39498
Książka
W koszyku
Część 1: Wprowadzenie do zarządzania; Rozdział 1. Zarządzanie i praca menedżera; Rozdział 2. Tradycyjne i współczesne problemy i wyzwania; Część 2: Środowiskowy kontekst zarządzania; Rozdział 3. Otoczenie organizacji i menedżerów; Rozdział 4. Etyczne i społeczne otoczenie organizacji; Rozdział 5. Globalny kontekst zarządzania; Rozdział 6. Otoczenie kulturowe i wielokulturowe; Część 3: Planowanie i podejmowanie decyzji; Rozdział 7. Podstawowe elementy planowania i podejmowania decyzji; Rozdział 8. Zarządzanie strategią i planowanie strategiczne; Rozdział 9. Zarządzanie podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem problemów; Rozdział 10. Zarządzanie przedsiębiorczością i tworzeniem nowych przedsiębiorstw; Część 4: Proces organizowania; Rozdział 11. Podstawowe elementy organizowania; Rozdział 12. Zarządzanie projektowaniem struktury i schematu organizacji; Rozdział 13. Kierowanie zmianami organizacyjnymi i innowacjami; Rozdział 14. Zarządzanie zasobami ludzkimi; Część 5: Proces przewodzenia; Rozdział 15. Podstawowe elementy zachowania jednostek w organizacjach; Rozdział 16. Motywowanie pracowników do wykonywania pracy; Rozdział 17. Przywództwo i procesy oddziaływania na pracowników; Rozdział 18. Zarządzanie stosunkami interpersonalnymi i komunikowanie się; Rozdział 19. Zarządzanie grupami i zespołami roboczymi; Część 6: Proces kontrolowania; Rozdział 20. Podstawowe elementy kontrolowania; Rozdział 21. Kompleksowe zarządzanie jakością w organizacjach; Rozdział 22. Zarządzanie informacjami i techniką informacyjną; Dodatek. Narzędzia służące do planowania i podejmowania decyzji. [A]
Status dostępności:
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 45379 (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga dotycząca bibliografii
Indeksy.
Recenzje:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej