39473
Book
In basket
Cz.1: Podstawy onkologii; Rozdział 1: Kliniczne podstawy onkologii - Andrzej Stanisławek, Marcin Rząca; 1. Definicja i podział nowotworów; 2. Charakterystyka etapów kancerogenezy; 3. Metody oceny stopnia zaawansowania procesu nowotworowego; 4. Epidemiologia nowotworów; Rozdział 2 : System opieki onkologicznej w Polsce; 1. Organizacja opieki onkologicznej w Polsce - Andrzej Stanisławek, Marcin Rząca, Ewa Łyjak, Izabela Kaptacz, Anna Kaptacz; 2. Profilaktyka nowotworów i promocja zdrowia w polityce zdrowia publicznego -Renata Domżal-Drzewicka, Marianna Charzyńska-Gula; Rozdział 3: Diagnostyka onkologiczna; 1. Badania laboratoryjne - Magdalena Lodwich; 2. Diagnostyka patomorfologiczna - Franciszek Szubstarski; 3. Diagnostyka obrazowa nowotworów - Franciszek Burdan; 4. Diagnostyka endoskopowa - Cezary Czeplo, Michał Szczyrek; 5. Diagnostyka inwazyjna nowotworów - Jacek Mendocha, Andrzej Stanisławek; 6. Medycyna nuklearna -Beata Chrapko, Marcin Pachowicz; Rozdział 4: Terapia onkologiczna; 1. Chirurgiczne leczenie nowotworów -Jacek Mendocha, Andrzej Stanisławek; 2.Radioterapia w leczeniu onkologicznym. Podstawy teleterapii w leczeniu nowotworów złośliwych - Maria Dudek; 3. Chemioterapia w leczeniu onkologicznym - Ibnłasz Kubiatowski; Rozdział 5: Wybrane elementy rehabilitacji medycznej pacjenta leczonego onkologicznie - Piotr Majcher; 1.Rehabilitacja onkologiczna - zagadnienia ogólne; 2. Standardy rehabilitacji onkologicznej; 3. Rehabilitacja onkologiczna początkowa; 4. Rehabilitacja onkologiczna wczesna i późna; 5. Leczenie uzdrowiskowe pacjentów leczonych onkologicznie; 6. Rehabilitacja medyczna pacjentek po leczeniu raka piersi; 7. Rehabilitacja medyczna pacjentów po leczeniu nowotworów głowy i szyi; 8. Rehabilitacja pagjentów po amputacji kończyn z przyczyn nowotworowych; Cz. 2: Podstawy teoretyczne pielegniarstwa onkologicznego; Rozdział 6: Znaczenie pielęgniarstwa onkologicznego; 1. Rozwój i kierunki rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego -Renata Matyjasek, Anna Koper; 2. Stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego - Anna Koper, Ewa Madejewska; Rozdział 7: Problemy pacjentów i ich rodzin w sferze psychicznej Monika Zięzio, Aleksandra Szepietowska-llach; 1.Choroba nowotworowa jako sytuacja trudna; 2. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi; 3. Problemy psychologiczne pacjentów z chorobą nowotworową; 4. Problemy psychologiczne na etapie diagnozy; 5. Problemy psychologiczne na etapie leczenia onkologicznego; 6. Leczenie chirurgiczne; 7. Chemioterapia; 8. Radioterapia; 9. Hormonoterapia; 10. Problemy psychologiczne po zakończeniu leczenia i w okresie remisji choroby; 11. Problemy psychologiczne przy nawrocie choroby i w fazie terminalnej choroby nowotworowe; 12. Funkcjonowanie rodziny a choroba nowotworowa; 13. Komunikacja terapeutyczna miedzy pielęgniarką a pacjentem; Cz.3: Standardy i procedury w pielęgniarstwie onkologicznym; Rozdział 8: Podstawy teoretyczne standardów i procedur pielęgniarskich w opiece onkologicznej; 1. Wstęp; 2. Kryteria szczegółowe standardów onkologicznej praktyki pielęgniarskiej; Rozdział 9: Ogólne standardy klinicznej i środowiskowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem; 1. Ogólny standard psychospołecznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z choroba nowotworową - Małgorzata Pasek; 2. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym chirurgicznie z przyczyn onkologicznych - Lucyna Ścisło, Elżbieta Walewska; 3. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym chemioterapią - Marzena Janczaruk; 4. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym radioterapią Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Marta Łuczyk; 5. Standard środowiskowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z choroba nowotworową Renata Domżal-Drzewicka, Katarzyna Kocka, Barbara Ślusarska; 6. Standard środowiskowej opieki pielęgniarskiej nad rodziną pacjenta leczonego z powodu nowotworu Katarzyna Kocka, Renata Domżal-Drzewicka; Rozdział 10: Standardy opieki pielęgniarskiej w wybranych stanach klinicznych; 1. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po torakotomii z powodu raka płuca -Janina Książek; 2. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentka leczona chirurgicznie z powodu raka piersi - Marta Łuczyk, Zdzisława Szadowska-Szlachetka; 3. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentka poddawaną rekonstrukgii piersi Marta Łuczyk; 4. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z wyłonioną stomią jelitową w przebiegu chirurgicznego leczenia raka jelita grubego Dariusz Bazaliński, Monika Bińkowska -Bury; 5. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z rakiem żołądka w trakcie leczenia chirurgicznego Dariusz Bazaliński, Paweł Więch; 6. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentką leczona chirurgicznie w skojarzeniu z radio-i chemioterapią z powodu nowotworu narządu płciowego Edyta Barnaś; 7. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym chirurgicznie z powodu nowotworu krtani Marta Łuczyk ,Grażyna Suska; 8. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym chirurgicznie z powodu nowotworu nerki - Krystyna Pikor; 9. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po amputacji kończyn z powodu nowotworu kości - Beata Barańska, 10. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z glejakiem mózgu leczonym metodami skojarzonymi - Regina Lorencowicz; 11. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym radioterapią okolicy głowy i szyi - Zdzisława Szadowska-Szlachetka; 12. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym radioterapią w obrębie jamy brzusznej - Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Małgorzata Matczuk; Rozdział 11: Standard opieki pielęgniarskiej w opiece paliatywnej; 1. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zespołem kacheksji-anoreksji-astenii - Anna Białoń-Janusz; 2. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z bólem przewlekłym - Izabela Kaptacz; 3. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w okresie agonii i umierania - Agnieszka Kwiecińska; Rozdział 12: Wybrane procedury postępowania medycznego w terapii i opiece pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobami onkologicznymi; 1. Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta po laryngektomii całkowitej z wyłonioną tracheostomią - Grażyna Suska, Marta Łuczyk; 2. Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta z wyłonioną urostomią - Anna Trochimiuk; 3. Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta chirurgicznie założonym dostępem do żywienia dojelitowego - Beata Barańska, Paweł Więch; 4. Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta żywionego pozajelitowo - Lidia Bartoszewska; 5. Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta po wynaczynieniu leku cytostatycznego - Marta Łuczyk, Marzena Janczaruk; 6. Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta z wszczepionym portem dożylnym- Rafał Młynarski; 7. Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta podczas wykonywania zabiegu brachyterapii śródtkankowej techniką HDR-Lucyna Kotasz; 8. Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta podczas wykonywania zabiegu brachyterapii HDR do jam ciała i wewnątrzprzewodowej - Lucyna Kotasz; 9. Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta podczas wykonywania zabiegu brachyterapii kontaktowej metodą HDR - Lucyna Kotasz; 10. Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta z owrzodzeniem nowotworowym - Dariusz Bazaliński, Paweł Więch. [JK]
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51847, 52010 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50395/XXV/P czyt. (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia przy rozdziałach. Indeks.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again