Sortowanie
Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(97)
Dostępność
tylko na miejscu
(87)
dostępne
(70)
wypożyczone
(2)
nieokreślona
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(73)
Czytelnia - Magazyn
(63)
Czytelnia - Wolny dostęp
(25)
Autor
Libner Paweł
(4)
Stefaniak Gerard
(4)
Zalega Tomasz
(4)
Gorzelańczyk Piotr
(2)
Grygutis Kazimierz
(2)
Kempa Janusz
(2)
Kołodziej Jan Adam
(2)
Kościelniak Paweł
(2)
Krysicki Włodzimierz (1905-2001)
(2)
Kucenko A. N
(2)
Leitner Roman
(2)
Matuszewski Wojciech
(2)
Najlepszy Eugeniusz
(2)
Pluciński Edmund
(2)
Płaskonka Janina
(2)
Rojek Zdzisław
(2)
Rublew J. W
(2)
Rębowski Ryszard
(2)
Stanosz Barbara
(2)
Szczepaniec-Cięciak Elżbieta
(2)
Szymacha Andrzej
(2)
Walińska Ewa
(2)
Adamczak Anna
(1)
Alberciak Paweł
(1)
Andrzejewski Mariusz
(1)
Antczak Zbigniew
(1)
Bażańska Teresa
(1)
Ben-Ari M
(1)
Bleiner Sandra
(1)
Bodnar Marek
(1)
Bretyn Agnieszka
(1)
Brzeska Aneta
(1)
Cebrowska Teresa
(1)
Chwastyk Piotr
(1)
Cywiński Zbigniew (1929- )
(1)
Czajkowska Barbara
(1)
Czajor Agnieszka
(1)
Czajor Przemysław
(1)
Czaplicki Władysław
(1)
Daniłowska Alina
(1)
Demczar Jacek
(1)
Dobija Mieczysław
(1)
Dobrodziej Barbara
(1)
Dynus Magdalena
(1)
Dziuba-Burczyk Alicja (1949- )
(1)
Friedrich Mariola
(1)
Gdowski Bogusław
(1)
Gdowski Bogusław (1932-2009)
(1)
Gendarz Piotr
(1)
Gergovich Kazimierz
(1)
Glaser Jana
(1)
Gołka Beata
(1)
Gołębiewski Czesław
(1)
Gracz Jacek
(1)
Gronowska-Senger Anna
(1)
Gruszecki Jan
(1)
Guminiak Michał
(1)
Guzicki Wojciech
(1)
Hennel Andrzej
(1)
Izbiańska Irena
(1)
Janczyk Marek
(1)
Janik Wiesław (1947- )
(1)
Jarka Sławomir
(1)
Jonas Krzysztof
(1)
Karwacka Irena
(1)
Klepacz Halina
(1)
Kotapski Roman
(1)
Koter Tadeusz (1919-1995)
(1)
Kołosowska Bożena
(1)
Krysicki Włodzimierz
(1)
Kuchmacz Jerzy
(1)
Kujda Mieczysław
(1)
Kurek Bartosz
(1)
Kurowski Rajnold
(1)
Kwiatkowski Eugeniusz
(1)
Lasek Leon
(1)
Lelusz Henryk
(1)
Lewin-Kowalik Joanna
(1)
Lipińska Anna (język angielski)
(1)
Listwan Tadeusz
(1)
Makris Maria
(1)
Marcinkowska Elżbieta
(1)
Michalak Marcin (ekonomia)
(1)
Miedziak Stanisław
(1)
Milewski Roman
(1)
Miłkowska Mirosława
(1)
Młodkowski Paweł
(1)
Nykowska Maria
(1)
Parszewski Zdzisław
(1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
(1)
Paździor Maria
(1)
Pełczewski Władysław (1917-2006)
(1)
Pierzynowska Jolanta
(1)
Pietrzak Michał
(1)
Plucińska Agnieszka
(1)
Pluciński Edmund (1929-2014)
(1)
Porazińska Elżbieta
(1)
Prewysz-Kwinto Piotr
(1)
Rajfert Tadeusz ( -2008)
(1)
Rakowski Jerzy
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(3)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(57)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(3)
Kraj wydania
Polska
(97)
Język
polski
(95)
97 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 67706 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 67705/XI/A czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-207/1/XXII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz.I. Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej; Pojęcie i istota rachunkowości; Podstawowe kategorie finansowe i ogólne zasady ich pomiaru; Ogólne zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych; Ewidencja księgowa; Podatki w rachunkowości; Cz. II. Szczegółowe zasady pomiaru, prezentacji i ewidencji typowych kategorii systemu rachunkowości; Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe; Inwestycje a instrumenty finansowe; Rzeczowe aktywa obrotowe; Rozrachunki; Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy; Aktywa i rezerwy z tytułu podatku dochodowego odroczonego; Kapitał własny; Zasady ustalania wyniku finansowego; Zmiany polityki rachunkowości i szacunków oraz błędy lat poprzednich [BM]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 43192, 43193, 43194, 43195 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43191/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Geografia od A do Z : repetytorium / Paweł Libner, Gerard Stefaniak. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo "KRAM", 1997. - 531 [2] s. : mapy,rys.,wykr. ; 20 cm.
Instytut: TIR ZIM
Indeks ISBN: 83-86075-07-4
Cz. 1. Geografia fizyczna ogólna z elementami geologii, 1. System nauk o Ziemi; 2. Zagadnienia kartograficzne; 3. Układ słoneczny; 4. Atmosfera; 5. Hydrosfera; 6. Litosfera; 7. Gleby; 8. Biosfera; Cz. 2. Geografia ekonomiczna świata; 1. Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka; 2. Ludność świata; 3. Procesy urbanizacyjne; 4. Rolnictwo i użytkowanie ziemi; 5. Rybołówstwo; 6. Problemy żywnościowe świata; 7. Przemysł; 8. Transport; 9. Handel zagraniczny i przepływy kapitałów; 10. Turystyka międzynarodowa; 11. Obraz stosunków społeczno-gospodarczych we współczesnym świecie; Cz. 3. Geografia Polski, GEOGRAFIA FIZYCZNA POLSKI; 1. Położenie geograficzne i obszar Polski; 2. Granice Polski; 3. Historia geologiczna Polski; 4. Jednostki strukturalne; 5. Surowce mineralne; 6. Ukształtowanie powierzchni; 7. Klimat; 8. Wody; 9. Morze Bałtyckie; 10. Roślinność; 11. Gleby; 12. Przegląd krain naturalnych; Cz. 4. GEOGRAFIA EKONOICZNA POLSKI; 1. Podział administracyjny; 2. Ludność; 3. Procesy urbanizacyjne; 4. Przemysł; 5. Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo; 6. Transport i łączność; 7. Handel międzynarodowy; 8. Usługi; 9. Turystyka; 10. Warunki bytowe ludności; 11. Polska w organizacjach międzynarodowych. [M]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 3400, 3402, 3401 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 3399/XXVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: TIR ZIM
Indeks ISBN: 83-86075-07-4
Cz. 1. Geografia fizyczna ogólna z elementami geologii, 1. System nauk o Ziemi; 2. Zagadnienia kartograficzne; 3. Układ słoneczny; 4. Atmosfera; 5. Hydrosfera; 6. Litosfera; 7. Gleby; 8. Biosfera; Cz. 2. Geografia ekonomiczna świata; 1. Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka; 2. Ludność świata; 3. Procesy urbanizacyjne; 4. Rolnictwo i użytkowanie ziemi; 5. Rybołówstwo; 6. Problemy żywnościowe świata; 7. Przemysł; 8. Transport; 9. Handel zagraniczny i przepływy kapitałów; 10. Turystyka międzynarodowa; 11. Obraz stosunków społeczno-gospodarczych we współczesnym świecie; Cz. 3. Geografia Polski, GEOGRAFIA FIZYCZNA POLSKI; 1. Położenie geograficzne i obszar Polski; 2. Granice Polski; 3. Historia geologiczna Polski; 4. Jednostki strukturalne; 5. Surowce mineralne; 6. Ukształtowanie powierzchni; 7. Klimat; 8. Wody; 9. Morze Bałtyckie; 10. Roślinność; 11. Gleby; 12. Przegląd krain naturalnych; Cz. 4. GEOGRAFIA EKONOICZNA POLSKI; 1. Podział administracyjny; 2. Ludność; 3. Procesy urbanizacyjne; 4. Przemysł; 5. Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo; 6. Transport i łączność; 7. Handel międzynarodowy; 8. Usługi; 9. Turystyka; 10. Warunki bytowe ludności; 11. Polska w organizacjach międzynarodowych. [M]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 4573, 4574 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: TiR
Indeks ISBN: 83-86075-07-4
Cz. 1: Geografia fizyczna ogólna z elementami geologii; Rozdział 1: System nauk o Ziemi; Rozdział 2: Zagadnienia kartograficzne; Rozdział 3: Układ słoneczny; Rozdział 4: Atmosfera; Rozdział 5: Hydrosfera; Rozdział 6: Litosfera; Rozdział : Gleby; Rozdział 8: Biosfera; Cz. 2: Geografia ekonomiczna świata; Rozdział 9: Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka; Rozdział 10: Ludność świata; Rozdział 11: Procesy urbanizacyjne; Rozdział 12: Rolnictwo i użtkowanie ziemi; Rozdział 13: Rybołóstwo; Rozdział 14: Problemy żywnościowe świata; Rozdział 15: Przemysł; Rozdział 16: Transport; Rozdział 17: Handel zagraniczny i przepływy kapitałów; Rozdział 18: Turystyka międzynarodowa; Rozdział 19: Obraz stosunków społeczno-gospodarczych we współczesnym świecie; Cz. 3: Geografia Polski; Rozdział 20:Geografia fizyczna Polski; Rozdział 21: Geografia ekonomiczna Polski;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18597/XXVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: TiR
Indeks ISBN: 83-86075-07-4
Cz. 1: Geografia fizyczna ogólna z elementami geologii; Rozdział 1: System nauk o Ziemi; Rozdział 2: Zagadnienia kartograficzne; Rozdział 3: Układ słoneczny; Rozdział 4: Atmosfera; Rozdział 5: Hydrosfera; Rozdział 6: Litosfera; Rozdział : Gleby; Rozdział 8: Biosfera; Cz. 2: Geografia ekonomiczna świata; Rozdział 9: Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka; Rozdział 10: Ludność świata; Rozdział 11: Procesy urbanizacyjne; Rozdział 12: Rolnictwo i użtkowanie ziemi; Rozdział 13: Rybołóstwo; Rozdział 14: Problemy żywnościowe świata; Rozdział 15: Przemysł; Rozdział 16: Transport; Rozdział 17: Handel zagraniczny i przepływy kapitałów; Rozdział 18: Turystyka międzynarodowa; Rozdział 19: Obraz stosunków społeczno-gospodarczych we współczesnym świecie; Cz. 3: Geografia Polski; Rozdział 20:Geografia fizyczna Polski; Rozdział 21: Geografia ekonomiczna Polski;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 22182, 22183, 22181, 22185, 22184 (5 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 47963 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 48310, 48309 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 48308/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Indeks ISBN: 83-7317-009-X 9788373170094
Cz. 1. Układ pokarmowy; Rozdział 1: Czucie smaku i węchu; Rozdział 2: Procesy trawienia zachodzące w przewodzie pokarmowym; Rozdział 3: Trawienie w jamie ustnej; Rozdział 4: Trawienie w żołądku; Rozdział 5: Trawienie w jelicie cienkim; Cz. 2: Przemiana materii; Rozdział 6: Podstawowa (spoczynkowa) przemiana materii; Rozdział 7: Ponadpodstawowa przemiana materii; Rozdział 8: Wybrane zagadnienia z metabolizmu składników odżywczych; Rozdział 9: Przemiana białek; Rozdział 10: Przemiany tłuszczów; Rozdział 11: Przemiany węglowodanów; Rozdział 12: Witaminy; Rozdział 13: Składniki mineralne; Rozdział 14: Gospodarka wodno-elektrolitowa; Rozdział 15: Równowaga kwasowo-zasadowa; Rozdział 16: Neuhormonalne reakcje zachodzące w organizmie po spożyciu pokarmu; Rozdział 17: Nerwowa i hormonalna regulacje metabolizmu; Rozdział 18: regulacja pobierania pokarmu; Rozdział 19: Ocena żywienia; Rozdział 20: Ocena spozobu żywienia; Rozdział 21: Ocena stanu odżywiania;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 31910, 31912, 31911, 31913 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 31909/XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Wektory bez układu współrzędnych; Rozdział 2: Wektory w układzie współrzędnych; Rozdział 3: Geometria analityczna na płaszczyźnie; Rozdział 4: Geometria analityczna w przestrzeni. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 47129 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 47128/XXI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 69060 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM
Indeks ISBN: 83-7285-099-2
Rozdział 1: Wartość pieniądza w czasie; Rozdział 2: Koszt kapitału; Rozdział 3: Ocena projektów inwestycyjnych; Rozdział 4: Analiza progu rentowności; Rozdział 5: Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 8690 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8689/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Forma i typ
Dziedzina i ujęcie
Indeks ISBN: 978-83-7930-927-6
Rozdział 1 : Podstawowe zasady ewidencji działalności gospodarczej (rachunkowość w pigułce); 1. Rachunkowość w pigułce; 2. Sprawozdawczość finansowa jako synteza zapisów księgowych; Rozdział 2 : Ewidencja środków pieniężnych, kredytów bankowych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu; 2.1. Ewidencja środków pieniężnych w kasie; 2.2. Środki pieniężne w drodze; 2.3. Czeki i weksle obce; 2.4. Środki pieniężne na rachunku bankowym; 2.5. Kredyty bankowe; 2.6. Papiery wartościowe – krótkoterminowe akcje, udziały i inne papiery; 2.7. Rachunek bankowy środków dewizowych; Rozdział 3 : Ewidencja rozrachunków i rozliczeń; 3.1. Rozrachunki z dostawcami; 3.2. Rozrachunki z odbiorcami; 3.3. Rozrachunki dewizowe z dostawcami/odbiorcami (import, eksport); 3.4. Rozrachunki publicznoprawne z tytułu podatku VAT; 3.5. Rozliczenie podatku VAT na koniec okresu rozliczeniowego; 3.6. Rozrachunki z tytułu niedoborów i nadwyżek; 3.7. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń; 3.8. Roszczenia sporne; Rozdział 4 : Ewidencja materiałów i towarów; 4.1. Materiały i towary: ewidencja ilościowo-wartościowa w cenie zakupu; 4.2. Materiały, towary: ewidencja ilościowo-wartościowa według stałych cen ewidencyjnych; 4.3. Towary – ewidencja wartościowa według ceny sprzedaży; 4.4. Rozliczenie zakupu; Rozdział 5 : Ewidencja majątku trwałego; 5.1. Środki trwałe w budowie i ich rozliczenie; 5.2. Środki trwałe i ich umorzenie (amortyzacja); 5.3. Środki trwałe – przecena, odpisy utraty wartości i likwida5.4. Leasing operacyjny środków trwałych – ewidencja u leasingodawcy; 5.5. Leasing operacyjny środków trwałych – ewidencja u leasingobiorcy; 5.6. Leasing kapitałowy środków trwałych – ewidencja u leasingodawcy; 5.7. Leasing kapitałowy środków trwałych – ewidencja u leasingobiorcy; 5.8. Wartości niematerialne i prawne; 5.9. Inwestycje długoterminowe; 5.10. Przecena długoterminowych papierów wartościowych (inwestycji długoterminowych) pochodzących z B.O. (schemat V.9) w przypadku zmniejszenia ich wartości w następnych latach; Rozdział 6 : Ewidencja, rozliczenie i kalkulacja kosztów; 6.1. Koszty według rodzaju – ewidencja przy porównawczym rachunku zysków i strat; 6.2. Koszty produkcji oraz kalkulacja kosztów wytworzenia produktów; 6.3. Koszty według rodzaju i ich rozliczenie – ewidencja przy kalkulacyjnym rachunku zysków i strat; Rozdział 7 : Ewidencja wyrobów gotowych; 7.1. Ewidencja ilościowo-wartościowa wyrobów gotowych według rzeczywistego kosztu wytworzenia; 7.2. Ewidencja ilościowo-wartościowa wyrobów gotowych według planowanego kosztu wytworzenia; 7.3. Ewidencja wyrobów gotowych według ceny sprzedaży netto pomniejszonej o przeciętnie zrealizowany zysk przy ewidencji kosztów w zespole 4, bez ewidencji kosztów produkcji oraz kalkulacji kosztów wytworzenia; Rozdział 8 : Ewidencja przychodów i kosztów, strat i zysków nadzwyczajnych oraz ustalenie wyniku finansowego; 8.1. Funkcjonowanie kont zespołu 7 oraz ustalenie wyniku finansowego w rachunku kalkulacyjnym; 8.2. Funkcjonowanie zespołów kont 4, 7 oraz ustalenie wyniku finansowego w rachunku porównawczym; 8.3. Rozliczenie nakładów przyszłych okresów; 8.4. Rozliczenie przychodów przyszłych okresów 8.5. Ewidencja i rozliczanie rezerw; Rozdział 9 : Ewidencja kapitałów i funduszy oraz podziału wyniku finansowego; 9.1. Kapitał podstawowy; 9.2. Kapitał zapasowy; 9.3. Podział wyniku finansowego; 9.4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; Rozdział 10 : Ewidencja księgowa działalności jednostek gospodarczych – zadania całościowe; Rozdział 11: Sprawozdawczość finansowa.[K]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 56359, 56358 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 56357/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 1644-0552 ; nr 105)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 67991, 67992 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 67990/VI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 68526, 68525 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 68524 czyt. (1 egz.)
Książka
CD
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 46895 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 46894/IV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rachunek kosztów w zarządzaniu organizacjami / Wiesław Janik, Maria Paździor. - Wydanie 2. - Warszawa : CeDeWu, 2018. - 259 stron : ilustracje ; 24 cm.
Rozdział 1: Zarządzanie jako proces decyzyjny; Rozdział 2: Koszty jako przedmiot zarządzania; 2.1. Koszty w ujęciu ekonomicznym; 2.2. Koszty w ujęciu księgowym; 2.3. Koszty jako kryterium oceny wariantów decyzyjnych; 2.4. Czynniki kształtujące poziom i strukturę kosztów; Rozdział 3: Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów; 3.1. Przedmiot kalkulacji kosztów; 3.2. Metody kalkulacji podziałowej; 3.3. Metody kalkulacji doliczeniowej; 3.4. Wielostopniowa kalkulacja kosztów; 3.5. Kalkulacja kosztów produktów sprzężonych; 3.6. Rachunek kosztów produkcji sezonowej; 3.7. Rachunek kosztów produkcji budowlano-montażowej; 3.8. Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej; 3.9. Wycena produktów i ustalenie wyniku finansowego; Rozdział 4: Kalkulacja kosztów działalności usługowej; 4.1. Rachunek kosztów usług transportowych; 4.2. Rachunek kosztów usług hotelarskich; 4.3. Kalkulacja kosztów usług gastronomicznych; 4.4. Rachunek kosztów usług medycznych; 4.5. Kalkulacja kosztów usług edukacyjnych; Rozdział 5: Rachunek kosztów zmiennych i decyzje; Rozdział 6: Rachunek progu rentowności; Rozdział 7: Inne modele kosztów; 7.1. Rachunek kosztów standardowych; 7.2. Rachunek kosztów działań; 7.3. Rachunek kosztów klienta; 7.4. Rachunek kosztów docelowych; Rozdział 8: Budżetowanie kosztów. [A]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 60843, 63030, 63031 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 60842/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Temat 1: Lekcja jako podstawowa forma organizacyjna procesu wychowania fizycznego w szkole; Temat 2: Konspekt lekcji wychowania fizycznego ; Temat 3: Przygotowanie konspektu lekcji wychowana fizycznego; Temat 4: Ćwiczenia kształtujące w lekcji wychowania fizycznego; Temat 5: Formy organizacyjne procesu wychowania fizycznego w szkole; Temat 6: Metody nauczania w wychowaniu fizycznym; Temat 7: Lekcja wychowania fizycznego w trudnych warunkach; Temat 8: Wykorzystanie niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych w lekcji wychowania fizycznego; Temat 9: Ocena ucznia z wychowania fizycznego; Temat 10: Hospitacja lekcji wychowania fizycznego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14064 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14063/XXVIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 59102/D (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej