39498
Book
In basket
Część 1. Zagadnienia ogólne; 1. Reakcje pacjenta wynikające z hospitalizacji – Bogusław Stelcer; 1.1. Stres choroby i leczenia szpitalnego – zagadnienia wstępne; 1.2. Wpływ choroby na dynamikę życia rodzinnego; 1.3. Korzyści wtórne wynikające z choroby; 1.4. Reakcje chorych na hospitalizację; 1.5. Komfort i potrzeby chorego w dojrzałych latach życia; 2. Praktyczne aspekty komunikacji pielęgniarka – pacjent – Agata Juruć; 2.1. Zjawisko komunikacji w opiece zdrowotnej; 3. Badania podmiotowe i przedmiotowe wykonywane przez pielęgniarkę internistyczną – Danuta Dyk; 3.1. Badanie podmiotowe; 3.2. Badanie przedmiotowe; 4. Teoretyczne podstawy procesu pielęgnowania – Dorota Talarska; 4.1. Międzynarodowa Klasyfikacja dla Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP; 4.2. Systematyka NANDA; 4.3. Problemy pielęgnacyjne; 4.4. Problemy wymagające współdziałania; 5. Dokumentacja procesu pielęgnowania pacjenta leczonego zachowawczo Magdalena Strugała, Dorota Talarska; 6. Metody i techniki stosowane przez pielęgniarkę internistyczną podczas edukacji pacjentów - Małgorzata Posłuszna-Lamperska; 6.1. Wprowadzenie; 6.2. Metody i formy edukacji pacjentów; Część 2. Zagadnienia szczegółowe; 7. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami układu krążenia - Dorota Kaszuba, Anna Hajduk; 7.1. Pielęgnowanie chorych z nadciśnieniem tętniczym; 7.2. Pielęgnowanie chorych z zaburzeniami rytmu serca; 7.3. Pielęgnowanie chorych z chorobą niedokrwienną serca; 7.4. Pielęgnowanie chorych z kardiomiopatią; 7.5. Pielęgnowanie chorych z wadami serca; 7.6. Pielęgnowanie chorych z niewydolnością serca; 7.7. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia; 7.8. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu; 8. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami układu oddechowego. Hanna Grabowska, Anna Małecka-Dubiela, Alicja Wierzbicka; 8.1. Pielęgnowanie chorych z ostrym zapaleniem krtani i oskrzeli - Hanna Grabowska; 8.2. Pielęgnowanie chorych z zapaleniem płuc - Hanna Grabowska, Alicja Wierzbicka; 8.3. Pielęgnowanie chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc - Anna Małecka-Dubiela, Alicja Wierzbicka; 8.4. Pielęgnowanie chorych z astmą oskrzelową -Anna Małecka-Dubiela, Alicja Wierzbicka; 8.5. Pielęgnowanie chorych z gruźlicą -Anna Małecka-Dubiela, Alicja Wierzbicka; 8.6. Pielęgnowanie chorych z rakiem płuc -Anna Małecka-Dubiela, Alicja Wierzbicka; 8.7. Pielęgnowanie chorych z niewydolnością oddechową -Anna Małecka-Dubiela, Alicja Wierzbicka; 8.8. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego - Anna Małecka-Dubiela, Alicja Wierzbicka; 8.9. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu - Anna Małecka-Dubiela, Alicja Wierzbicka; 9. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami układu pokarmowego –Dorota Talarska, Magdalena Strugała; 9.1. Pielęgnowanie chorych z zapaleniem i chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy; 9.2. Pielęgnowanie chorych z chorobami zapalnymi jelit; 9.3. Pielęgnowanie chorych z uchyłkowatością jelita grubego; 9.4. Pielęgnowanie chorych z chorobami trzustki; 9.5. Pielęgnowanie chorych z zapaleniem pęcherzyka żółciowego; 9.6. Pielęgnowanie chorych z zapalnymi chorobami wątroby; 9.7. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami układu pokarmowego; 9.8. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu; 10. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami układu krwiotwórczego – Joanna Owsianowska; 10.1. Pielęgnowanie chorych z chorobami rozrostowymi układu białokrwinkowego; 10.2. Pielęgnowanie chorych z chłoniakiem Hodgkina i chłoniakami nieziarniczymi; 10.3. Pielęgnowanie chorych z niedokrwistością; 10.4. Pielęgnowanie chorych ze skazami krwotocznymi; 10.5. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami układu krwiotwórczego; 10.6. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu; 11. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami układu moczowego – Tomasz Jarosław Niewiadomski, Lidia Wiśniewska, Iwona Góralczyk; 11.1. Pielęgnowanie chorych z kłębuszkowym zapaleniem nerek; 11.2. Pielęgnowanie chorych z zespołem nerczycowym; 11.3. Pielęgnowanie chorych z zakażeniami układu moczowego; 11.4. Pielęgnowanie chorych z kamicą moczową; 11.5. Pielęgnowanie chorych z nietrzymaniem moczu; 11.6. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami układu moczowego 247 11.7. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu; 12. Opieka pielęgniarska nad osobami z niewydolnością nerek – Tomasz Jarosław Niewiadomski, Lidia Wiśniewska, Iwona Góralczyk; 12.1. Pielęgnowanie chorych z ostrą niewydolnością nerek; 12.2. Pielęgnowanie chorych z przewlekłą chorobą nerek; 12.3. Pielęgnowanie chorych leczonych dializami; 12.4. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów z niewydolnością nerek; 12.5. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjentów do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu; 13. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami układu wewnątrzwydzielniczego – Katarzyna Łagoda, Katarzyna Czyżewska, Beata Kunikowska; 13.1. Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami układu podwzgórzowo-przysadkowego; 13.2. Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami tarczycy; 13.3. Pielęgnowanie chorych z chorobami gruczołów przytarczycznych; 13.4. Pielęgnowanie chorych z chorobami kory nadnerczy; 13.5. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami układu wewnątrzwydzielniczego; 13.6. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjentów do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu; 14. Opieka pielęgniarska nad osobami z cukrzycą – Bogna Wierusz-Wysocka, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Elżbieta Drozd-Gajdus, Joanna Stanisławska; 14.1. Pielęgnowanie chorych z cukrzycą;14.2. Edukacja pacjentów z cukrzycą; 14.3. Podstawowe zasady leczenia insuliną; 14.4. Badania diagnostyczne w cukrzycy; 15. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami reumatycznymi – Matylda Sierakowska, Teresa Radzik; 15.1. Pielęgnowanie chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów; 15.2. Pielęgnowanie chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa; 15.3. Pielęgnowanie chorych z toczniem rumieniowatym układowym; 15.4. Pielęgnowanie chorych z dną moczanową; 15.5. Pielęgnowanie chorych z twardziną układową; 15.6. Pielęgnowanie chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów; 15.7. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami reumatycznymi; 15.8. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjentów do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu; 15.9. Skale do oceny stopnia sprawności funkcjonalnej, jakości życia i potrzeb edukacyjnych w chorobach reumatycznych; 16. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami zakaźnymi – Ewa Borowiak, Grażyna Bebel; 16.1. Zadania pielęgniarki wynikające z pracy na oddziale z chorym zakaźnie; 16.2. Pielęgnowanie chorych z zakażeniami bakteryjnymi; 16.3. Pielęgnowanie chorych z zakażeniami wirusowymi; 16.4. Pielęgnowanie chorych z zakażeniem HIV i zespołem nabytego upośledzenia odporności; 16.5. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów z chorobami zakaźnymi; 17. Opieka pielęgniarska nad osobami po przeszczepach – Marianna Bulzacka; 17.1. Przeszczepianie narządów; 17.2. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów po przeszczepieniu narządu; 18. Usprawnianie pacjentów w wybranych schorzeniach internistycznych – Dorota Warzecha; 18.1. Rehabilitacja pulmonologiczna; 18.2. Rehabilitacja kardiologiczna; 18.3. Rehabilitacja reumatologiczna; 18.4. Rehabilitacja w miażdżycy tętnic kończyn dolnych; 19. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy pielęgniarki internistycznej wraz z podstawowymi metodami profilaktyki na stanowisku pracy – Bartosz Bilski; 19.1. Podział czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych na stanowisku pracy pielęgniarki internistycznej; 19.2. Podstawowe zasady profilaktyki przy narażeniu na czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne pielęgniarki internistycznej; 19.3. Skutki zdrowotne pracy zawodowej w zawodach medycznych. [JK]
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52188, 51983 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51875/XXV/P czyt. (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Target audience note
Dla studentów kierunku pielęgniarstwo i pielęgniarek pracujących na oddziałach internistycznych.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again