Sorting
Source
Katalog księgozbioru
(15)
Status
only on-site
(14)
available
(12)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia - Wolny dostęp
(14)
Author
Śliwerski Bogusław (1954- )
(2)
Apanel Danuta
(1)
Christison Mary Ann
(1)
Ecler-Nocoń Beata
(1)
Galarowicz Jan (1949- )
(1)
Gardner Howard
(1)
Grabowska Olga
(1)
Jaworska-Witkowska Monika
(1)
Kiereś Barbara
(1)
Mazur Radosław (ksiądz)
(1)
Mikulska Patrycja
(1)
Pawłowska Monika (socjolog)
(1)
Przybylski Andrzej
(1)
Schoenebeck Hubertus von
(1)
Suwiński Eugeniusz
(1)
Szkudlarek Tomasz
(1)
Szudra Anna
(1)
Szymańska Natasza
(1)
Uzar Katarzyna
(1)
Walczak Paweł
(1)
Wojciechowski Andrzej (1941- )
(1)
Year
2020 - 2024
(2)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania)
1.Filozofia wychowania i pedagogiki; Giovanni Reale: Metafizyka osoby jako podstawa wychowania; Alfred Marek Wierzbicki: Pedagogiczna moc filozofii; Kazimierz Krajewski: Personalizm etyczny jako filozofia pierwsza; Carlo Nanni: Personalistyczny wymiar filozofii wychowania; Maria Nowak: Modele uprawiania filozofii i wychowania. Filozofia stosowana a filozofia wychowania; Stanisław Palka: Filozofia wychowania i filozofia w wychowaniu -szkic metodologiczny; Lucyna Górska: Filozofia jako źródło inspiracji w badaniach pedagogicznych; Witold Starnawski: Moc prawdy czynnikiem wychowania; Jarosław Gara: Wolność i odpowiedzialność- egzystencjalne przesłanki dialogicznej filozofii człowieka i filozofii wychowania; Andrej Rajsky: Dialogiczna struktura związku wychowawczego w personalistycznej filozofii Luigi Stefaniniego; Wiesław Sajdek: Koncepcja osoby w filozofii Augusta Cieszkowskiego; 2. Aksjologiczne problemy wychowania i edukacji; Anna Lendzion: Kształtowanie sumienia w świetle personalizmu etycznego; Barbara Kiereś: Współczesna pedagogika a problem godności człowieka; Dorota Luber: Aksjologia wychowania w kontekście ewolucji myśli filozoficznej. Wybrane aspekty; Ewa Łatacz: Obiektywizm antropologiczny fundamentem wychowania miłości- refleksje w oparciu o pogląd Karola Wojtyły; Aleksandra Mordzińska: Autonomia i wolność jednostki w pedagogicznej koncepcji Immanuela Kanta; Paweł Walczak: Pedagogika agatologiczna jako jednostka Tischnerowskiej Paidei; Michał Styczyński: Wspólnota edukacyjna przestrzenią wychowania wartości; Aldona Molesztak: Współczesny świat wartości a wychowanie; 3. Wybrane problemy wychowania zorientowanego na osobę; Stanisław Chrobak: Tożsamość człowieka w pryzmacie nadziei; Ewa Domagała-Zyśk: Elementy "Filozofii niepełnosprawności" Jeana Vaniera, a współczesne tendencje rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych; Agnieszka Wielgus: Personalistyczne aspekty pedagogii ignacjańskiej; Iwona Jazukiewicz: Autorytet mistrza; Cezary Hendryk: O istocie taktu pedagogicznego; Andrzej Kołakowski: Podmiotowość osoby w świetle wybranych koncepcji wychowania państwowego; Blanka Kudláčá: Antropologiczna perspektywa edukacji w społeczeństwie postmodernistycznym; Krzysztof Łuszczek: Antropologiczne aspekty współczesnej konsumpcji w perspektywie pedagogicznej; Elżbieta Olek: Rola muzyki w rozwoju człowieka w ujęciu filozofii starożytnej. Wybrane aspekty; Tomasz Jaszczewski: Nauczanie etyki Karola Wojtyły jako istotny element kształtowania postawy etycznej wśród słuchaczy szkół medycznych. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35041 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35040/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Przedmowa- próba oglądu przedpola tematyki; Cz. 1: Pedagogika między tropami kultury (problemy metodologiczne); Rozdział 1: Przesłanki metodologiczne i historyczne rozważań dla postulatu integralności badawczej w pedagogice; Rozdział 2: Zysk symboliczny w pedagogice. O odzyskiwaniu, pozyskiwaniu i wyzyskiwaniu kultury (tropy projektujące); Rozdział 3: Pedagogika wobec kultury (tropy ramowe); Rozdział 4: Postkonwecjonalna integralność (tropy fragmenty); Rozdział 5: O szczelinach istnienia kultury i poznania humanistycznego (tropy pomocnicze dla pedagogiki); Cz. 2: Próby pedagogicznego myślenia wobec oporu języka. Tekst kulturowy między oporem a twórczością (metoda versus zysk symboliczny); Rozdział 6: Metodyczny eklektyzm - awangarda (innej) integralności czy przestrzeń poznawcza pedagogiki?; Rozdział 7: Eseistyczność jako tryb próbowania poznawczego w pedagogice; Rozdział 8: Kolaż kulturowy. Opór twórczo przemieszany i przemieszczany w języku pedagogiki (i) kultury; Rozdział 9: Literatura, tekst i pedagogiczna wiaro wiedza. Dyskurs(y) kultury a pedagogika czytania. Rozdział 10: Rozumienie wobec interpretacji. Metodologia czytania między hermeneutyką a pedagogiczną heurystyką; Rozdział 11: Osobliwości pedagogicznego czytania kultury. Warianty (akty) dyskursywne i zdarzenia metodologiczne; Rozdział 12: Światłocienie na wyspach oporu, czyli kreatywny potencjał buntu w przestrzeni edukacji (z ilustracjami literackimi w tle).[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35291 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35290/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48776, 48775 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42564, 43275, 42565 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42563/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48689, 48688 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48687X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49221 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49220/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Antypedagogika / von Schoenebeck Hubertus ; Tłumaczenie Natasza Szymańska. - Wydanie 2 poprawione i zaktualizowane. - Warszawa : Jacek Santorski & Co, 2007. - 286, [1] strona ; 17 cm.
(Książki, Które Pomagają Żyć)
1; 2. Moje osobiste doświadczenia; 3. Zniewolenie i wyzwolenie; 4. Nowa relacja; 5. Jak realizować nową relację; 6. Prekursorzy; 7. Początek i wsparcie; 8. Dziesięć lat później.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30020 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30019/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Indeks ISBN: 978-83-7308-960-0
Rozdział 1: Filozofia a pedagogika - związki i zależności; 1. Pojęcie paidei; 2. Antropologia filozoficzna a pedagogika; 3. Etyka a pedagogika; 4. Perspektywy współczesnej filozofii edukacji; Rozdział 2: Źródła i inspiracje filozofii Józefa Tischnera; 1. Rola fenomenologii w filozofii Józefa Tischnera; 2. Spotkanie z filozofią dialogu; 3. Od fenomenologii do hermeneutyki; 4. Biblia w filozofii Józefa Tischnera; Rozdział 3: Józefa Tischnera koncepcja człowieka agatologicznego; 1. Człowiek wobec wartości - koncepcja Ja aksjologicznego; 2. Koncepcja osoby - personalistyczny fundament filozofii Józefa Tischnera; 3. Józefa Tischnera apologia nadziei; Rozdział 4: Pedagogika agatologiczna jako model współczesnej paidei; 1. Pedagogika agatologiczna : próba ujęcia; 2. Założenia pedagogiki agatologicznej. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35335 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35334/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Multiple intelligences : new horizons / Howard Gardner. - New York : Basic Books, 2006. - IX, [3], 300 stron ; 24 cm.
Form of Work
Genre/Form
Indeks ISBN: 978-0-465-04768-0
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 67986 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 55883/X/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 55884/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 67198, 67197 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 67196/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
([Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach] ; 3979)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 67989, 67988 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 67987/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 66777 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66776/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1 : Zrównoważony rozwój człowieka w ujęciu psychologicznym, filozoficznym i pedagogicznym; Część 2 : Szkoła jako obszar zrównoważonego rozwoju człowieka –egzemplifikacje pedagogiczne; Część 3 : Zdrowie jako czynnik zrównoważonego rozwoju człowieka –egzemplifikacje w kontekście niepełnosprawności i choroby. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54344/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1. Życie i działalność edukacyjna Św. Edyty Stein; Rozdział 1. Historyczno-społeczny i pedagogiczny kontekst życia i działalność Św. Edyty Stein; Rozdział 2. Osoba i życie Św. Edyty Stein; Rozdział 3. Zainteresowania pedagogiczne i praca nauczycielska Św. Edyty Stein; Cz. 2. Myśl pedagogiczna Św. Edyty Stein; Rozdział 1. Teoretyczne podstawy dla nauki o wychowaniu człowieka; Rozdział 2. Wychowanie według Św. Edyty Stein; Rozdział 3. Natura i kształcenie kobiet; Rozdział 4. Oryginalność i aktualność myśli pedagogicznej Św. Edyty Stein. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34156 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34155/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again