. Historycznie wiernie opisał Komeński; 8. List do Piotra Figulusa; 9. List Jana Amosa Komeńskiego do Cypriana Kinnera. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34690/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33850 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33462/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: P
Indeks ISBN: 83-917446-3-9
Rozdział 1: Reformacja i jej konsekwencje; Rozdział 2: Jan Amos Komeński – życie i twórczość; Rozdział 3: Komeński i jego następcy; Rozdział 4: Komeński a współczesność. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17250/X czyt, (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: P
Indeks ISBN: 83-86770-47-3
Rozdział 1: Listy Heleny Radlińskiej do różnych osób1906-1935. Opracowanie Wiesłąw Theiss; Rozdział 2: Listy Heleny Radlińskiej do Kazimierza Mroza; Rozdział 3: Listy H. Radlińskiej i Wandy Wyrobkowej-Pawłowskiej...1945-1954. Opracowanie Wanda Wyrobkowa-Pawłowska; Rozdział 4: Listy Heleny Radlińskiej i Janiny Małkowskiej 1951-1954. Opracowanie Irena Lepalczyk; Rozdział 5: Listy Aleksandra Kamińskiego i Adama O. Uziembły. !965-1975. Opracowanie Aniela Uziembło;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8726/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Indeks ISBN: 978-83-7308-960-0
Rozdział 1: Filozofia a pedagogika - związki i zależności; 1. Pojęcie paidei; 2. Antropologia filozoficzna a pedagogika; 3. Etyka a pedagogika; 4. Perspektywy współczesnej filozofii edukacji; Rozdział 2: Źródła i inspiracje filozofii Józefa Tischnera; 1. Rola fenomenologii w filozofii Józefa Tischnera; 2. Spotkanie z filozofią dialogu; 3. Od fenomenologii do hermeneutyki; 4. Biblia w filozofii Józefa Tischnera; Rozdział 3: Józefa Tischnera koncepcja człowieka agatologicznego; 1. Człowiek wobec wartości - koncepcja Ja aksjologicznego; 2. Koncepcja osoby - personalistyczny fundament filozofii Józefa Tischnera; 3. Józefa Tischnera apologia nadziei; Rozdział 4: Pedagogika agatologiczna jako model współczesnej paidei; 1. Pedagogika agatologiczna : próba ujęcia; 2. Założenia pedagogiki agatologicznej. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35335 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35334/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49221 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49220/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1 : Aktualność i ponadczasowść koncepcji rehabilitacji, edukacji i integracji profesora Aleksandra Hulka; Janusz Kirenko - Ponadczasowość idei profesora Aleksandra Hulka; Janusz Kirenko : Ponadczasowość idei profesora Aleksandra Hulką; Grażyna Dryżałowska : Wspomnienie o prof. A. Hulku (1916-1993). Ponadczasowość Idei w teorii i praktyce; Henryk Waszkowski : Profesor Aleksander Hulek - prekursor polskiej rehabilitacji; Sławomir Jandziś : Koncepcje polskiej szkoły rehabilitacji współtworzone przez profesora Aleksandra Hulka nadal aktualne; Anna Steinhagen : Idee profesora Aleksandra Hulka we współczesnym prawodawstwie dotyczącym osób niepełnosprawnych; Henryk Waszkowski : Rozwój działalności Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego latach 1962-1987; Rozdział 2 : Wyzwania i potrzeby współczesnej pedagogiki specjalnej i rehabilitacji; Izabela Marczykowska : Świadomość oferty kompleksowej i wielospecjalistycznej pomocy wobec małych dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w opiniach pedagogów; Aleksandra Mach : Refleksje nad profesjonalizmem szkoły, czyli kto i jak wspiera rozwój ucznia; Maria Kocór : Kompetencje diagnostyczne nauczyciela wychowawcy w teorii i praktyce pedagogicznej; Małgorzata Zabomiak-Sobczak, Iwona Tabaczek-Bejster, Urszula Mikrut, Paulina Moicka : Możliwości psychospołecznej integracji osób z niepełnosprawnością na poziomie szkoły wyższej (przykład rozwiązań w Uniwersytecie Rzeszowskim); Rozdział 3 : Wielowymiarowość postrzegania osób niepełnosprawnych w różnych przestrzeniach ich funkcjonowania; Antoni Michno : Z historii edukacji osób niesłyszących; Danuta Ochojska : Style radzenia sobie w sytuacji trudnej, preferowane przez rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną; Marta Kulasa, Alicja Niemiec : Idea integracyjnego systemu kształcenia dzieci z niepełnosprawnością; Joanna Mikosz-Legutko : Arteterapia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w szkole specjalnej; Andrzej Berestecki : Działania integracyjne Oddziału Polskiego Towarzystwa alki z Kalectwem w Przemyślu w rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnoprawnej; Aneks : Janusz Koniusz : Ostatni wywiad z profesorem Aleksandrem Hulkiem; Regina Schónbom : 35 lat TWK w Rzeszowie. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47888, 47887 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47532/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 55655 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 55654/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 55657 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 55656/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 55659 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 55658/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Metody badań pedagogicznych; Rozdział 8: Pedagogika porównawcza; Rozdział 9: Dydaktyka szkolna; Rozdział 10: Psychologia kształcenia; Rozdział 11: Pedeutologia; Rozdział 12: Socjologia edukacji; Rozdział 13: Podstawy prawa oświatowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30333, 30334 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30332/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Założenia wstępne; Rozdział 2: Wspomnienia z dzieciństwa i informacje o rodzinie; Rozdział 3: Studia uniwersyteckie; Rozdział 4: Kobieta i matka; Rozdział 5: Dzieci w zakładach psychiatrycznych; Rozdział 6: Od rezygnacji po nowy początek  walki feministyczne; Rozdział 7: Doświadczenie z San Lorenzo; Rozdział 8: Entuzjaści Domu Dziecięcego; Rozdział 9: Intermezzo; Rozdział 10: Po 1907 roku: książki, wykłady, podróże, kursy szkoła podstawowa; Rozdział 11: Krytyka, sprzeciw i światowa sława; Rozdział 12: Zetknięcie i starcie z idealizmem i faszyzmem; Rozdział 13: Między pozytywizmem a duchowością; Rozdział 14: Edukacja jako narzędzie pokoju; Rozdział 15: Ostatnie lata; Rozdział 16: Stosunki ze światem katolickim: historia nieudanego spotkania; Rozdział 17: Casa dels nens i laboratorium pedagogiki eksperymentalnej w barcelonie; Rozdział 18: Montessori w konkretach; Rozdział 19: Niektóre pisma Marii Montessori. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62986/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65385 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65384/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54671 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 67503 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 67502/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again