39498
Książka
W koszyku
Część 1. Podstawy działalności pielęgniarskiej na rzecz pacjenta w systemie opieki zdrowotnej; 1. Kierowanie procesem kształtowania umiejętności pielęgniarskich – Violetta Mianowana; 1.1. Uwarunkowania procesu kształtowania umiejętności pielęgniarskich; 1.2. Znaczenie samokształcenia w procesie kształcenia praktycznego; 1.3. Ewaluacja efektów kształcenia; 2. Wdrażanie dowodów naukowych do praktyki pielęgniarskiej – Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka; 2.1. Kliniczne studium przypadku; 2.2. Etapy praktyki opartej na dowodach; 2.3. Znaczenie praktyki opartej na dowodach w pielęgniarstwie; Część 2. Pomiar i ocena parametrów funkcji organizmu – Zofia Sienkiewicz, Józefa Czarnecka; 3. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 3.1. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki; 3.2. Trendy praktyki oparte na dowodach; 3.3. Uwarunkowania kulturowe; 4. Temperatura ciała; 4.1. Metody pomiaru i zakresy interpretacji wyników; 4.2. Rodzaje termometrów pomiarowych; 5. Oddech; 5.1. Zakres oceny i interpretacji wyników; 5.2. Sposób pomiaru oddechów; 6. Tętno; 6.1. Cechy tętna; 6.2. Metody i miejsca badania tętna; 6.3. Interpretacja wyników pomiaru tętna; 7. Ciśnienie tętnicze krwi; 7.1. Metody pomiaru ciśnienia tętniczego krwi; 7.2. Rodzaje ciśnieniomierzy; 7.3. Interpretacja wyników pomiarów ciśnienia tętniczego krwi; 8. Pomiary antropometryczne i obliczanie wskaźników; 8.1. Pomiary antropometryczne – podział; 8.2. Techniki pomiarów podstawowych cech antropometrycznych; 8.3. Metody badań antropometrycznych; 9. Diureza; 9.1. Ocena diurezy; 9.2. Zaburzenia diurezy; 9.3. Dobowa zbiórka moczu, diureza godzinowa; 10. Saturacja krwi;10.1. Ocena saturacji krwi; 10.2. Interpretacja wyników saturacji krwi; 10.3. Pulsoksymetria; 11. Ośrodkowe ciśnienie żylne; 11.1. Metody pomiaru; 11.2. Interpretacja wyniku pomiaru OCŻ; 12. Szczytowy przepływ wydechowy (PEF); 12.1. Istota i zasady pomiaru PEF ; 12.2. Obliczanie wartości należnych PEFR; 12.3. Postępowanie w przypadku nieprawidłowych wyników; Część 3. Kontrola zakażeń; 13. Postępowanie higieniczne – Agnieszka Gniadek; 13.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 13.2. Higiena rąk; 13.3. Postępowanie aseptyczne i antyseptyczne; 13.4. Dekontaminacja płynów zakaźnych; 13.5. Postępowanie z niebezpiecznymi ostrymi narzędziami; 14. Sterylne techniki – Lucyna Ścisło; 14.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 14.2. Przygotowanie pielęgniarki do instrumentowania; 14.3. Chirurgiczne mycie rąk; 14.4. Zakładanie rękawic jednorazowych jałowych (sterylnych); 14.5. Zakładanie fartucha chirurgicznego i innych elementów stroju operacyjnego; Część 4. Aktywność i przemieszczanie pacjenta; 15. Bezpieczne przemieszczanie pacjenta – Beata Haor, Mariola Rybka; 15.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 15.2. Deficyt w przemieszczaniu się pacjenta; 15.3. Metody i techniki przemieszczania pacjentów; 15.4. Ręczne przemieszczanie pacjentów a obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pielęgniarek; 15.5. Sprzęt stosowany w przemieszczaniu/przenoszeniu pacjentów; 15.6. Ogólne zasady dotyczące przemieszczania/przenoszenia pacjentów; 15.7. Pomaganie pacjentowi przy wstawaniu i pionizacji; 15.8. Przemieszczanie/przenoszenie pacjenta bez użycia sprzętu; 15.9. Przemieszczanie/przenoszenie pacjenta za pomocą sprzętu; 15.10. Transport/transfer pacjenta; 16. Aktywność pacjenta – Teresa Stawińska, Gustaw Wójcik; 16.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 16.2. Rehabilitacja przyłóżkowa; 16.3. Kinezyterapia miejscowa; 16.4. Usprawnianie ruchowe – pionizacja; 16.5. Zaopatrzenie ortopedyczne wykorzystywane w pionizacji i lokomocji; 16.6. Techniki wspomagania lokomocji pacjenta; 17. Pozycje ułożeniowe pacjenta – Honorata Piasecka, Grzegorz Nowicki; 17.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 17.2. Rodzaje pozycji ułożeniowych; 17.3. Udogodnienia stabilizujące pozycje ułożeniowe; Część 5. Bezpieczeństwo i komfort pacjenta; 18. BezpieczeŃstwo pacjenta – Maria Cianciara; 18.1. Prawa pacjenta w systemie opieki zdrowotnej; 18.2. Bezpieczne otoczenie pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej; 18.3. Zapobieganie upadkom pacjentów; 18.4. Stosowanie przymusu bezpośredniego; 18.5. Zapobieganie zdarzeniom niepożądanym; 19. Komfort i wygoda pacjenta – Katarzyna Augustyniuk, Daria Schneider-Matyka, Joanna Owsianowska; 19.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 19.2. Pacjent w łóżku; 19.3. Ergonomia pracy pielęgniarki; 19.4. Prześcielenie łóżka pacjentowi leżącemu; 19.5. Zmiana bielizny pościelowej i osobistej pacjentowi leżącemu; Część 6. Higiena osobista pacjenta – Marta Czekirda; 20. Higiena całego ciała; 20.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 20.2. Higiena osobista człowieka; 20.3. Toaleta ciała pacjenta: kąpiel w wannie/pod natryskiem oraz mycie w łóżku; 20.4. Mycie włosów; 20.5. Wszawica włosów i sposoby jej zwalczania; 21. Toaleta pacjenta; 21.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 21.2. Toaleta jamy ustnej; 21.3. Golenie pacjenta; 21.4. Pielęgnacja paznokci; Część 7. Metody i techniki pielęgnowania dziecka – Anna Bednarek, Alina Trojanowska; 22. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 22.1. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki; 22.2. Trendy praktyki oparte na dowodach; 22.3. Uwarunkowania kulturowe; 23. Pomiary masy, długości i obwodów ciała dziecka; 23.1. Pomiar długości ciała; 23.2. Pomiar wysokości ciała; 23.3. Pomiar masy ciała; 23.4. Pomiar obwodu głowy i klatki piersiowej; 23.5. Interpretacja wyników pomiarów; 24. Metody zapewnienia komfortu dziecku; 24.1. Kąpiel dziecka; 24.2. Przewijanie dziecka; 24.3. Karmienie dziecka; Część 8. Podawanie leków; 25. Metody terapii – udział pielęgniarki – Anna Majda, Joanna Zalewska - Puchała, Anna Nawalana, Stanisław Manulik, Bartosz Uchmanowicz; 25.1. Zasady realizacji zleceń lekarskich przez pielęgniarkę; 25.2. Zasady wypisywania zleceń i recept oraz ordynowania leków przez pielęgniarkę; 25.3. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 26. Podawanie leków przez układ pokarmowy – Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Anna Nawalana; 26.1. Podawanie leków doustnie; 26.2. Podawanie leków podjęzykowo; 26.3. Podawanie leków okołopoliczkowo; 26.4. Podawanie leków doodbytniczo; 27. Podawanie leków przez układ oddechowy – Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Anna Nawalana; 27.1. Podawanie leków wziewnie; 27.2. Podawanie tlenu; 28. Podawanie leków na skórę i błonę śluzową – Joanna Zalewska-Puchała, Anna Majda, Anna Nawalana; 28.1. Podawanie leków do worka spojówkowego; 28.2. Podawanie leków do ucha; 28.3. Podawanie leków do nosa; 28.4. Podawanie leków dopochwowo; 28.5. Podawanie leków na skórę; 29. Podawanie leków dotkankowo – Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Anna Nawalana; 29.1. Wytyczne dotyczące przygotowywania i podawania leków; 29.2. Procedura postępowania po ekspozycji na materiał zakaźny; 29.3. Wstrzyknięcia podskórne; 29.4. Wstrzyknięcia śródskórne; 29.5. Wstrzyknięcia domięśniowe; 29.6. Kroplowy wlew dożylny; Część 9. Zabiegi przeciwzapalne; 30. Umiejętności kliniczne i techniki zabiegów przeciwzapalnych – Joanna Zalewska-Puchała, Joanna Łatka; 30.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 30.2. Charakterystyka zabiegów przeciwzapalnych; 30.3. Zastosowanie worka z lodem/zimnego kompresu żelowego; 30.4. Zastosowanie okładu chłodzącego; 30.5. Zastosowanie okładu wysychającego; 30.6. Zastosowanie okładu rozgrzewającego; 30.7. Zastosowanie termoforu/ciepłego kompresu żelowego; 30.8. Zastosowanie baniek leczniczych; Część 10. Procedury diagnostyczne; 31. Regulacje prawne udziału pielęgniarki w diagnostyce pacjenta – Joanna Zalewska-Puchała, Alicja Kamińska, Joanna Łatka; 32. Pobieranie materiałów do badań diagnostycznych – Joanna Zalewska-Puchała, Alicja Kamińska, Joanna Łatka; 32.1. Wstęp; 32.2. Pobieranie krwi żylnej do badania; 32.3. Pobieranie krwi włośniczkowej do badań i diagnostyczne testy paskowe; 32.4. Pobieranie moczu do badania i diagnostyczne testy paskowe; 32.5. Pobieranie plwociny do badania; 32.6. Pobieranie wymazów do badania; 32.7. Pobieranie kału do badania; 33. Procedury przygotowania pacjenta do badań diagnostycznych – Alicja Kamińska, Joanna Zalewska-Puchała, Grażyna Puto; 33.1. Procedury przygotowania pacjenta do badań obrazowych; 33.2. Procedury przygotowania pacjenta do badań endoskopowych; 34. Wykonywanie badań diagnostycznych – Małgorzata Starczewska, Beata Kropornicka, Joanna Łatka; 34.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 34.2. Elektrokardiografia; 34.3. Spirometria; 34.4. Skórne testy alergiczne; 35. Asystowanie pielęgniarki przy badaniach diagnostycznych – Iwona Bodys-Cupak, Anna Majda; 35.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 35.2. Asystowanie pielęgniarki podczas kaniulacji żył centralnych; 35.3. Asystowanie pielęgniarki podczas nakłucia tętnicy; 35.4. Asystowanie pielęgniarki podczas nakłucia szpiku; 35.5. Asystowanie pielęgniarki podczas nakłucia lędźwiowego; 35.6. Asystowanie pielęgniarki podczas nakłucia opłucnej; 35.7. Asystowanie pielęgniarki podczas nakłucia otrzewnej; Część 11. Oddychanie; 36. Wspomaganie oddychania u pacjenta – Marta Czekirda; 36.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 36.2. Podstawy utrzymania wentylacji płuc; 36.3. Ćwiczenia oddechowe; 36.4. Wspomaganie odkrztuszania wydzieliny z dróg oddechowych; 36.5. Drenaż ułożeniowy; 36.6. Toaleta drzewa oskrzelowego; Część 12. Równowaga płynów ustrojowych; 37. Utrzymanie równowagi płynowej organizmu w zaburzeniach zdrowia – Grzegorz Nowicki, Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka; 37.1. Bilans płynów ustrojowych; 37.2. Zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej; 37.3. Płynoterapia parenteralna; 37.4. Dokumentowanie bilansu płynów; Część 13. Odżywianie; 38. Wspomaganie odżywiania pacjenta – Sylwia Wieder-Huszla, Anna Jurczak, Marzanna Stanisławska, Małgorzata Szkup; 38.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 38.2. Podstawy odżywiania i karmienia pacjenta; 38.3. Karmienie doustne; 38.4. Karmienie przez zgłębnik żołądkowy; 38.5. Karmienie chorego przez gastrostomię; 38.6. Karmienie chorego przez mikrojejunostomię igłową; Część 14. Wydalanie; 39. Metody wspomagające wydalanie kału – Anna Jurczak, Marzanna Stanisławska, Sylwia Wieder-Huszla ; 39.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 39.2. Pomoc pacjentowi w samodzielnym korzystaniu z toalety; 39.3. Podawanie pacjentowi basenu i kaczki; 39.4. Wybrane metody wspomagania wydalania gazów; 39.5. Wybrane metody wspomagania wydalania kału ; 39.6. Zabiegi dorektalne; 40. Metody wspomagające wydalanie moczu – Anna Jurczak, Małgorzata Szkup; 40.1. Metody prowokowania wydalania moczu; 40.2. Cewnikowanie pęcherza moczowego; Część 15. Stosowanie opatrunków i leczenie ran; 41. Bandażowanie – Małgorzata Marć; 41.1. Podstawy desmurgii; 41.2. Tradycyjne metody bandażowania; 41.3. Alternatywne metody bandażowania; 42. Postępowanie z ranami – Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk; 42.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 42.2. Podstawy postępowania z ranami; 42.3. Zmiana opatrunku na ranie czystej oraz na ranie skażonej bez drenu; 42.4. Zmiana opatrunku na ranie skażonej z drenem; 42.5. Zaopatrzenie przetoki jelitowej (stomii); 43. Udział pielęgniarki w zabiegach płukania – Hanna Grabowska, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska; 43.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 43.2. Wprowadzenie; 43.3. Płukanie oka/worka spojówkowego; 43.4. Płukanie ucha; 43.5. Płukanie jamy ustnej i gardła; 43.6. Płukanie żołądka; 43.7. Irygacja przetoki; 43.8. Płukanie rany; Częśc 16. Odleżyny; 44. Profilaktyka i leczenie odleżyn – Joanna Rosińczuk, Izabella Uchmanowicz; 44.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 44.2. Charakterystyka następstw długotrwałego unieruchomienia pacjenta; 44.3. Profilaktyka odleżyn; 44.4. Dokumentacja pacjenta zagrożonego wystąpieniem odleżyn; 44.5. Procedura zapobiegania odleżynom; 44.6. Masaż klasyczny w profilaktyce powikłań u pacjenta; 45. Leczenie odleżyn – Joanna Rosińczuk, Izabella Uchmanowicz; 45.1. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki; 45.2. Klasyfikacja odleżyn; 45.3. Model klasyfikacji ran; 45.4. Rodzaje opatrunków specjalistycznych; 45.5. Lawaseptyka – fizyczne oczyszczanie ran; 45.6. Nowe kierunki w zaopatrywaniu ran trudno gojących się; 45.7. Zasady postępowania w poszczególnych fazach gojenia się odleżyn; 45.8. Infekcja w procesie leczenia; Część 17. Procedury przygotowania pacjenta do samokontroli stanu zdrowia; 46. Przygotowanie pacjenta do samokontroli w chorobach układu krążenia – Agnieszka Bartoszek, Agnieszka Wawryniuk; 46.1. Wprowadzenie; 46.2. Pomiar i ocena tętna przez pacjenta; 46.3. Pomiar i ocena ciśnienia tętniczego krwi przez pacjenta; 47. Przygotowanie pacjenta do samokontroli w cukrzycy – Bożena Baczewska, Cecylia Olszak, Elżbieta Nowicka; 47.1. Pomiar glukozy we krwi włośniczkowej; 47.2. Pomiar glukozy i acetonu w moczu; 47.3. Pielęgnowanie stóp w cukrzycy; 48. Samocewnikowanie pacjenta – Regina Lorencowicz; 48.1. Wprowadzenie; 48.2. Techniki przerywanego cewnikowania; 49. Samopielęgnowanie stomii jelitowej – Tadeusz Paweł Wasilewski, Katarzyna Smolińska; 49.1. Wprowadzenie; 49.2. Sprzęt stomijny; 49.3. Wykonanie irygacji stomii jelitowej. [ JK]
Status dostępności:
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 51924, 52172, 52008, 51860, 52189 (5 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga dotycząca bibliografii
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy częściach. Indeks.
Recenzje:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej